ISSN 2148-4902
e-ISSN 2536-4553
 

Volume : 5 Issue : 3 Year : 2018

 
Daytime Sleepiness, Functionality, Stress Levels in Chronic Neck Pain and Effects of Physical Medicine and Rehabilitation Therapies on These Situations [North Clin Istanb]
North Clin Istanb. Ahead of Print: NCI-77992 | DOI: 10.14744/nci.2017.77992  

Daytime Sleepiness, Functionality, Stress Levels in Chronic Neck Pain and Effects of Physical Medicine and Rehabilitation Therapies on These Situations

Selçuk Sayılır
Muğla Sıtkı Koçman University, Faculty Of Medicine, Department of Physical Medicine and Rehabilitation, Muğla, Turkey

INTRODUCTION: To evaluate the relationship between symptom severity, daytime sleepiness and perceived stress levels and the impact of physical medicine&rehabilitation (PMR) therapies on these situations in chronic neck pain (CNP) conditions.
METHODS: The study totally included fifty four patients with CNP and twenty healthy control individuals. Patients with CNP were divided into two groups as the PMR therapy group (n=34) and the CNP control group (n=20). The PMR therapy programs of the patients included TENS, hot pack application, therapeutic ultrasound and exercises. Activity and resting visual analog scale [VAS] for neck pain, Epworth Sleepiness Scale [ESS], Perceived Stress Scale [PSS], Neck Disability Index [NDI], tragus-wall distances [TWD] and chin-manubrium distances [CMD] values were evaluated before and after the treatment programmes.
RESULTS: The study showed significant statistical differences between the CNP patients and healthy controls regarding to PSS, TWD and CMD values. Significant statistical differences were detected between the PMR group and the CNP control group, according to the final evaluation of the VASresting, VASactivity, PSS, NDI levels.
DISCUSSION AND CONCLUSION: Evaluation of CNP from a single point of view can leave clinically missing points. Patients with CNP should be assessed for daytime sleepiness, stress levels, functionality and PMR therapies can be effective on relieving pain and psychological stress in patients with CNP.

Keywords: Chronic neck pain, daytime sleepiness, functionality, stress levels, rehabilitation


Kronik Boyun Ağrısında Gündüz Uykuluk Hali, Stres Düzeyleri, Fonksiyonellik ve Fiziksel Tıp ve Rehabilitasyon Tedavilerinin Bu Durumlar Üzerine Olan Etkisi

Selçuk Sayılır
Muğla Sıtkı Koçman Üniversitesi, Tıp Fakültesi, Fiziksel Tıp Ve Rehabilitasyon Anabilim Dalı, Muğla, Türkiye

GİRİŞ ve AMAÇ: Kronik boyun ağrısı (KBA) ile algılanan stres düzeyleri, gündüz uykululuk hali, semptom şiddeti ilişkilerini incelemek ve fiziksel tıp ve rehabilitasyon (FTR) tedavilerinin bu durumlar üzerine olan etkilerini incelemek amaçlanmıştır.
YÖNTEM ve GEREÇLER: Çalışmaya 54 KBA’ sı olan hasta ve 20 sağlıklı kontrol dahil edilmiştir. KBA’ sı olan hastalar, FTR tedavi grubu (n=34) ve kontrol KBA grubu (n=20) olarak ikiye ayrılmıştır. FTR tedavi programları TENS, hot pack uygulama, terapötik ultrason ve egzersizleri içermekteydi. Boyun ağrısı için hareket ve istirahat görsel ağrı skorları (GAS), Epworth uykuluk hali (EUH), algılanan stres ölçeği (ASÖ), boyun özürlülük indeksi (BÖİ), tragus-duvar mesafesi (TDM), çene-sternum mesafesi (ÇSM) değerleri tedavi öncesi ve sonrası incelenmiştir.
BULGULAR: ASÖ, TDM, ÇSM değerlerinde sağlıklı kontrol grubu ile KBA’ sı olan hastalar arasında istatistiksel olarak belirgin fark saptanmıştır. FTR grubu ile kontrol KBA grubu arasında son değerlendirmede GAS hareket ve istirahat, ASÖ, BÖİ değerleri açısından belirgin farklılık saptanmıştır.
TARTIŞMA ve SONUÇ: KBA’ na tek açıdan bakmak klinik olarak eksik noktalar bırakabilir. KBA’ sı olan hastalar stres düzeyleri, gündüz uykululuk hali, fonksiyonellik açısından değerlendirilmelidir ve FTR tedavileri erken dönem sonuçlarında boyun ağrısını azaltmakla beraber eşlik eden bu tür problemlerin giderilmesi içinde faydalı olabilir.

Anahtar Kelimeler: Kronik boyun ağrısı, gündüz uykululuk hali, fonksiyonellik, stres düzeyleri, rehabilitasyon
Corresponding Author: Selçuk Sayılır, Türkiye


TOOLS
Full Text PDF
Print
Download citation
RIS
EndNote
BibTex
Medlars
Procite
Reference Manager
Share with email
Share
Send email to author

Similar articles
PubMed
Google Scholar 
©NCI 2016. Bu sitenin tüm hakları Istanbul Kuzey Klinikleri’ne aittir.