ISSN 2148-4902
e-ISSN 2536-4553
 

Volume : 6 Issue : 3 Year : 2019

 
Telecardiographic Measurements for Device Migration: A Useful Tool for Follow Up [North Clin Istanb]
North Clin Istanb. Ahead of Print: NCI-75002 | DOI: 10.14744/nci.2019.75002  

Telecardiographic Measurements for Device Migration: A Useful Tool for Follow Up

Fatih Avni Bayraktar1, Müge Tasdemir Mete2, Murat Sargin2, Sevinç Bayer Erdoğan2, Murat Baştopçu2, Özlem Yıldırımtürk2, Gokcen Orhan2, Serap Aka2
1Mus State Hospital, Department of Cardiovascular Surgery, Mus, Turkey
2Dr. Siyami Ersek Thoracic and Cardiovascular Surgery Training and Reserch Hospital, Department of Cardiovascular Surgery, Istanbul, Turkey

INTRODUCTION: Pump thrombosis in left ventricular assist device (LVAD) patients is an important cause of mortality and morbidity. Inflow cannula migration is a predisposing factor for pump thrombosis. Telecardiographic measurements can be used to follow up apical cannula deviation. In this study, we aimed to evaluate the migration of the inflow cannulas in patients with LVADs using angle measurements on telecardiograms.
METHODS: 23 patients who were implanted left ventricular assist devices in our clinic between February 2013 and April 2016 were included in our study. During the first year of follow-up, changes in angle measurements on postoperative 1st, 3rd, 6th, and 12th month telecardiograms were compared against the incidence of device thrombus and serum Lactate Dehydrogenase (LDH) levels.
RESULTS: Patients who were diagnosed with device thrombosis had more change in inflow cannula angles then patients without device thrombus. (p<0.05 at 6th and 12th months). Patients with higher LDH values had more parallel angular changes at all intervals and the change in angle was statistically significant at 3rd, 6th and 12th months (p<0.05).
DISCUSSION AND CONCLUSION: This study shows that it is possible to track the migration of inflow cannulas in patients with left ventricular heart failure using telecardiograms. The correlation between angle change and LDH levels and embolic events may suggest that telecardiographic follow up of angles may be a useful tool for ventricular assist devices teams for early detection of thrombus.

Keywords: Ventricular Assist Device, Heart Failure, Thrombosis


Cihaz Deviyasyonu için Telekardiyografik Ölçümler; Takip için Kullanışlı Bir Yöntem

Fatih Avni Bayraktar1, Müge Tasdemir Mete2, Murat Sargin2, Sevinç Bayer Erdoğan2, Murat Baştopçu2, Özlem Yıldırımtürk2, Gokcen Orhan2, Serap Aka2
1Mus State Hospital, Department of Cardiovascular Surgery, Mus, Turkey
2Dr. Siyami Ersek Thoracic and Cardiovascular Surgery Training and Reserch Hospital, Department of Cardiovascular Surgery, Istanbul, Turkey

GİRİŞ ve AMAÇ: Sol ventrikül destek cihazı (SVDC) hastalarında pompa trombozu, önemli bir mortalite ve morbidite nedenidir. İnflow kanülü migrasyonu, pompa trombozu için predispozan bir faktördür. Telekardiyografik ölçümler apikal kanül deviyasyonunu takip etmek için kullanılabilir. Bu çalışmada, SVDC 'lı hastalarda inflow kanüllerinin migrasyonunu telekardiyografilerde açı ölçümü kullanarak tespit etmeyi amaçladık.
YÖNTEM ve GEREÇLER: Çalışmamıza Şubat 2013 - Nisan 2016 tarihleri arasında kliniğimizde sol ventrikül destek cihazı takılan 23 hasta dahil edildi. Operasyon sonrası 1 yıl boyunca postoperatif 1., 3., 6. ve 12. aylarda telekardiyogramlarda açı ölçümlerindeki değişiklikler, cihaz trombüsü ve serum Laktat Dehidrojenaz (LDH) düzeyi ile karşılaştırıldı.
BULGULAR: Cihaz trombüsü gelişen hastaların inflow kanül açı değişimleri, cihaz trombüsü gelişmeyen hastaların inflow kanül açı değişiminden daha fazlaydı (6. ve 12. ayda p <0.05).. İnflow kanül paralel açı değişimi fazla olan hastaların LDH değerleri her dönem daha yüksekti; 3., 6. ve 12. aylarda istatiksel olarak anlamlı bulundu. (3. Ve 12. ayda p<0.05, 6. ayda p<0.01).
TARTIŞMA ve SONUÇ: Bu çalışma, telekardiyografileri kullanarak sol ventrikül kalp yetmezliği olan hastalarda inflow kanüllerinin migrasyonunu takip etmenin mümkün olduğunu göstermektedir. Açı değişimi ile LDH düzeyleri ve cihaz trombüsü arasındaki korelasyon, telekardiyografik açıların takibinin ventrikül destek cihazları ekipleri için cihaz trombüsünün erken tespitinde yararlı bir araç olabileceğini düşündürmektedir.

Anahtar Kelimeler: Ventrikül Destek Cihazı, Kalp Yetmezliği, Tromboz
Corresponding Author: Fatih Avni Bayraktar


TOOLS
Full Text PDF
Print
Download citation
RIS
EndNote
BibTex
Medlars
Procite
Reference Manager
Share with email
Share


Similar articles
PubMed
Google Scholar


 
©NCI 2019. Bu sitenin tüm hakları Istanbul Kuzey Klinikleri’ne aittir.