ISSN 2148-4902
e-ISSN 2536-4553
 

Volume : 6 Issue : 1 Year : 2019

 
Congenital hiatus hernia-A case series [North Clin Istanb]
North Clin Istanb. Ahead of Print: NCI-58672 | DOI: 10.14744/nci.2018.58672  

Congenital hiatus hernia-A case series

Didem Baskın Embleton1, Ahmet Ali Tuncer1, Mehmet Surhan Arda2, Hüseyin İlhan2, Salih Çetinkurşun1
1Department Of Pediatric Surgery, Afyon Kocatepe University Medical Faculty, Afyonkarahisar, Turkey
2Department Of Pediatric Surgery, Osmangazi University Medical Faculty, Eskişehir, Turkey

INTRODUCTION: Although frequent in adults, hiatus hernia is rare in children; congenital hiatus hernia is even rarer. We describe a series of infants with congenital hiatus hernia and discuss the management problems.
METHODS: Records of patients who were diagnosed as congenital hiatus hernia between 2010 and 2016 have been extracted. Demographic data, presentation symptoms, diagnostic investigations, operative details, postoperative follow-up and early and late postoperative complications were evaluated retrospectively.
RESULTS: Four patients were female and three were male. One had prenatal diagnosis while the mean age at diagnosis for others was 18.6 months. Four patients had type IV hernia, 2 had type III and one had type I hernia. The diagnosis was by chest X-ray, computerized tomography and/or upper gastrointestinal series. The hiatal repair was done in all, in 2 with laparoscopy. Two had Nissen fundoplication, and 3 patients had Thal fundoplication during hiatal repair. Recurrence occurred in two patients who had Thal fundoplication.
DISCUSSION AND CONCLUSION: Recurrence with sliding hernias and Thal fundoplication seem more frequent in the series. If the esophagogastric junction is in the thorax, mediastinal dissection of the esophagus may be considered to have a good abdominal esophagus to prevent recurrence.

Keywords: Hiatus hernia, congenital, short esophagus, Nissen fundoplication, Thal fundoplication


Konjenital hiatus hernisi- Vaka serisi

Didem Baskın Embleton1, Ahmet Ali Tuncer1, Mehmet Surhan Arda2, Hüseyin İlhan2, Salih Çetinkurşun1
1Afyon Kocatepe Üniversitesi Tıp Fakültesi, Çocuk Cerrahisi Anabilim Dalı, Afyonkarahisar
2Osmangazi Üniversitesi Tıp Fakültesi, Çocuk Cerrahisi Anabilim Dalı, Eskişehir

GİRİŞ ve AMAÇ: Erişkinlerde sık olmasına rağmen, hiatus hernisi çocuklarda nadirdir; konjenital hiatus hernisi ise daha da nadirdir. Bu makalede konjenital hiatus hernisi serimiz yönetim problemleriyle birlikte tartışılmıştır.
YÖNTEM ve GEREÇLER: Kliniğimizde 2010-2016 yılları arasında konjenital hiatus hernisi tanısı konulan hastalar retrospektif olarak değerlendirildi. Hastaların demografik bilgileri, başvuru semptomları, tanı yöntemleri, operasyon detayları, postoperatif takipleri, erken ve geç dönem komplikasyonları incelendi.
BULGULAR: 6 yıllık sürede konjenital hiatus hernisi tanısı alan 7 hastanın 4’ü erkek, 3’ü kız idi. Bir hasta prenatal tanılı olup diğeri ortalama 18,6 aylıkken tanı aldılar. Dört hastada tip IV, 2 hastada tip III, 1 hastada tip I hiatus hernisi mevcut idi. Tanı akciğer grafisi, bilgisayarlı tomografi veya üst gastrointestinal pasaj serileriyle konuldu. İkisi laparoskopik olmak üzere tüm hastalara hiatus onarımı yapıldı. Hiatus onarımı sırasında 2 hastaya Nissen fundoplikasyonu, 3 hastaya Thal fundoplikasyonu yapıldı. Thal fundoplikasyonu yapılan 2 hastada nüks meydana geldi.
TARTIŞMA ve SONUÇ: Serimizde sliding hernisi olup Thal fundoplikasyonu yapılan hastalarda nüks daha sık görülmüştür. Özofagogastrik bileşkenin toraks içerisinde yer aldığı olgularda özofagusun mediastinal diseksiyonu ile abdominal özofagusun uzatılması rekürrensleri azaltabilir.

Anahtar Kelimeler: Hiatus hernisi, Konjenital, Kısa özofagus, Nissen fundoplikasyon, Thal fundoplikasyon
Corresponding Author: Ahmet Ali Tuncer, Türkiye


TOOLS
Full Text PDF
Print
Download citation
RIS
EndNote
BibTex
Medlars
Procite
Reference Manager
Share with email
Share
Send email to author

Similar articles
PubMed
Google Scholar 
©NCI 2019. Bu sitenin tüm hakları Istanbul Kuzey Klinikleri’ne aittir.