ISSN 2148-4902
e-ISSN 2536-4553
 

Volume : 6 Issue : 2 Year : 2019

 
Ectopic Cushing’s syndrome due to adrenocorticotropic hormone secreting atypical thymic carcinoid tumor [North Clin Istanb]
North Clin Istanb. 2019; 6(1): 85-88 | DOI: 10.14744/nci.2018.53244  

Ectopic Cushing’s syndrome due to adrenocorticotropic hormone secreting atypical thymic carcinoid tumor

Cevdet Duran1, Meryem Ilkay Eren Karanis2, Suleyman Bakdik3, Uysaler Aslan4, Mustafa Calik5, Saniye Goknil Calik6
1Division of Endocrinology and Metabolism, Department of Internal Medicine, Usak University Facultyof Medicine, Usak, Turkey
2Department of Pathology, Health Sciences University Konya Training and Research Hospital, Konya, Turkey
3Department of Radiology, Health Sciences University Konya Training and Research Hospital, Konya, Turkey
4Department of Internal Medicine, Health Sciences University Konya Training and Research Hospital, Konya, Turkey
5Department of Thoracic Surgery, Health Sciences University Konya Training and Research Hospital, Konya, Turkey
6Emergency and First Aid Program, Vocational School of Health Services KTO Karatay University, Konya, Turkey

Cushing’s syndromes (CS) due to thymic carcinoids are rarely seen. In this text, a case with CS due to ectopic adrenocorticotropic hormone (ACTH) secreting atypical thymic carcinoid tumor is presented. A 50-year-old Turkish male patient was admitted to our emergency department with typical CS features. Basal hormone profile, low- and high-dose dexamethasone suppression tests, and inferior petrosal sinus sampling results were consistent with ectopic ACTH secretion. Thorax computerized tomography showed an upper mediastinal mass, and trans-thoracic biopsy showed atypical thymic carcinoid with positive ACTH staining. Since the vascular invasion was detected, tumor was accepted inoperable; somatostatine receptor analogs, chemotherapy, and radiotherapy were planned. Ectopic CS can be derived from atypical thymic carcinoid. In this case, ACTH staining was used to confirm ACTH secretion from thymic tissue, and positive staining was detected. ACTH staining routinely was not performed for extra hypophyseal tissue tumors. In suspicious and difficult cases, ACTH staining can be helpful to confirm the presence of ACTH in tumor tissues.

Keywords: Ectopic Cushing’s syndrome, Carcinoid tumor; thymus.


ACTH Salgılayan Atipik Timik Karsinoid Tümöre Bağlı Ektopik Cushing Sendromu

Cevdet Duran1, Meryem Ilkay Eren Karanis2, Suleyman Bakdik3, Uysaler Aslan4, Mustafa Calik5, Saniye Goknil Calik6
1Uşak Üniversitesi, İç Hastalıkları Anabilim Dalı, Endokrinoloji ve Metabolizma Hastalıkları Bilim Dalı, Uşak, Türkiye
2Sağlık Bilimleri Üniversitesi Konya Eğitim ve Araştırma Hastanesi Patoloji Kliniği, Konya, Türkiye
3Sağlık Bilimleri Üniversitesi Konya Eğitim ve Araştırma Hastanesi Radyoloji Kliniği, Konya, Türkiye
4Sağlık Bilimleri Üniversitesi Konya Eğitim ve Araştırma Hastanesi Dahiliye Kliniği, Konya, Türkiye
5Sağlık Bilimleri Üniversitesi Konya Eğitim ve Araştırma Hastanesi Göğüs Cerrahisi Kliniği, Konya, Türkiye
6KTO Karatay Üniversitesi Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksek Okulu, İlk ve Acil Yardım Programı, Konya, Türkiye.

Timik karsinoid tümöre bağlı Cushing sendromu (CS) nadiren görülür. Bu metinde, atipik timik karsinoid tümöre bağlı ektopik ACTH salgılayan ve CS neden olan olgu sunulmuştur. Bir 50 yaşındaki erkek hasta tipik CS özellikleri ile acil servisimize başvurdu. Bazal hormon profili, düşük ve yüksek doz deksametazon baskılama testleri ve inferior petrozal sinüs örneklemesi sonuçları ektopik ACTH sekresyonu ile uyumlu idi. Toraks BT’sinde üst mediastinal kitle ve transtorasik biyopsisin de ACTH ile pozitif boyanan atipik timik karsinoid tümör görüldü. Vasküler invazyon nedeniyle, tümör inoperabl kabul edildi; böylece somatostatin reseptör analogları, kemoterapi ve radyoterapi planlandı. Ektopik CS atipik timik karsinoid neden olabilir. Bu vakada, ACTH boyaması timik dokudan ACTH salgılandığını doğrulamak için kullanıldı ve pozitif boyanmayla belirlendi. ACTH boyaması rutinde ekstra hipofizeal doku tümörleri için yapılmaz. Şüpheli ve zor vakalarda, ACTH boyaması tümör dokularında ACTH varlığını doğrulamak için yararlı olabilir.

Anahtar Kelimeler: Ektopik Cushing sendromu, timus, karsinoid tümör


Cevdet Duran, Meryem Ilkay Eren Karanis, Suleyman Bakdik, Uysaler Aslan, Mustafa Calik, Saniye Goknil Calik. Ectopic Cushing’s syndrome due to adrenocorticotropic hormone secreting atypical thymic carcinoid tumor. North Clin Istanb. 2019; 6(1): 85-88

Corresponding Author: Mustafa Calik, Türkiye


TOOLS
Full Text PDF
Print
Download citation
RIS
EndNote
BibTex
Medlars
Procite
Reference Manager
Share with email
Share
Send email to author

Similar articles
PubMed
Google Scholar 
©NCI 2019. Bu sitenin tüm hakları Istanbul Kuzey Klinikleri’ne aittir.