ISSN 2148-4902
e-ISSN 2536-4553
 

Volume : 6 Issue : 2 Year : 2019

 
Ascariasis Associated Perforated Appendicitis; CT Findings [North Clin Istanb]
North Clin Istanb. Ahead of Print: NCI-25991 | DOI: 10.14744/nci.2018.25991  

Ascariasis Associated Perforated Appendicitis; CT Findings

Serdar Aslan, Mehmet Selim Nural
Ondokuz Mayis University Faculty of Medicine Department of Radiology

Ascaris lumbricoides is a common parasitic disease all over the world, especially in less developed countries. Acute appendicitis related to parasitic infection is a rare condition. A 57-year-old female patient was admitted to our emergency department with newly developed abdominal pain and high fever complaints. Physical examination revealed widespread sensitivity in the abdomen and rebound in the lower right quadrant. Computed Tomography (CT) was performed with a preliminary diagnosis of perforated acute appendicitis in the patient.In CT rewiew in appendix proximal segment, there is absentness in the appendix wall, and a collection is seen in the adjacent fatty tissue. Also thickening of the walls in the ileal segments, thin banded structures in the cecum and jejunal segments were present. Patient underwent urgent surgery. We aimed to discuss CT findings of ascariasis, a rare cause of perforated appendicitis in this patient. Parasitic infections, especially in endemic areas, should be considered as the cause of acute appendicitis.

Keywords: Computed tomography, ascariasis, perforated appendicitis


Askariazis ile İlişkili Perfore Apandisit; BT Bulguları

Serdar Aslan, Mehmet Selim Nural
Ondokuz Mayıs Üniversitesi Tıp Fakültesi Radyoloji Anabilim Dalı

Ascaris lumbricoides dünyada en sık görülen parazitler enfeksiyon olup özellikle az gelişmiş ülkelerde daha olarak görülmektedir. Parazitik enfeksiyona bağlı akut apandisit gelişmesi nadir bir durumdur. 57 yaşında kadın hasta acil servise yeni gelişen karın ağrısı ve yüksek ateş şikayetleri ile başvurdu. Fizik muayenede batında yaygın hassasiyet ve sağ alt kadranda ribaund saptandı. Hastaya perfore apandisit ön tanısı ile bilgisayarlı tomografi (BT) incelemesi yapıldı. BT incelemesinde apendiks proksimal segmentinde duvarda bütünlük kaybı ve komşu yağlı dokuda kirlenme görülmekteydi. Ayrıca ileal segmentlerde duvar kalınlaşması, çekum ve jejunal segmentlerde ince bant tarzında yapılar mevcuttu. Hasta acil cerrahiye alındı. Biz bu olgu sunumumuzda perfore apandisitin nadir bir nedeni olan askarizisin BT bulgularını tartışmayı amaçladık. Paraziter enfeksiyonlar, özellikle endemik bölgelerde, akut apandisit nedeni olarak akılda tutulmalıdır.

Anahtar Kelimeler: Bilgisayarlı tomografi, askariazis, perfore apandisit
Corresponding Author: Serdar Aslan, Türkiye


TOOLS
Print
Download citation
RIS
EndNote
BibTex
Medlars
Procite
Reference Manager
Share with email
Share
Send email to author

Similar articles
PubMed
Google Scholar 
©NCI 2019. Bu sitenin tüm hakları Istanbul Kuzey Klinikleri’ne aittir.