ISSN: 2148-4902 | E-ISSN: 2536-4553
Northern Clinics of Istanbul Complicated fronto-orbital mucopyocele presenting with proptosis: a case report [North Clin Istanb]
North Clin Istanb. 2015; 2(1): 62-65 | DOI: 10.14744/nci.2015.98598

Complicated fronto-orbital mucopyocele presenting with proptosis: a case report

Mehmet Zafer Berkman1, Ezgi Akar2, Mehmet Ufuk Akmil2, Şevki Gök2
1Acibadem Maslak Hospital, Neurosurgery Department, Istanbul, Turkey
2Haydarpaşa Numune Training And Research Hospital, Neurosurgery Department, Istanbul, Turkey

Mucoceles are cystic lesions of the paranasal sinuses which develop as a result of accumulation of mucous secretion due to obstruction of the ostium of the sinuses. Despite their benign behavior, they may enlarge progressively and project into adjacent structures by destructing the bony walls of the sinuses. Frontal mucoceles may get infected and extend towards orbital cavity and compress the orbit by eroding the bony walls of the orbital cavity.
Endoscopic and external approaches are performed in the surgical treatment. We report a case of complicated fronto-orbital mucopyocele which eroded the orbital roof and extended into the orbital cavity and discuss the surgical treatment strategy under the light of the current literature.

Keywords: External approach, fronto-orbital mucocele; mucocele; mucopyocele.

Proptozis ile prezente olmuş komplike fronto-orbital mucopyosel olgusu

Mehmet Zafer Berkman1, Ezgi Akar2, Mehmet Ufuk Akmil2, Şevki Gök2
1Acıbadem Maslak Hastanesi, Beyin Ve Sinir Cerrahisi, Istanbul
2Haydarpaşa Numune Eğitim Ve Araştirma Hastanesi, Beyin Ve Sinir Cerrahisi, Istanbul

Mukoseller paranazal sinüslerin ostiumlarının tıkanması sonucunda mukus sekresyonunun birikimiyle oluşan kistik lezyonlardır. İyi huylu olmalarına rağmen progresif olarak büyüyerek sinus duvarlarını destrükte etmekte ve komşu yapılara uzanım göstermektedirler. Frontal mukoseller enfekte olabilmekte ve kemik destrüksiyonu yaparak orbital kaviteye uzanmakta ve bası etkisi yapabilmektedir. Tedavide endoskopik ve eksternal yaklaşımlar uygulanmaktadır. Bu vaka sunumunda, orbita tavanında kemik destrüksiyonu yaparak orbita içine uzanım gösteren komplike bir mukopyosel olgusu sunulmuş ve uygulanan cerrahi tedavi literatür eşliğinde tartışılmıştır.

Anahtar Kelimeler: Mukosel, mukopyosel, fronto-orbital mukosel, eksternal yaklaşım.

Mehmet Zafer Berkman, Ezgi Akar, Mehmet Ufuk Akmil, Şevki Gök. Complicated fronto-orbital mucopyocele presenting with proptosis: a case report. North Clin Istanb. 2015; 2(1): 62-65

Corresponding Author: Ezgi Akar, Türkiye
LookUs & Online Makale