ISSN: 2148-4902 | E-ISSN: 2536-4553
Northern Clinics of Istanbul An overview of Ebola virus disease [North Clin Istanb]
North Clin Istanb. 2015; 2(1): 81-86 | DOI: 10.14744/nci.2015.97269

An overview of Ebola virus disease

Ayten Kadanalı, Gül Karagöz
Umraniye Education And Research Hospital, Department Of Infectious Diseases And Clinical Microbiology, İstanbul

Ebola virus disease (EVD), formerly known as Ebola hemorrhagic fever, is a severe, often fatal illness in humans. Ebola virus (EBOV) is transmitted through contact with blood or body fluids of a person who contracted or died from EVD, contaminated objects like needles and infected animals or bush meat. EVD has an incubation period of 2 to 21 days, and the infection has an acute onset without any carrier status. Currently, there is no standard
treatment for EVD, so it is important to avoid infection or further spreading of the virus. Although historically the mortality of this infection exceeded 80%, modern medicine and public health measures have been able to lower this figure and reduce the impact of EBOV on individuals and communities. Its treatment involves early, aggressive supportive care with rehydration. Clinicians should consider the possibility of EVD in persons with travel or exposure history with the incubation period presenting constitutional symptoms in order to promptly identify diseased patients, and prevent further spreading of the disease.

Keywords: Ebola virus disease, epidemiology, diagnosis, treatment.

Ebola virüsü hastalığının bir gözden geçirmesi

Ayten Kadanalı, Gül Karagöz
Ümraniye Eğitim ve Araştırma Hastanesi, Enfeksiyon Hastalıkları ve Klinik Mikrobiyoloji Kliniği, İstanbul

Eskiden Ebola kanamalı humma olarak bilinen Ebola virüsü hastalığı (EVH), insanların ciddi sıklıkla ölümcül bir hastalığıdır. Ebola virüsü (EBOV) EVH olan veya EVH nedeniyle ölmüş bir kişinin vücut sıvılarıyla, enjektör iğnesi gibi kontamine nesnelerle, enfekte hayvanlarla temas veya vahşi hayvan etlerini yeme sonucu yayılmaktadır. EVH’nin kuluçka müddeti 2-21 gün olup enfeksiyon taşıyıcı olmaksızın akut başlangıçlıdır. Halen EVH’nin standart bir tedavisi olmadığından enfeksiyondan veya virüsün daha fazla yayılmasından kaçınmak gerekir. Eskiden bu hastalıktan ölüm oranı %80’i geçmekteyken, modern tıp ve kamu sağlığı önlemleri bu oranı düşürebilmiş ve bu Ebola virüsünün bireyler ve toplumlar üzerine etkisini azaltabilmiştir. Tedavisi erkenden, rehidratasyonla agresif destekleyici sağaltımı içerir. Klinisyenler hastalıklı kişileri acilen saptamak ve hastalığın daha fazla yayılmasını önlemek için, seyahat veya maruziyet öyküsü ve virüsün kuluçka döneminde fiziksel semptomları kişilerde EVH olasılığını göz önüne almalıdır.

Anahtar Kelimeler: Ebola virüsü hastalığı, epidemiyoloji, tanı; tedavi.

Ayten Kadanalı, Gül Karagöz. An overview of Ebola virus disease. North Clin Istanb. 2015; 2(1): 81-86

Corresponding Author: Ayten Kadanalı, Türkiye
LookUs & Online Makale