ISSN: 2148-4902 | E-ISSN: 2536-4553
Northern Clinics of Istanbul Low Back Pain in Children and Adolescents: Real Life Experience of 106 Patients [North Clin Istanb]
North Clin Istanb. Ahead of Print: NCI-93824 | DOI: 10.14744/nci.2020.93824

Low Back Pain in Children and Adolescents: Real Life Experience of 106 Patients

Özge Gulsum Illeez1, Pinar Akpinar1, Fatma Esra Bahadır Ülger2, Feyza Unlu Ozkan1, Ilknur Aktas1
1University of Health Sciences, Fatih Sultan Mehmet Training and Research Hospital, Department of Physical Medicine and Rehabilitation, Istanbul-Turkey.
2University of Health Sciences, Fatih Sultan Mehmet Training and Research Hospital, Department of Radiology, Istanbul- Turkey.

Aim: To analyze the demographic data, etiologies and risk factors, of 106 children and adolescents with low back pain (LBP) who applied to our clinic.
Material and Methods: The medical records of patients with low back pain aged under 18 presenting to our clinic in 2014-2018 were examined retrospectively. Patients’ demographic data, physical examination findings, laboratory and imaging results, risk factors for low back pain were evaluated, diagnosis and treatment modalities were recorded.
Results: 106 children and adolescents aged 8-17 (mean 14.24±2.33) years, 55 girls (51.8%) and 51 boys (48.1%) were included in the study. Sixty-two patients (58.4%) were diagnosed with non-specific low back pain, 24 (22.6%) with lumbar disc herniation, 6 (5.6%) with inflammatory low back pain, 5 (4.7%) with spondylolysis (with accompanying listhesis in two), 5 (4.7%) with scoliosis, and 4 (3.7%) with Scheuermann Disease. Three patients were operated and another underwent an algological intervention for persistent pain. Six patients who diagnosed as spondyloarthropathy were referred to the pediatric rheumatology department. Pain in the remaining cases was brought under control using conservative methods in a combination of medical treatment, rest and physiotherapy.
Conclusion: Low back pain is a frequent complaint in the child-adolescent age group. The causes of low back pain are as diverse as adults in this age group. Contrary common belief that serious problems such as malignancy are common, mechanical reasons as the most common cause of low back pain.

Keywords: Child; adolescent; low back pain

Çocuk ve Adolesanlarda Bel Ağrısı: 106 Hastanın Gerçek Yaşam Deneyimi

Özge Gulsum Illeez1, Pinar Akpinar1, Fatma Esra Bahadır Ülger2, Feyza Unlu Ozkan1, Ilknur Aktas1
1University of Health Sciences, Fatih Sultan Mehmet Training and Research Hospital, Department of Physical Medicine and Rehabilitation, Istanbul-Turkey.
2University of Health Sciences, Fatih Sultan Mehmet Training and Research Hospital, Department of Radiology, Istanbul- Turkey.

Amaç: Kliniğimize bel ağrısı nedeniyle başvuran çocuk ve adolesanların demografik özellikleri, bel ağrısı etyolojileri ve risk faktörlerini araştırmaktır.
Yöntemler: 2014-2018 yılları arasında kliniğimize başvuran, 18 yaş altı bel ağrılı hastaların tıbbi kayıtları retrospektif olarak incelendi. Hastaların demografik bilgileri, fizik muayene bulguları, laboratuar ve görüntüleme sonuçları, bel ağrısı için olası risk faktörleri incelendi. Nihai teşhisi ve uygulanan tedavi modaliteleri kaydedildi.
Sonuçlar: Çalışmaya yaşları 8-17 (ort.14.24±2.33) arasında değişen, 55 kız (%51.8) - 51 erkek (48.1) 106 hasta dahil edildi. 62 hasta (%58.4) non-spesifik bel ağrısı, 24 hasta (%22.6) lomber disk hernisi, 6 hasta (%5.6) inflamatuar bel ağrısı, 2’si spondilolistezisle birlikte olmak üzere 5 hasta (%4.7) spondilolizis, 5 hasta (%4.7) skolyoz ve 4 hasta (%3.7) Scheuermann hastalığı tanısı aldı. Persistan ağrı nedeniyle lomber disk hernisi tanılı 3 hasta opere edildi, 1 hastaya algolojik işlem uygulandı. Spondiloartrit olarak teşhis edilen 6 hasta pediatrik romatoloji bölümüne refere edildi. Kalan hastaların ağrısı ilaç tedavisi, istirahat ve fizyoterapi yöntemlerini içeren konservatif tedavi metodları ile kontrol altına alındı.
Sonuç: Bel ağrısı çocuk-adolesan yaş grubunda sık görülen bir şikayettir. Erişkinlerde olduğu gibi altta yatan pek çok sebep olabilmekle birlikte, malignite, enfeksiyon gibi ciddi nedenlerden ziyade non spesifik (mekanik kaynaklı) kendi kendini sınırlayan tür en sık görülen bel ağrısı sebebidir. (NCI-2019-0237)

Anahtar Kelimeler: Çocuk, adolesan, bel ağrısıCorresponding Author: Özge Gulsum Illeez
LookUs & Online Makale