ISSN: 2148-4902 | E-ISSN: 2536-4553
Northern Clinics of Istanbul Life quality and empathy in children with celiac disease [North Clin Istanb]
North Clin Istanb. 2020; 7(6): 557-562 | DOI: 10.14744/nci.2020.75735

Life quality and empathy in children with celiac disease

Ayse Tolunay Oflu1, Aysegul Bukulmez1, Erdem Içigen2, Lutfi Molon1, Tugba Koca3, Yunus Emre Avsar4
1Department of Pediatrics, Afyonkarahisar Health Sciences University, Afyonkarahisar, Turkey
2Department of Pediatrics, Medical Park Eregli Hospital, Zonguldak, Turkey
3Department of Gastroenterology, Pamukkale University Faculty of Medicine, Denizli, Turkey
4Department of Child Pyspsychiatry, Eskisehir City Hospital, Eskisehir, Turkey

OBJECTIVE: This study aims to investigate the associations between celiac disease (CD) and children’s life quality and empathy level.
METHODS: In this study, all participants aged 8–14 years completed the Turkish version of the Pediatric Quality of Life Inventory and Index of Empathy for Children and Adolescents. Parents were also applied to the structured survey.
RESULTS: This study included a study group consisting of 45 children with celiac disease and a control group with 48 healthy children. The total scores of PedsQL were significantly lower for children with celiac disease when compared to the control group (p<0.05). When the sub-scores of PedsQL were evaluated, scores except the school functioning score (ScFS) were significantly lower in the study group (p<0.05). When IECA was analyzed, total empathy scale scores (TESS) were measured significantly higher in the study group (p<0.05).
CONCLUSION: This study supports the argument that the quality of life decreases in children with CD. Future studies should aim to develop support models to improve the life quality of celiac patients. To our knowledge, this is the first study proving the increased empathy levels of children with CD. The determinants of the increased empathy levels should be focussed on future studies.

Keywords: Celiac disease, empathy; life quality.

Çölyak hastalığı olan çocuklarda yaşam kalitesi ve empati

Ayse Tolunay Oflu1, Aysegul Bukulmez1, Erdem Içigen2, Lutfi Molon1, Tugba Koca3, Yunus Emre Avsar4
1Afyonkarahisar Sağlık Bilimleri Üniversitesi Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları Anabilim Dalı, Afyonkarahisar
2Medical Park Ereğli Hastanesi, Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları Kliniği, Zonguldak
3Pamukkale Üniversitesi Tıp Fakültesi, Gastroenteroloji Anabilim Dalı, Denizli
4Eskişehir Şehir Hastanesi, Çocuk Psikiyatrisi Kliniği, Eskişehir

Amaç: Bu çalışma çölyak hastalığı (CD) ile çocukların yaşam kalitesi ve empati düzeyi arasındaki ilişkiyi araştırmayı amaçlamaktadır.
Yöntem: Bu çalışmaya katılan 8-14 yaş aralığındaki tüm katılımcılara Pediatrik Yaşam Kalitesi Envanteri ve Çocuk ve Ergenler için Empati İndeksi’nin Türkçe versiyonu ile ebeveynlere yapılandırılmış anket uygulandı.
Bulgular: Bu çalışmaya, çölyak hastalığı olan 45 çocuk ile 48 sağlıklı çocuk dahil edildi. Toplam Pediatrik Yaşam Kalitesi Envanteri skorları çölyak hastalığı olan çocuklarda kontrol grubuna göre anlamlı olarak düşük saptandı (p <0.05). Pediatrik Yaşam Kalitesi Envanteri’nin alt puanları değerlendirildiğinde, okul fonksiyon puanı dışındaki puanlar çalışma grubunda anlamlı olarak düşük bulundu (p <0.05). Çocuk ve Ergenler için Empati İndeksi puanları incelendiğinde, toplam empati ölçeği puanları Çölyak hastalarında anlamlı olarak daha yüksek ölçüldü (p <0.05).
Sonuç: Bu çalışma çölyak hastalığı olan çocuklarda yaşam kalitesinin düştüğü argümanını desteklemektedir. Gelecekteki çalışmalar, çölyak hastalarının yaşam kalitesini artırmak için destek modelleri geliştirmeyi amaçlamalıdır. Bu, çalışma ayrıca çölyak hastalığı olan çocuklarda empati düzeyinin arttığını gösteren ilk çalışmadır. Gelecek çalışmalar empati düzeyindeki artışın belirleyicileri üzerine odaklanmalıdır. (NCI-2020-0015.R1)

Anahtar Kelimeler: çölyak hastalığı, yaşam kalitesi, empati

Ayse Tolunay Oflu, Aysegul Bukulmez, Erdem Içigen, Lutfi Molon, Tugba Koca, Yunus Emre Avsar. Life quality and empathy in children with celiac disease. North Clin Istanb. 2020; 7(6): 557-562

Corresponding Author: Ayse Tolunay Oflu
LookUs & Online Makale