ISSN: 2148-4902 | E-ISSN: 2536-4553
Northern Clinics of Istanbul Double balloon enteroscopy improves ERCP success in patients with modified small bowel anatomy [North Clin Istanb]
North Clin Istanb. 2020; 7(2): 131-139 | DOI: 10.14744/nci.2020.54533

Double balloon enteroscopy improves ERCP success in patients with modified small bowel anatomy

Goktug Sirin, Sadettin Hulagu
Department of Gastroenterology, Kocaeli University Faculty of Medicine, Kocaeli, Turkey

OBJECTIVE: The aim of this study was to evaluate the effect of double-balloon enteroscopy (DBE) on the success of endoscopic retrograde cholangiopancreatography (ERCP) procedures in patients with surgically modified gastrointestinal (GI) tract anatomy.
METHODS: The medical records of patients who underwent ERCP in the Gastroenterology Department of Kocaeli University School of Medicine hospital between December 2008 and September 2014 were examined. From the patient group that was scheduled to undergo DBE-ERCP, the details of cases in which ERCP via standard duodenoscope or DBE-ERCP was performed during the same session because standard ERCP failed were included. Procedure parameters, outcomes, and complications related to the procedure in both groups were analyzed. Patients who underwent the DBE-ERCP procedure directly, those who underwent push enteroscopy, or gastroscopy to evaluate the GI tract anatomy before the day of ERCP, and who underwent DBE-ERCP on a day other than the initial ERCP session were excluded. Afferent loop intubation, access to the major papilla, selective cannulation, therapeutic success rates, and the effect of DBE on overall procedure success were evaluated.
RESULTS: Fifty-one patients with a history of BII gastrojejunostomy and 11 patients with hepaticojejunostomy (with or without Roux-en-Y) were included in the study. In all patients, the ERCP procedure was initiated with a standard duodenoscope. If intubation of the afferent loop was unsuccessful in reaching the major papilla or enterobiliary anastomosis, DBE was used. In 30 (48.4%) of the 62 patients whose GI tract was anatomically altered, the duodenoscope was successfully advanced to the ampulla and 27 (43.5%) were cannulated successfully. Thirty-one patients underwent DBE-ERCP. DBE reached the ampulla or enterobiliary anastomosis in 30 patients (96.8%) and selective choledocus cannulation was achieved in all patients but 3 (90%), including 1 patient with a hepaticojejunostomy. The overall ERCP success rate increased from 43.5% (27/62) to 87.1% (54/62). Two perforations (1 during standard duodenoscopy and 1 with DBE-ERCP) were observed.
CONCLUSION: The overall success rate of ERCP increased with use of the DBE technique in patients with small bowel anatomic variations that were the result of previous surgery.

Keywords: Billroth II gastric resection, double-balloon enteroscopy; endoscopic retrograde cholangiopancreatography; hepaticojejunostomy; Roux-en-Y reconstruction.

Double Balloon Enteroscopy Improves ERCP Successfulness in Patients with Modified Small Bowel Anatomy

Goktug Sirin, Sadettin Hulagu
Kocaeli Üniversitesi Tıp Fakültesi, Gastroenteroloji Anabilim Dalı, Kocaeli, Türkiye

Amaç: Gastrointestinal (Gİ) kanal anatomisi cerrahi olarak değiştirilmiş hastalarda, çift balonlu enteroskopi (ÇBE) kullanılarak, endoskopik retrograd kolanjiyopankreatografi (ERCP) yapılmasının (ÇBE-ERCP), ERCP işlem başarısı üzerindeki etkisini değerlendirmek.
Yöntem: Aralık 2008-Eylül 2014 tarihleri arasında Üniversite Hastanemiz Gastroenteroloji Bölümünde ERCP uygulanan, Gİ kanal anatomisi cerrahi olarak değiştirilmiş hastaların tıbbi kayıtları incelendi. ÇBE-ERCP yapılması planlanan hasta grubunda, standard duodenoskop kullanılarak ampulla ya da enterobiliyer anastamoz bölgesine ulaşılmış olan veya ulaşılamadığı için aynı seans esnasında ÇBE ile ERCP yapılan hastaların işlemleri, değerlendirmeye alındı. Her iki gruptaki hastalarda işlem parametreleri, sonuçları ve işleme bağlı oluşan komplikasyonlar incelendi. Standart yöntemler ile ERCP yapılmayıp, doğrudan ÇBE-ERCP işlemine alınan hastalar, işlem öncesinde Gİ kanal anatomisi push enteroskopi (PE), gastroskopi veya ÇBE kullanılarak değerlendirilen ve farklı bir günde ÇBE-ERCP yapılan hastalar ise değerlendirmeye alınmadı. Afferent loop entübasyonu, major papillaya ulaşım, selektif kanülasyon ve terapötik işlem başarı oranları ile ÇBE nin genel işlem başarısına etkisi değerlendirildi.
Bulgular: Çalışmaya BII gastrojejunostomili 51 hasta ve hepatikojejunostomili 11 hasta (Roux-en-Y olan veya olmayan) dahil edildi. Çalışmaya dahil edilen tüm hastalarda standart duodenoskop ile süreç başlamış ve afferent loop entübasyonu başarısız olmuşsa, ne major papillaya ne de enterobiliyer anastomoza ulaşılamamışsa, ERCP prosedürü için DBE kullanılmıştı (DBE-ERCP). Gİ kanalı anatomik olarak değiştirilmiş olan 62 hastanın, 30 tanesinde (% 48.4), duodenoskop başarıyla ampullaya kadar ilerletilebilmiş ve 27 hastada (% 43.5) kanülasyon başarıyla gerçekleştirilmişti. Otuz bir hastaya ÇBE-ERCP uygulandığı görüldü. ÇBE, 30 hastada (% 96.8) ampulla veya enterobilier anastamoza ulaşmıştı ve 3 hasta dışında (1'inde hepatikojejunostomili) (% 90) seçici koledok kanülasyonu sağlanmıştı. Genel ERCP başarı oranının % 43.5'ten (27/62) % 87.1'e (54/62) yükseldiği görüldü. İşlemler nedeniyle 2 adet perforasyon (1 tanesi standart duodenoskopi esnasında ve 1 tanesi ÇBE-ERCP ile) gözlendi.
Sonuç: Geçirilmiş cerrahiye bağlı olarak ince bağırsakta anatomik varyasyonları olan hastalarda, ERCP'nin ÇBE kullanılarak yapılması, genel ERCP başarısını arttırmaktadır. (NCI-2019-0335.R1)

Anahtar Kelimeler: Endoskopik retrograd kolanjiyopankreatografi, çift balonlu enteroskopi; Billroth II gastrik rezeksiyon; hepatikojejunostomi; Roux-en Y ameliyatı.

Goktug Sirin, Sadettin Hulagu. Double balloon enteroscopy improves ERCP success in patients with modified small bowel anatomy. North Clin Istanb. 2020; 7(2): 131-139

Corresponding Author: Goktug Sirin, Türkiye
LookUs & Online Makale