ISSN: 2148-4902 | E-ISSN: 2536-4553
Northern Clinics of Istanbul A prolapsed intraductal papilloma: a case report [North Clin Istanb]
North Clin Istanb. 2015; 2(1): 59-61 | DOI: 10.14744/nci.2014.18209

A prolapsed intraductal papilloma: a case report

Talha Atalay, Alaattin Öztürk, Zuhal Yananlı, Ömer Faruk Akıncı
Fatih University Medical Faculty

Intraductal papillomas (IP) are benign papillary lesions caused by proliferation of mammary ductal epithelium. IP occurs in the breast tissue. Prolapse of IP from nipple can be rarely seen. IPs are generally treated with total excision. A 31-year-old female patient was admitted to our clinic because of a protruded lesion from the nipple of her right breast. On her breast examination, an 8 mm- prolapsed mass was seen on the areola of her right breast. Breast ultrasonography showed no other lesions in the breast. The patient was operated with initial diagnosis of IP. The prolapsed mass, the overlying nipple skin and related ductus were totally excised under local anesthesia. Histopathological examination of the specimen revealed intraductal papilloma without atypical dysplasia. Herein, we are presenting a rarely encountered case of IP prolapsed from the nipple of a female patient.

Keywords: Breast, intraductal papilloma; prolapsus.

Prolabe intraduktal papilloma: Olgu sunumu

Talha Atalay, Alaattin Öztürk, Zuhal Yananlı, Ömer Faruk Akıncı
Fatih Üniversitesi Tıp Fakültesi

İntraduktal papillomlar (IP), meme duktal epitelinin papiller proliferasyonu sonucu oluşan benign lezyonlardır. IP meme dokusu içinde oluşur. Nadiren meme başından prolapsus görülebilir. Genellikle total eksizyon ile tedavi edilirler. Meme başından dışarı sarkan kitle nedeniyle 31yaşındaki bayan hasta başvurdu. Muayenede sağ meme areolasından prolabe, yaklaşık 8 mm’lik kitle görüldü. Meme ultrasonografisinde meme içinde başka lezyon görülmedi. İntraduktal papillom önteşhisi ile hastaya ameliyat yapıldı. Lokal anestezi ile prolabe kitle, meme başı cildi ve bağlantılı duktusla birlikte total eksize edildi. Kitlenin histopatolojik incelemesinde herhangi bir atipi içermeyen intraduktal papillom olduğu belirlendi. Bu yazımızda nadiren rastlanabilecek meme başından prolabe IP olgusunu sunuyoruz.

Anahtar Kelimeler: İntraduktal papillom, meme, prolapsus.

Talha Atalay, Alaattin Öztürk, Zuhal Yananlı, Ömer Faruk Akıncı. A prolapsed intraductal papilloma: a case report. North Clin Istanb. 2015; 2(1): 59-61

Corresponding Author: Talha Atalay, Türkiye
LookUs & Online Makale