ISSN: 2148-4902 | E-ISSN: 2536-4553
Northern Clinics of Istanbul Complex ventricular tachycardia coexistent with myocardial bridging [North Clin Istanb]
North Clin Istanb. 2020; 7(6): 621-623 | DOI: 10.14744/nci.2019.13549

Complex ventricular tachycardia coexistent with myocardial bridging

Sinan Cersit1, Mustafa Ozan Gursoy2, Lutfi Ocal1
1Department of Cardiology, Kosuyolu Kartal Heart Training and Research Hospital, Istanbul, Turkey
2Department of Cardiology, Katip Celebi University, Ataturk Training and Research Hospital, Izmir, Turkey

Sustained monomorphic ventricular tachycardia is rarely a concomitant condition with myocardial bridging for which no evidence-based medical management has yet been certainly described. Here, in this case study, we present a case of malignant ventricular arrhythmia that may be associated with the myocardial bridge on the coronary artery. The clinical management and medical treatment of the patient are discussed.

Keywords: Coronary angiography, myocardial bridging; sustained monomorphic ventricular tachycardia.

Miyokardiyal köprüleşmeyle beraber görülen kompleks ventriküler taşikardi

Sinan Cersit1, Mustafa Ozan Gursoy2, Lutfi Ocal1
1Koşuyolu Kartal Kalp Eğitim ve Araştırma Hastanesi, Kardiyoloji Kliniği, İstanbul
2Katip Çelebi Üniversitesi, Atatürk Eğitim ve Araştırma Hastanesi, Kardiyoloji Kliniği, İzmir

Sürekli monomorfik ventriküler taşikardi nadiren miyokardiyal köprüleşme eşzamanlı görülebilen nadir bir durumdur. Kanıta dayalı bir tıbbi tedavi henüz kesin olarak tarif edilmemiştir. Burada koroner arterde miyokardiyal köprüleşme ile ilişkili olabilecek bir ciddi ventriküler aritmi olgusu sunulmaktadır. Hastanın klinik yönetimi ve medikal tedavisi tartışılmaktadır. (NCI-2018-0197.R1)

Anahtar Kelimeler: sürekli monomorfik ventriküler taşikardi, miyokardiyal köprüleşme, koroner anjiyografi

Sinan Cersit, Mustafa Ozan Gursoy, Lutfi Ocal. Complex ventricular tachycardia coexistent with myocardial bridging. North Clin Istanb. 2020; 7(6): 621-623

Corresponding Author: Sinan Cersit, Türkiye
LookUs & Online Makale