ISSN: 2148-4902 | E-ISSN: 2536-4553
Participation of people living in rural areas of Eskisehir province in field researches, and factors affecting their rates of participation [North Clin Istanb]
North Clin Istanb. 2015; 2(1): 33-40 | DOI: 10.14744/nci.2015.93823

Participation of people living in rural areas of Eskisehir province in field researches, and factors affecting their rates of participation

Özkan Özay, Emine Ayhan, Muhammed Fatih Önsüz, Burhanettin Işıklı, Selma Metintaş
Department Of Public Health, Osmangazi University, School Of Medicine, Eskisehir

INTRODUCTION: The aim of the study was to determine participation rates of people living in the rural area of Eskisehir in field researches, and the factors influencing this.
METHODS: This descriptive study was performed with 1,482 people aged 18 and above in two districts of Eskisehir. Data were collected with a 16 question questionnaire using the face-to-face interview technique. Data were analysed with descriptive statistics, chi- square test, logistic regression analysis, and factors affecting rates of participation in field researches.
RESULTS: The most important reason (46.9%) given by participating for participant in field researches was the intention of “helping the interviewer”. The other reasons were; believing in the usefulness of the researches (35.0%), contribution to public improvement (14.9%) and taking pleasure in talking with various people (3.2%). The most important reason (34.6%) for not participating in field researches was “considering field researches a waste of time”. The other important reasons for non-participation were unnecessarily long questions in the research questionnaire forms (32.7%) and being uninformed of the research results (31.9%). In logistic regression analysis, age was found to be an influential factor in participation rates.
DISCUSSION AND CONCLUSION: Lower rates of participation in field researches cause bias. As far as possible high participation in field researches is important. For the achievement of higher participation rates in field researches, training courses must be provided to both research workers and the public.

Keywords: Epidemiology, Eskisehir; field research; questionnaire; rural area.

Eskişehir İli Kırsalında Yaşayan Kişilerin Saha Araştırmalarına Katılımları ve Katılımlarını Etkileyen Faktörler

Özkan Özay, Emine Ayhan, Muhammed Fatih Önsüz, Burhanettin Işıklı, Selma Metintaş
Eskişehir Osmangazi Üniversitesi Tıp Fakültesi Halk Sağlığı Anabilim Dalı, Eskişehir

GİRİŞ ve AMAÇ: Araştırmanın amacı Eskişehir kırsalında yaşayan kişilerin saha araştırmalarına katılım düzeylerinin ve katılımı etkileyen faktörlerin belirlenmesidir.
YÖNTEM ve GEREÇLER: Tanımlayıcı tipteki bu araştırma Eskişehir’de iki ilçe merkezlerinde yaşayan 18 yaş ve üzeri 1482 kişide yürütülmüştür. Araştırma verileri 16 soruluk bir anket formunun yüz yüze görüşme tekniği kullanılarak uygulanması ile toplandı. Verilerin istatistik değerlendirmesinde tanımlayıcı istatistikler, ki kare testi ve saha araştırmalarına katılımı etkileyen faktörlerin değerlendirilmesinde lojistik regresyon analizi kullanıldı.
BULGULAR: Araştırmaya katılanlar daha önce bölgelerinde yapılan saha araştırmalarına katılım nedeni olarak en çok (%46.9) araştırma anketini yapana yardımcı olmak cevabını verdi. Araştırmanın faydalı olduğunu düşünmek (%35.0), araştırmanın toplumsal gelişmeye katkısı olduğunu düşünmek (%14.9) ve farklı kişilerle konuşmayı sevmek (%3.2) verilen diğer cevaplardı. Katılımcıların bölgelerinde daha önce yapılan saha araştırmalarına katılmama nedeni olarak ise en çok (%34.6) araştırma anketini zaman kaybı olarak görme belirtilmişti. Diğer çok verilen cevaplar ise araştırmanın anket sorularının uzun olması (%32.7) ve araştırmanın sonuçlarının bildirilmemesi (%31.9) idi. Katılımcıların saha araştırmalarına katılımını etkileyen faktörler çok değişkenli analiz ile incelendiğinde yaş katılımı etkileyen faktör olarak belirlendi.
TARTIŞMA ve SONUÇ: Saha araştırmalarına katılımın düşük olması bias oluşmasına neden olabilmektedir. Bu nedenle saha araştırmalarına katılım oranlarının mümkün olduğunca yüksek tutulması önemlidir. Bunu sağlamak için hem saha araştırmalarını yürütenlerin hem de bu araştırmalara katılacak toplumun saha araştırmaları konusunda eğitilmeleri gerekmektedir.

Anahtar Kelimeler: Saha araştırması, epidemiyoloji, anket, kırsal bölge, Eskişehir.

Özkan Özay, Emine Ayhan, Muhammed Fatih Önsüz, Burhanettin Işıklı, Selma Metintaş. Participation of people living in rural areas of Eskisehir province in field researches, and factors affecting their rates of participation. North Clin Istanb. 2015; 2(1): 33-40

Corresponding Author: Muhammed Fatih Önsüz, Türkiye
LookUs & Online Makale