ISSN: 2148-4902 | E-ISSN: 2536-4553
Assessment of aberrations and visual quality differences between myopic and astigmatic eyes before and after contact lens application [North Clin Istanb]
North Clin Istanb. 2015; 2(1): 1-6 | DOI: 10.14744/nci.2015.87487

Assessment of aberrations and visual quality differences between myopic and astigmatic eyes before and after contact lens application

Mustafa Demir1, Sevda Aydın Kurna1, Tomris Şengör2, Tuğba Gençağa Atakan1, Tayfun Şahin1
1Fatih Sultan Mehmet Training And Research Hospital, Department Of Ophthalmology, İstanbul
2Bilim University, Department Of Ophthalmology, İstanbul, Turkey

INTRODUCTION: To evaluate the aberration and visual quality differences between myopic and astigmatic eyes before and after contact lens application by using corneal aberrometer and low- contrast sensitivity chart.
METHODS: Eighty eyes of 40 patients were included in this study. Patients were divided into two groups as myopic (40 eyes, n=20) and astigmatic groups (40 eyes, n=20). We used aspheric Balafilcon A (Purevision and Purevision Toric Bausch&Lomb, Rochester, USA) lenses for each group. Corneal aberrations and low-contrast sensitivity values were measured and compared for each patient in both groups.
RESULTS: There were no statistically significant differences between myopic and astigmatic groups when we compared low-contrast sensitivity values for both on- and off-eyes. Mean total higher-order aberration (HOA) values for off-eye, were 0.29±0.10 μm, and 0.33±0.10 μm for on-eye in the myopic group, while they were 0.42±0.14 μm in off-eye and 0.37±0.23 μm in on-eye in the astigmatic group. Off-eye mean coma, irregular astigmatism and total higher-order aberration RMS (root-mean-square) values were significantly higher in the astigmatic group compared to the myopic group (p=0.006, p=0.001, p=0.001) but mean on-eye RMS values were not.
DISCUSSION AND CONCLUSION: Myopic and astigmatic patients differ in terms of high-order aberrations and these differences cannot be equalized after contact lens application, but visual quality can be improved in both patients by using contact lenses.

Keywords: Astigmatism, contact lens; corneal aberrations; myopia; visual quality.

Miyop ve astigmat gözlerde aberasyonların ve retinal imaj kalitesinin kontakt lens uygulaması öncesi ve sonrası değerlendirilmesi

Mustafa Demir1, Sevda Aydın Kurna1, Tomris Şengör2, Tuğba Gençağa Atakan1, Tayfun Şahin1
1Fatih Sultan Mehmet Eğitim Ve Araştırma Hastanesi, Göz Hastalıkları Kliniği, İstanbul
2Bilim Üniversitesi, Göz Hastalıkları Anabilim Dalı, İstanbul,

GİRİŞ ve AMAÇ: Miyop ve astigmat hastalarda aberasyonların ve retinal imaj kalitesinin korneal aberometri ve düşük kontrast eşeli değerleri kullanılarak kontakt lens uygulaması öncesi ve sonrası değerlendirilmesi.
YÖNTEM ve GEREÇLER: 40 hastanın 80 gözü çalışmaya dahil edildi. Hastalar miyop ve astigmat grup olmak üzere ikiye ayrıldı.Her iki grubada Balafilcon A (Purevision ve Purevision Torik Bausch & Lomb) asferik lensleri kullanıldı. Her iki grupta korneal aberometri ve düşük kontrast eşeli ölçümleri lens öncesi ve sonrası kaydedilerek birbiri ile karşılaştırıldı.
BULGULAR: Kontrast duyarlılık değerleri her iki grupta lens öncesi ve sonrası kıyaslandığında istatistiksel açıdan anlamlı bir fark bulunmadı. Miyopik grupta lens öncesi ortalama total yüksek sıralı aberasyon değeri 0.29±0.10 μm, lens sonrası 0.33±0.10 μm iken astigmat grupta lens öncesi 0.42±0.14 μm, lens sonrası 0.37±0.23 μm olarak ölçüldü. Lens öncesi ortalama koma, irreguler astigmatizm ve total yüksek sıralı aberasyon değerleri belirgin derecede astigmat grupta yüksek olarak bulundu (p=0.006,p=0.001,p=0,001), fakat lens sonrası ortalama değerlerde istatistiksel açıdan anlamlı fark bulunmadı (p>0.05).
TARTIŞMA ve SONUÇ: Miyop ve astigmat hastalar yüksek sıralı aberasyonlar açısından farklılık gösterirler, bu farklılıklar lens uygulaması sonrası eşitlenmese bile görme kalitesi her iki grupta da arttırılabilir.

Anahtar Kelimeler: Korneal aberasyonlar, Kontakt lens, Miyopi, Astigmat, Görme kalitesi.

Mustafa Demir, Sevda Aydın Kurna, Tomris Şengör, Tuğba Gençağa Atakan, Tayfun Şahin. Assessment of aberrations and visual quality differences between myopic and astigmatic eyes before and after contact lens application. North Clin Istanb. 2015; 2(1): 1-6

Corresponding Author: Mustafa Demir, Türkiye
LookUs & Online Makale