ISSN: 2148-4902 | E-ISSN: 2536-4553
Life quality and empathy in children with celiac disease [North Clin Istanb]
North Clin Istanb. Ahead of Print: NCI-75735 | DOI: 10.14744/nci.2020.75735

Life quality and empathy in children with celiac disease

Ayse Tolunay Oflu1, Ayşegül Bükülmez1, Erdem Içiğen2, Lütfi Molon1, Tugba Koca3, Yunus Emre Avşar4
1Afyonkarahisar Health Sciences University, Department of Pediatrics, Afyonkarahisar
2Medical Park Eregli Hospital, Department of Pediatrics, Zonguldak
3Pamukkale University School of Medicine, Department of Gastroenterology, Denizli
4Eskisehir City Hospital, Department of Child Pyspsychiatry, Eskisehir

Objective: This study aims to search the associations between celiac disease (CD) and children’s life quality and empathy level.
Methods: In this study, all participiants aged 8-14 years completed the Turkish version of Pediatric Quality of Life Inventory and Index of Empathy for Children and Adolescents. Parents were also applied the structured survey.
Results: This study includes a study group consisting of 45 children with celiac disease and a control group with 48 healthy children. Total scores of PedsQL were significantly lower for children with celiac disease when compared to the control group (p < 0.05). When the sub-scores of PedsQL were evaluated, scores except the school functioning score (ScFS) were significantly lower in the study group (p < 0.05). When IECA were analyzed, total empathy scale scores (TESS) were measured significantly higher in the study group (p < 0.05).
Conclusions: This study supports the argument that quality of life decreases in children with CD. Future studies should aim to develop support models to improve the life quality for celiac patients. This is the first study proving the increased empathy levels of children with CD. The determinants of the increased empathy levels should be focussed in the future studies.

Keywords: celiac disease, life quality, empathy

Çölyak hastalığı olan çocuklarda yaşam kalitesi ve empati

Ayse Tolunay Oflu1, Ayşegül Bükülmez1, Erdem Içiğen2, Lütfi Molon1, Tugba Koca3, Yunus Emre Avşar4
1Afyonkarahisar Health Sciences University, Department of Pediatrics, Afyonkarahisar
2Medical Park Eregli Hospital, Department of Pediatrics, Zonguldak
3Pamukkale University School of Medicine, Department of Gastroenterology, Denizli
4Eskisehir City Hospital, Department of Child Pyspsychiatry, Eskisehir

Amaç: Bu çalışma çölyak hastalığı (CD) ile çocukların yaşam kalitesi ve empati düzeyi arasındaki ilişkiyi araştırmayı amaçlamaktadır.
Yöntem: Bu çalışmaya katılan 8-14 yaş aralığındaki tüm katılımcılara Pediatrik Yaşam Kalitesi Envanteri ve Çocuk ve Ergenler için Empati İndeksi’nin Türkçe versiyonu ile ebeveynlere yapılandırılmış anket uygulandı.
Bulgular: Bu çalışmaya, çölyak hastalığı olan 45 çocuk ile 48 sağlıklı çocuk dahil edildi. Toplam Pediatrik Yaşam Kalitesi Envanteri skorları çölyak hastalığı olan çocuklarda kontrol grubuna göre anlamlı olarak düşük saptandı (p <0.05). Pediatrik Yaşam Kalitesi Envanteri’nin alt puanları değerlendirildiğinde, okul fonksiyon puanı dışındaki puanlar çalışma grubunda anlamlı olarak düşük bulundu (p <0.05). Çocuk ve Ergenler için Empati İndeksi puanları incelendiğinde, toplam empati ölçeği puanları Çölyak hastalarında anlamlı olarak daha yüksek ölçüldü (p <0.05).
Sonuç: Bu çalışma çölyak hastalığı olan çocuklarda yaşam kalitesinin düştüğü argümanını desteklemektedir. Gelecekteki çalışmalar, çölyak hastalarının yaşam kalitesini artırmak için destek modelleri geliştirmeyi amaçlamalıdır. Bu, çalışma ayrıca çölyak hastalığı olan çocuklarda empati düzeyinin arttığını gösteren ilk çalışmadır. Gelecek çalışmalar empati düzeyindeki artışın belirleyicileri üzerine odaklanmalıdır. (NCI-2020-0015.R1)

Anahtar Kelimeler: çölyak hastalığı, yaşam kalitesi, empatiCorresponding Author: Ayse Tolunay Oflu
LookUs & Online Makale