ISSN: 2148-4902 | E-ISSN: 2536-4553
Cancer in the elderly [North Clin Istanb]
North Clin Istanb. 2015; 2(1): 73-80 | DOI: 10.14744/nci.2015.72691

Cancer in the elderly

Derya Çınar1, Dilaver Taş2
1Balıkesir Military Hospital, Deartment Of Internal Medicine
2Balıkesir Military Hospital, Department Of Chest Diseases

Ageing is a fundamental biological process in all living beings. Nowadays as a result of developments in preventive and therapeutic medicine, and improvements in the quality of life, ageing of the population is one of the most important demographic issues. In the elderly, cancer is one of the predominant causes of mortality and morbidity, and its incidence increases with ageing. Sixty percent of all cases with cancer, and 70% of cancer-related deaths occur in patients aged 65 years and over. For optimal care, and treatment of elderly cancer patients a multidisciplinary approach consisting of physical, psychological, and tumor-related assessments should be pursued. Because of increased incidence of cancer caused by demographic changes in Turkey and in the world, an increase in the burden of cancer in the population is expected. In the years to come, this expectation will also lead to an increase in cancer-related health expenses.

Keywords: Ageing, cancer; cancer incidence.

Yaşlı bireylerde kanser

Derya Çınar1, Dilaver Taş2
1Balıkesir Asker Hastanesi, Iç Hastalıkları Servisi
2Balıkesir Asker Hastanesi, Göğüs Hastalıkları Servisi

Yaşlılık tüm canlılarda görülen temel biyolojik bir süreçtir. Günümüzde; koruyucu ve tedavi edici tıptaki gelişmeler ve yaşam koşullarındaki iyileştirmeler sonucu nüfusun yaşlanması, ön plana çıkan en önemli demografik olgulardan biridir. Yaşlılıkta önde gelen mortalite ve morbidite nedenlerinden biri kanserlerdir ve yaş ilerledikçe kanser insidansında artış meydana gelmektedir. Tüm kanser vakalarının % 60’ı ve kanserden ölümlerin % 70’i, altmış beş yaş ve üzerinde meydana gelmektedir. Kanserli yaşlı bireylerin optimal düzeyde bakım ve tedavisi için fiziksel, psikolojik ve tümöre ait değerlendirmeleri içeren multidisipliner bir yaklaşım izlenmelidir. Dünyada ve Türkiye'de, önümüzdeki yıllarda demografik değişimin sonucu olarak kanser insidansının artmasıyla toplumların kanser yükünün de artması beklenmektedir. Bu beklenti, kanser için yapılan sağlık harcamalarında da artışa işaret etmektedir.

Anahtar Kelimeler: Kanser, yaşlı, kanser insidansı.

Derya Çınar, Dilaver Taş. Cancer in the elderly. North Clin Istanb. 2015; 2(1): 73-80

Corresponding Author: Dilaver Taş, Türkiye
LookUs & Online Makale