ISSN: 2148-4902 | E-ISSN: 2536-4553
Epithelial-myoepithelial carcinoma on lower lip and microinvasive verrucous carcinoma in vocal cord: Case report [North Clin Istanb]
North Clin Istanb. 2020; 7(2): 187-191 | DOI: 10.14744/nci.2019.48991

Epithelial-myoepithelial carcinoma on lower lip and microinvasive verrucous carcinoma in vocal cord: Case report

Begüm Çalım Gürbüz1, Murat Hakan Karabulut1, Burak Karabulut2, Merve Aydemir1, Hande Nur Inceman1, Itır Ebru Zemheri1
1Department of Pathology, Health Sciences University, Umraniye Training and Research Hospital, Istanbul, Turkey
2Department of Otolaryngology, Istanbul Health Sciences University, Umraniye Training and Research Hospital, Istanbul, Turkey

Epithelial-myoepithelial carcinoma is a biphasic low-grade malignant tumor, which represents approximately 1% of all salivary gland tumors. This tumor occurs mostly in the parotid gland, followed by submandibular gland and minor salivary glands. Women, mostly fifth to the eighth decade of life, are commonly affected. Histopathologically, epithelial-myoepithelial carcinoma is composed of an inner single layer of eosinophilic cuboidal ductal cells and outer single or multiple layers of clear myoepithelial cells. We present a case of a 69 years old man who had a scar on lower the lip for 10 years and voice annoyance for three months. The biopsy for lower lip was reported “infiltrative clear cell epithelioid neoplasm” and vocal cord biopsy result was “verrucous carcinoma”. After cordectomy and wedge resection of the lower lip, histopathology revealed Epithelial-Myoepithelial Carcinoma for the lower lip and microinvasive verrucous carcinoma for the left vocal cord. Our case has a very uncommon location and presentation for EMC. The tumor location was minor salivary glands of the lower lip and the clinical presentation was quite different. Coexistence with microinvasive verrucous carcinoma of the vocal cord is the other unique part of our case.

Keywords: Epithelial myoepithelial carcinoma, microinvasive; minor salivary glands; verrucous carcinoma.

Alt Dudakta Epitelyal-Myoepitelyal Karsinom ve Vokal Kord Mikroinvaziv Verrüköz Karsinom Birlikteliği: Olgu Sunumu

Begüm Çalım Gürbüz1, Murat Hakan Karabulut1, Burak Karabulut2, Merve Aydemir1, Hande Nur Inceman1, Itır Ebru Zemheri1
1Ümraniye Eğitim ve Araştırma Hastanesi, Sağlık Bilimleri Üniversitesi, Patoloji Kliniği, İstanbul, Türkiye
2İstanbul Sağlık Bilimleri Üniversitesi, Ümraniye Eğitim ve Araştırma Hastanesi, Kulak Burun Boğaz Kliniği, İstanbul, Türkiye

Epitelyal-myoepitelyal karsinom tükrük bezi tümörlerinin yaklaşık %1'ini oluşturan bifazik düşük dereceli malign bir tümördür. Bu tümör genellikle parotiste, ardından submandibuler ve minör tükrük bezlerinde görülür. Genelde 5-8 dekat arası kadınlarda rastlanır. Histopatolojik olarak, epitelyal-myoepitelyal karsinom iki komponentten oluşmaktadır; tek sıralı eozinofilik kuboidal duktal hücreler ve çok sıralı berrak myoepitelyal hücreler. Biz, alt dudağında 10 yıldır yara bulunan ve 3 aydır ses kısıklığı yaşayan 69 yaşında erkek hastayı sunmaktayız. Alt dudaktan alınan biyopsi "infiltratif berrak hücreli neoplazi" ve vokal kord biyopsisi "verrüköz karsinom" ile uyumlu idi. Kordektomi ve alt dudak wedge rezeksiyonu sonrası histopatolojik incelemede alt dudak epitelyal-myoepitelyal karsinom, sol vokal kord mikroinvaziv verrüköz karsinom olarak rapor edilmiştir. Bizim vakamız epitelyal myoepitelyal karsinomun yerleşim yeri ve prezentasyonu açısından oldukça nadirdir. Minor tükrük bezlerinde ortaya çıkmış ve farklı bir klinik prezentasyonla ortaya çıkmıştır. Mikroinvaziv verrüköz karsinom ile birlikteliği de vakamızı olduça farklı kılmaktadır.

Anahtar Kelimeler: Minör tükrük bezi, epitelyal myoepitelyal karsinom, mikroinvaziv, verrüköz karsinom.

Begüm Çalım Gürbüz, Murat Hakan Karabulut, Burak Karabulut, Merve Aydemir, Hande Nur Inceman, Itır Ebru Zemheri. Epithelial-myoepithelial carcinoma on lower lip and microinvasive verrucous carcinoma in vocal cord: Case report. North Clin Istanb. 2020; 7(2): 187-191

Corresponding Author: Begüm Çalım Gürbüz, Türkiye
LookUs & Online Makale