ISSN: 2148-4902 | E-ISSN: 2536-4553
Change in the dimensions of the lumbar area muscles after surgery: MRI analysis [North Clin Istanb]
North Clin Istanb. 2020; 7(5): 478-486 | DOI: 10.14744/nci.2020.45144

Change in the dimensions of the lumbar area muscles after surgery: MRI analysis

Fatma Duman1, Yurdal Serarslan2, Fatma Öztürk Keleş3, Bircan Yücekaya4, Nesrin Atci3
1Department of Anatomy, Mustafa Kemal University Faculty of Medicine, Hatay, Turkey
2Department of Neurosurgery, Mustafa Kemal University Faculty of Medicine, Hatay, Turkey
3Department of Radiology, Mustafa Kemal University Faculty of Medicine, Hatay, Turkey
4Department of Physiotherapy and Rehabilitation, Mustafa Kemal University Faculty of Medicine, Hatay, Turkey

OBJECTIVE: This study aims to assess the change in the dimensions of the lumbar muscles in patients with chronic lower back pain using Magnetic Resonance Imaging (MRI) and to determine pre/post effects of surgery.
METHODS: We enrolled 28 individuals (13F/15M; age: 45.39±11.56 years) whose L2–S1 muscle measurements were obtained using MRI, before and at follow-up 6–12 months after surgery. The control group comprising 37 individuals (18F/19M; age: 34.41±10.72 years) who had no lumbar pathology but for whom retrospective archive images were available. In the axial MRI analysis, the cross-sections of m.multifidus, mm.erector spinae and m.psoas major on both sides were measured with the ‘closed polygon’ technique.
RESULTS: The L2–3 and L4–5 levels of the m.multifidus on the right side, the L2–3, L4–5 and L5–S1 levels of the m.multifidus and the L5–S1 levels of the mm. erector spinae on the left side cross-sectional areas were significantly lower than the control group (p<0.05). The right-side m.multifidus and the left-side mm.erector spinae sectional areas were significantly lower than the pre-surgery values at the L5–S1 levels (p<0.05).
CONCLUSION: This study demonstrated that chronic lower back pain causes atrophy in the lumbar muscles and established the existence and continuity of atrophy after surgery.

Keywords: Lumbar surgery, MRI; muscle atrophy.

Cerrahi Sonrası Lumbal Bölge Kaslarının Boyutlarındaki Değişim: MRI Analizi

Fatma Duman1, Yurdal Serarslan2, Fatma Öztürk Keleş3, Bircan Yücekaya4, Nesrin Atci3
1Department of Anatomy, Mustafa Kemal University Faculty of Medicine, Hatay, Turkey
2Department of Neurosurgery, Mustafa Kemal University Faculty of Medicine, Hatay, Turkey
3Department of Radiology, Mustafa Kemal University Faculty of Medicine, Hatay, Turkey
4Department of Physiotherapy and Rehabilitation, Mustafa Kemal University Faculty of Medicine, Hatay, Turkey

Amaç: Bu çalışmanın amacı, kronik bel ağrısı olan ve cerrahi geçiren hastalarda, Manyetik Rezonans Görüntüleme (MRG) ile lomber kasların boyutlarındaki değişikliği değerlendirmek ve ameliyat öncesi / sonrası etkilerini belirlemekti.
Metod: Cerrahiyi takiben 6-12 aylarda 28 hastanın (13K / 15E; yaş: 45.39±11.56 yıl) L2 – S1 seviyelerinde kas ölçümleri MR görüntüleri üzerinden ölçüldü. Kontrol grubu lomber patolojisi olmayan ancak retrospektif arşiv görüntüleri mevcut olan 37 bireyden (18K /19E; yaş: 34.41±10.72 yıl) oluşturuldu. Aksial MRG analizinde, her iki tarafın m.multifidus, mm.erector spinae ve m.psoas major kesitleri cerrahi öncesi ve sonrasında 'kapalı poligon' metodu ile ölçüldü.
Bulgular: Cerrahi grubunun operasyon öncesi ölçümleri kontrol grubu ile karşılaştırıldığında; sağ tarafta L2–3 ve L4–5 seviyelerindeki m.multifidus, sol tarafta ise L2–3, L4–5 ve L5–S1 seviyeleri m.multifidus ve L5–S1 seviyesi mm. erector spinae kesit alanları anlamlı olarak düşüktü (P <0,05). Cerrahi sonrası sağ taraf m.multifidus ve sol taraf mm.erector spinae kesit alanları L5–S1 düzeylerinde cerrahi öncesi değerlerden anlamlı derecede düşüktü (P <0,05). Ayrıca hastalardan 8‘inin fizik tedavi programına alındığı, bunlardan 2 sinin ünitede kalanının ise ev egzersiz programı ile takip edildiği kaydedildi.
Sonuç: Bu çalışma, kronik bel ağrısı yaşayan bireylerde bel kaslarının sağlıklılarla kıyasandığında atrofik olduğunu göstermektedir. Ayrıca lomber cerrahi sonrası bu atrofinin süreklilik gösterdiği saptanmıştır. (NCI-2020-0004.R2)

Anahtar Kelimeler: MRI, kas atrofisi, lumbal cerrahi

Fatma Duman, Yurdal Serarslan, Fatma Öztürk Keleş, Bircan Yücekaya, Nesrin Atci. Change in the dimensions of the lumbar area muscles after surgery: MRI analysis. North Clin Istanb. 2020; 7(5): 478-486

Corresponding Author: Fatma Duman
LookUs & Online Makale