ISSN: 2148-4902 | E-ISSN: 2536-4553
Annular sarcoidosis mimicking granuloma annulare: a case report [North Clin Istanb]
North Clin Istanb. 2014; 1(2): 114-116 | DOI: 10.14744/nci.2014.32042

Annular sarcoidosis mimicking granuloma annulare: a case report

Zafer Türkoğlu1, Burçe Can1, Ebru Zemheri2, İlkin Zindancı1, Filiz Topaloğlu Demir1, Mukaddes Kavala1
1Department Of Dermatology, Istanbul Medeniyet University, Goztepe Research And Training Hospital, Istanbul, Turkey
2Department Of Pathology, Istanbul Medeniyet University, Goztepe Research And Training Hospital, Istanbul, Turkey

Cutaneous sarcoidosis is a great imitator and we have to remember this mimicker also in the differential diagnosis of erythematous annular lesions. We report the case of a 50-year- old man with a 7-year history of erythematous, annular or serpiginous, scaly plaques on his scalp, forehead, preauricular region and around his mouth who was misdiagnosed as granuloma annulare.

Keywords: Annular lesions, annular sarcoidosis; sarcoidosis.

Granülom Anülareyi Taklit Eden Kutanöz Sarkoidoz: Olgu Sunumu

Zafer Türkoğlu1, Burçe Can1, Ebru Zemheri2, İlkin Zindancı1, Filiz Topaloğlu Demir1, Mukaddes Kavala1
1İstanbul Medeniyet Üniversitesi Göztepe Eğitim Ve Araştırma Hastanesi, Dermatoloji Ana Bilim Dalı, İstanbul
2İstanbul Medeniyet Üniversitesi Göztepe Eğitim Ve Araştırma Hastanesi, Patoloji Ana Bilim Dalı, İstanbul

Kutanöz sarkoidoz pek çok dermatozu taklit edebilen ve özellikle eritemli anüler lezyonların ayırıcı tanısında hatırlanması gereken bir hastalıktır. Burada saçlı deri, alın, preaurikular bölge ve ağız çevresinde, 7 yıldır devam eden eritemli, anüler ve serpijinöz lezyonları olan klinik olarak granülom anülareyi taklit eden sarkoidoz tanısı konulan 50 yaşında bir erkek hasta sunuyoruz.

Anahtar Kelimeler: sarkoidoz, anüler sarkoidoz, anüler lezyonlar

Zafer Türkoğlu, Burçe Can, Ebru Zemheri, İlkin Zindancı, Filiz Topaloğlu Demir, Mukaddes Kavala. Annular sarcoidosis mimicking granuloma annulare: a case report. North Clin Istanb. 2014; 1(2): 114-116

Corresponding Author: Filiz Topaloğlu Demir, Türkiye
LookUs & Online Makale