ISSN: 2148-4902 | E-ISSN: 2536-4553
Assesment of the patients presenting with severe anemia to the emergency internal medicine clinic [North Clin Istanb]
North Clin Istanb. 2014; 1(2): 84-88 | DOI: 10.14744/nci.2014.10820

Assesment of the patients presenting with severe anemia to the emergency internal medicine clinic

Seydahmet Akın1, Ercan Ergin2, Sinan Kazan1, Nurgül Keskin Tukel3, Didem Kılıç Aydın1, Mustafa Tekçe1, Mehmet Aliustaoğlu1
1Dr. Lutfi Kirdar Kartal Training And Research Hospital, Internal Medicine Clinic, Istanbul, Turkey
2Savaştepe State Hospital.ınternal Medicine Clinic. Balıkesir
3Batman State Hospital.ınternal Medicine Clinic

OBJECTIVE: Etiological evaluation of the patients who were hospitalized with the diagnosis of severe anemia (Hb<7 gr/dl) in the emergency internal medicine clinic between January and July, 2013.
METHODS: In this study, 112 patients who were hospitalized in Dr. Lutfi Kirdar Kartal Education and Research Hospital emergency internal medicine clinic with severe anemia between January and July 2013 were retrospectively analyzed. Patients’ initial complaints, underlying causes of their anemia and prognosis of the patients were evaluated.
RESULTS: The etiology of anemia was iron deficiency in 60 (53.6%), chronic kidney failure in 16 (14.2%), hematologic malignancies in 12 (10.7%), liver cirrhosis in 12 (10.7%) and other non-malignant hematologic disorders in 4 (3.6%) patients.
CONCLUSION: The most common cause of anemia in patients who apply to emergency internal medicine clinic with severe anemia is iron deficiency. The most common complaints on admission are subjective ones such as weakness, fatigue and lassitude. Chronic disease anemia does not cause severe anemia as much as iron deficiency.

Keywords: Anemia, chronic disease, iron deficiency.

Ciddi anemi ile acil iç hastalıkları kliniğine başvuran hastaların değerlendirilmesi

Seydahmet Akın1, Ercan Ergin2, Sinan Kazan1, Nurgül Keskin Tukel3, Didem Kılıç Aydın1, Mustafa Tekçe1, Mehmet Aliustaoğlu1
1Dr. Lütfi Kırdar Kartal Eğitim Ve Araştırma Hastanesi, İç Hastalıkları Kliniği, İstanbul, Türkiye
2Savaştepe İlçe Hastanesi İç Hastalıkları Kliniği. Balıkesir
3Batman Devlet Hastanesi. İç Hastalıkları Kliniği.

AMAÇ: Ocak-Temmuz 2013 tarihleri arasında ciddi anemi (Hb<7gr/dl) nedeniyle acil iç hastalıkları kliniğine yatırılan hastaların etyolojik değerlendirmesi.
YÖNTEMLER: Bu çalışmada Ocak-Temmuz 2013 tarihleri arasında ciddi anemi ile Dr. Lütfi Kırdar Kartal Eğitim ve Araştırma Hastanesi İç Hastalıkları kliniğine yatırılan 112 hasta retrospektif olarak incelendi. Hastaların başlangıç semptomları, aneminin altında yatan sebepler ve prognozları değerlendirildi.
BULGULAR: 60 hastada (%53.6) aneminin sebebi demir eksikliği, 16 hastada (%14.2) kronik böbrek yetmezliği, 12 hastada (%10.7) hematolojik maligniteler, 12 hastada (%10.7) karaciğer sirozu ve kalan 4 hastada (%3.6) malign olmayan diğer hematolojik hastalıklar saptandı.
SONUÇ: Acil iç hastalıkları kliniğine ciddi anemi ile başvuran hastalarda en sık sebep olarak demir eksikliği saptandı. En sık başvuru semptomu güçsüzlük, yorgunluk ve halsizlik gibi subjektif yakınmalardı. Kronik hastalık anemisi demir eksikliği kadar ciddi anemiye sebep olmamaktadır.

Anahtar Kelimeler: Anemi, demir eksikliği, kronik hastalık

Seydahmet Akın, Ercan Ergin, Sinan Kazan, Nurgül Keskin Tukel, Didem Kılıç Aydın, Mustafa Tekçe, Mehmet Aliustaoğlu. Assesment of the patients presenting with severe anemia to the emergency internal medicine clinic. North Clin Istanb. 2014; 1(2): 84-88

Corresponding Author: Seydahmet Akın, Türkiye
LookUs & Online Makale