ISSN: 2148-4902 | E-ISSN: 2536-4553
Northern Clinics of Istanbul Phytocontact dermatitis due to Ranunculus arvensis: Report of three cases [North Clin Istanb]
North Clin Istanb. 2019; 6(1): 81-84 | DOI: 10.14744/nci.2018.93695

Phytocontact dermatitis due to Ranunculus arvensis: Report of three cases

İsa An, Derya Ucmak, Mustafa Esen, Ozlem Devran Gevher
Department of Dermatology, Dicle University Faculty of Medicine, Diyarbakir, Turkey

Ranunculus arvensis (R. arvensis) is a member of the Ranunculaceae family and is often used by advanced age women living in rural areas for the topical treatment of arthralgia, myalgia, hemorrhoid, and warts. Protoanemonin is a substance found in the fresh leaves of the plants from the Ranunculaceae family and leads to contact dermatitis. In this report, we present three cases that developed phytocontact dermatitis caused by the topical use of R. arvensis as an alternative treatment method for arthralgia and palmoplantar psoriasis.

Keywords: Contact dermatitis, Ranunculus arvensis; topical.

Ranunculus arvensis'e bağlı gelişen fitokontakt dermatit: Üç olgu sunumu

İsa An, Derya Ucmak, Mustafa Esen, Ozlem Devran Gevher
Dicle Üniversitesi Tıp Fakültesi, Deri Ve Zührevi Hastalıkları Ana Bilim Dalı, Diyarbakır

Ranunculaceae ailesinin bir üyesi olan Ranunculus arvensis, genelde artralji, miyalji, hemoroid ve siğillerin topikal tedavisinde özellikle kırsal kesimlerdeki ileri yaştaki kadınlar tarafından kullanılmaktadır. Ranunculus gibi bitki türlerinin çiçek ve taze yapraklarında bulunan protoanemonin genellikle kontakt dermatite neden olmaktadır. Bu yazıda, artralji ve palmoplantar psöriazis nedeniyle alternatif bir tedavi yöntemi olarak Ranunculus arvensisin topikal kullanımından kaynaklanan üç fito kontakt dermatit vakası sunulmuştur.

Anahtar Kelimeler: Ranunculus arvensis, topikal, kontakt dermatit

İsa An, Derya Ucmak, Mustafa Esen, Ozlem Devran Gevher. Phytocontact dermatitis due to Ranunculus arvensis: Report of three cases. North Clin Istanb. 2019; 6(1): 81-84

Corresponding Author: İsa An, Türkiye
LookUs & Online Makale