ISSN: 2148-4902 | E-ISSN: 2536-4553
Northern Clinics of Istanbul A case of hypomelanosis of Ito accompanied by unilateral abnormal limb overgrowth and delayed speech [North Clin Istanb]
North Clin Istanb. Ahead of Print: NCI-86648 | DOI: 10.14744/nci.2018.86648

A case of hypomelanosis of Ito accompanied by unilateral abnormal limb overgrowth and delayed speech

Mustafa Özçetin1, Ayşe Kılıç1, Yakup Çağ2, Fuat Bilgili3, Büşra Aksoy1
1Istanbul University, Istanbul Faculty of Medicine, Department of Pediatrics
2Dr. Lutfi Kirdar Kartal Training and Research Hospital, Department of Pediatrics
3Istanbul University, Istanbul Faculty of Medicine, Department of Orthopedics and Traumatology

Hypomelanosis of Ito (HI) is characterized by unilateral or bilateral hypopigmented skin lesions, usually presenting as a multisystemic disorder. Skin lesions may develop in different texture such as linear, whorled or patchy, often accompanied by abnormalities of the central nervous system, skeletal system, eyes, and teeth. It is associated with sporadic gene mutations, without any predilection for gender. Presentation of the current case may be of use in reminding of the common extracutaneous findings of HI along with some rare manifestations like delayed speech and asymmetric limb growth.

Keywords: Hypomelanosis of Ito, delayed speech, limb asymmetry.

Tek taraflı ekstremite büyümesi ve konuşma gecikmesinin eşlik ettiği Ito hipomelanozu olgusu

Mustafa Özçetin1, Ayşe Kılıç1, Yakup Çağ2, Fuat Bilgili3, Büşra Aksoy1
1İstanbul Üniversitesi, İstanbul Tıp Fakültesi, Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları Anabilim Dalı
2Dr. Lutfi Kırdar Kartal Eğitim ve Araştırma Hastanesi, Çocuk Kliniği
3İstanbul Üniversitesi, İstanbul Tıp Fakültesi, Ortopedi ve Travmatoloji Anabilim Dalı

Ito hipomelanozu tek veya çift taraflı cillte hipopigmente lezyonlar ile karakterize multisistemik tutulumu olan bir bozukluktur. Cilt lezyonları lineer, helezonik ve yama gibi farklı morfolojilerde görülebilir. Sıklıkla santral sinir sistemi, iskelet sistemi, goz ve diş anomalileri eşlik edebilir. Sporadik olarak görülmekte ve her iki cinsiyeti de etkileyebilmektedir. Olgumuzu, İto hipomelanozunun nadir görülen bir nörokutanoz bozukluk olması, asimetrik vücut büyümesinin eşlik etmesi nedeniyle sunuyoruz.

Anahtar Kelimeler: Ito hipomelanozu, konuşma geriliği, vücut asimetrisi.Corresponding Author: Mustafa Özçetin, Türkiye

Quick Search
LookUs & Online Makale