ISSN: 2148-4902 | E-ISSN: 2536-4553
Northern Clinics of Istanbul Clinical importance of high- sensitivity troponin T in patients without coronary artery disease [North Clin Istanb]
North Clin Istanb. 2020; 7(3): 305-310 | DOI: 10.14744/nci.2019.71135

Clinical importance of high- sensitivity troponin T in patients without coronary artery disease

Lutfu Askin, Okan Tanrıverdi, Serdar Turkmen
Department of Cardiology, Adiyaman Training and Research Hospital, Adiyaman, Turkey

Cardiac troponin is the preferred biomarker for the diagnosis of the acute coronary syndrome (ACS), but many other diseases can be identified with elevated troponin levels in the absence of ACS. The recent development of a high-sensitive cardiac troponin T (hs-cTnT) assay permits the detection of very low levels of cTnT. The use of hs-cTnT assay has emerged as a tool for identifying high-risk individuals for primary preventive treatment and can detect subclinical injury in asymptomatic patients. Hs-cTnT analyses are generally related to ischemia in the literature. Thus, we made an evaluation of hs-cTnT analysis in non-coronary patients, which may contribute to the literature.

Keywords: Acute myocardial infarction, high sensitive cardiac troponin T; ischemia; subclinical damage.

Koroner Arter Hastalığı Olmayan Hastalarda Yüksek Duyarlılık Troponin T'nin Klinik Önemi

Lutfu Askin, Okan Tanrıverdi, Serdar Turkmen
Department of Cardiology, Adiyaman Training and Research Hospital, Adiyaman, Turkey

Kardiyak troponin, akut koroner sendromun (AKS) tanısı için tercih edilen biyobelirteçtir, ancak AKS yokluğunda troponin seviyelerinin yükselmesiyle birçok başka hastalık tanımlanabilir. Yüksek duyarlı kardiyak troponin T (hs-cTnT) testinin geliştirilmesi, çok düşük cTnT seviyelerinin tespitine izin verir. Hs-cTnT testinin kullanımı, birincil önleyici tedavi için yüksek riskli bireylerin belirlenmesinde bir araç olarak ortaya çıkmıştır ve asemptomatik hastalarda subklinik hasarı tespit edebilmektedir. Hs-cTnT analizleri ile ilgili olarak literatürde genelde iskemi ile ilgili makaleler olup bu nedenle literatüre katkı sağlayabilecek non-koroner hastalarda hs-cTnT analizi ile ilgili bir değerlendirme yaptık. (NCI-2019-0195.R1)

Anahtar Kelimeler: Akut miyokard infarktüsü, İskemi, Subklinik hasar, Yüksek duyarlı kardiyak troponin T

Lutfu Askin, Okan Tanrıverdi, Serdar Turkmen. Clinical importance of high- sensitivity troponin T in patients without coronary artery disease. North Clin Istanb. 2020; 7(3): 305-310

Corresponding Author: Lutfu Askin
LookUs & Online Makale