ISSN: 2148-4902 | E-ISSN: 2536-4553
Northern Clinics of Istanbul Transurethral excision and re-erosion of mesh material after transobturator tape surgery: A case report [North Clin Istanb]
North Clin Istanb. 2019; 6(1): 89-92 | DOI: 10.14744/nci.2018.46704

Transurethral excision and re-erosion of mesh material after transobturator tape surgery: A case report

Sener Gezer1, Harun Levent Gulculer2
1Division of Gynecologic Oncology, Department of Obstetrics and Gynecology, Kocaeli University Faculty of Medicine, Kocaeli, Turkey
2Department of Obstetrics and Gynecology, Kanuni Sultan Suleyman Training and Research Hospital, Istanbul, Turkey

Bladder injury is a rare complication of transobturator tape surgery. Herein, we present a female case in whom intravesical mesh was excised using transurethral endoscopic scissors, and another floating mesh material with calculi formation was seen in bladder and excised with endoscopic forceps 2 months later.

Keywords: Bladder injury, erosion; transobturator tape; vesical stone.

Transobturator tape cerrahisi sonrası mesh materyalinin transüretral eksizyonu ve re-erezyonu: vaka sunumu

Sener Gezer1, Harun Levent Gulculer2
1Kocaeli Üniversitesi Tıp Fakültesi, Kadın Hastalıkları Ve Doğum Anabilim Dalı, Jinekolojik Onkoloji Bilim Dalı, Koceli, Türkiye
2Kanuni Sultan Süleyman Eğitim Ve Araştırma Hastanesi, İstanbul, Türkiye

Mesane hasarı Transobturator tape cerrahisi (TOT) sonrası nadir görülen bir komplikasyondur. Biz burada mesh materyeli postoperatif intravesikal olarak saptanan ve endoskopik makas ile eksize edilen bir bayan hastada kalan mesh materyelinin 2 ay sonra mesane içine ilerleyerek yüzen serbest kalkül formasyonu oluşturmasını ve bu cismin endoskopik forseps ile çıkarılmasını sunuyoruz.

Anahtar Kelimeler: Mesane hasarı, Erezyon, Transobturator tape, Mesane taşı

Sener Gezer, Harun Levent Gulculer. Transurethral excision and re-erosion of mesh material after transobturator tape surgery: A case report. North Clin Istanb. 2019; 6(1): 89-92

Corresponding Author: Sener Gezer, Türkiye
LookUs & Online Makale