ISSN: 2148-4902 | E-ISSN: 2536-4553
Northern Clinics of Istanbul Validation of a smartphone-based electrocardiography in the screening of QT intervals in children [North Clin Istanb]
North Clin Istanb. 2019; 6(1): 48-52 | DOI: 10.14744/nci.2018.44452

Validation of a smartphone-based electrocardiography in the screening of QT intervals in children

Mehmet Karacan1, Nida Celik2, Enes Elvin Gul2, Celal Akdeniz2, Volkan Tuzcu2
1Department of Pediatric Cardiology, Istanbul Medipol University, Pediatric and Genetic Arrhythmia Center, Istanbul, Turkey
2Department of Cardiology, Queen’s University, Kingston General Hospital, Kingston, Canada

INTRODUCTION: A 12-lead electrocardiography is a critical component for the screening of long QT syndrome; however, besides, an electrocardiograph, trained personnel are also necessary which limits the screening capability of conventional electrocardiographs. The development of smartphone electrocardiography technologies provides a potential alternative platform for electrocardiography screening for selective purposes such as arrhythmias and QT interval abnormalities. The aim of this pilot study was to assess the reliability of a smartphone-based electrocardiography device in the measurement of QT and corrected QT intervals in children.
METHODS: In all participants, 10-s smartphone electrocardiography tracing from AliveCor device and a standard 12-lead electrocardiograph were obtained simultaneously. Two pediatric electrophysiologists performed the measurements of QT and corrected QT intervals in a blinded manner with Bazett’s formula. The results were compared statistically.
RESULTS: A total of 285 children (mean age 9.8±4.9 years) who presented to our clinic were included in the study. The mean QT intervals obtained from 12-lead electrocardiographs and AliveCor devices were 343±40 ms and 340±41 ms, respectively. The mean corrected QT intervals obtained from 12-lead electrocardiographs and AliveCor devices were 419±28 ms and 415±33 ms, respectively. There was high correlation between the QT intervals of 12-lead electrocardiographs and AliveCor recordings (Pearson’s correlation coefficient: 0.83 [p<0.001]) and significant correlation between the corrected QT intervals of 12-lead electrocardiographs and AliveCor recordings (Pearson’s correlation coefficient: 0.57 [p<0.001]).
DISCUSSION AND CONCLUSION: AliveCor recordings can accurately detect QT intervals and can potentially be used for the screening of congenital long QT syndrome in children.

Keywords: AliveCor, children; corrected QT; QT; smartphone; sudden death.

Validation of a smartphone based electrocardiography in the screening of QT intervals in children

Mehmet Karacan1, Nida Celik2, Enes Elvin Gul2, Celal Akdeniz2, Volkan Tuzcu2
1Pediatric Cardiology, Saglık Bilimleri University, Umraniye Teaching and Research Hospital, Cardiology, Istanbul, Turkey
2Pediatric and Genetic Arrhythmia Center, Pediatric Cardiology, Istanbul Medipol University, Istanbul, Turkey

GİRİŞ ve AMAÇ: Oniki kanal EKG, uzun QT sendromu taramasında kritik öneme sahiptir fakat bunun için elekrokardiyograf yanında deneyimli personel gerekliliği vardır. Akıllı cep telefonları için geliştirilen elektrokardiyografi teknolojisi, aritmi ve QT interval anormalliklerini tarama gibi durumlarda alternatif imkanlar sunmaktadır. Bu pilot çalışmanın amacı, akıllı telefon temelli elektrokardiyografi cihazı ile QT ve düzeltilmiş QT ölçümünün güvenilirliğini değerlendirmektir.
YÖNTEM ve GEREÇLER: Tüm katılımcılarda akıllı telefon aracılı EKG cihazı olan AliveCor aracılığıyla 10 saniye kayıt elektrokardiyografi kaydı alındı ve beraberinde 12-kanal EKG cihazı ile kayıt alındı. İki pediatrik elektorfizyolog tarafından QT ve Bazett formülü ile düzeltilmiş QT intervalleri kör metotla ölçüldü. Sonuçlar istatistiksel olarak karşılaştırıldı.
BULGULAR: Toplam 285 çocuk (yaş aralığı 9.8±4.9 yıl) çalışmaya dahil edildi. 12-kanal EKG ve AliveCor ile alınan kayıtlardan ölçülen QT intervalleri sırasıyla were 343±40 ms and 340±41 ms idi. Ortalama düzeltilmiş QT intervalleri 12-kanal EKG ile 419±28 ms ve AliveCor ile 415±33 ms idi. Oniki kanal EKG’den ve AliveCor cihazından ölçülen QT intervalleri arasında yüksek korelasyon varken (Pearson's korelasyon katsayısı: 0.83 (p<0.001)), iki sistem üzerinden ölçülen düzeltilmiş QT değerleri arasında korelasyon önemli idi (Pearson's korelasyon katsayısı: 0.57 (p<0.001)).
TARTIŞMA ve SONUÇ: AliveCor kayıtları QT intervallerini doğru olarak tespit edebilir ve çocuklarda doğuştan uzun QT sendromu taramasında kullanılabilecek bir tanı metodudur.

Anahtar Kelimeler: QT, düzeltilmiş QT, ani ölüm, çocuklar, akıllı telefon, AliveCor

Mehmet Karacan, Nida Celik, Enes Elvin Gul, Celal Akdeniz, Volkan Tuzcu. Validation of a smartphone-based electrocardiography in the screening of QT intervals in children. North Clin Istanb. 2019; 6(1): 48-52

Corresponding Author: Mehmet Karacan, Türkiye
LookUs & Online Makale