ISSN 2148-4902
e-ISSN 2536-4553
 

Cilt : 5 Sayı : 1 Yıl : 2018

 
North Clin Istanb: 3 (3)
Cilt: 3  Sayı: 3 - 2016
Özetleri Göster | << Geri
ÖZGÜN ARAŞTIRMA
1.
Genetik absans epilepsili sıçanlarda konvülsif epilepsi nöbet gelişimine karşı görülen dirençte substantia nigra pars retikulata bölgesindeki GAD67 immünoreaktivitesinin değerlendirilmesi
Evaluation of GAD67 immunoreactivity in the region of substantia nigra pars reticulata in resistance to development of convulsive seizure in genetic absence epilepsy rats
Medine Gülçebi, Özlem Akman, Nihan Çarçak, Tuğba Karamahmutoğlu, Filiz Onat
PMID: 28275746  PMCID: PMC5336619  doi: 10.14744/nci.2016.16056  Sayfalar 161 - 167 (518 kere görüntülendi)

2.
HLA-DPA1 Alellerinin Kronik Hepatit B Prognozuna ve Tedavi Yanıtına Etkileri
Effect of HLA-DPA1 alleles on chronic hepatitis B prognosis and treatment response
Seyma Katrinli, Feruze Yilmaz Enc, Kamil Ozdil, Oguzhan Ozturk, Ilyas Tuncer, Gizem Dinler Doganay, Levent Doganay
PMID: 28275747  PMCID: PMC5336620  doi: 10.14744/nci.2016.27870  Sayfalar 168 - 174 (444 kere görüntülendi)

3.
Sepsisin erken teşhisinde sTREM-1 ve procalcitonin düzeylerinin tanısal değeri
Diagnostic value of sTREM-1 and procalcitonin levels in the early diagnosis of sepsis
Sebahat Aksaray, Pınar Alagoz, Asuman Inan, Simin Cevan, Asu Ozgultekin
PMID: 28275748  PMCID: PMC5336621  doi: 10.14744/nci.2016.26023  Sayfalar 175 - 182 (637 kere görüntülendi)

4.
Yaşlı Populasyonda Crohn Hastalığı: Klinik Prezentasyon ve Seyir, Turkiyeden Referans Merkezi Verileri
Crohn’s disease in the elderly: Clinical presentation and manifestations from a tertiary referral center in Turkey
Fatih Saygılı, Saba Mukaddes Saygılı, Ilyas Tenlik, Mahmut Yuksel, Zeki Mesut Yalin Kilic, Yasemin Ozderin Ozin, Ertugrul Kayacetin
PMID: 28275749  PMCID: PMC5336622  doi: 10.14744/nci.2016.35582  Sayfalar 183 - 186 (556 kere görüntülendi)

5.
Hemşirelik Bakımı ve İlgili Hastane Hizmetlerinin Kalitesine Dair Hasta Algıları Ölçeğinin Türkçeye uyarlamasi: Geçerlilik ve güvenilirlik çalışması
The Turkish adaptation of scale to measure patient perceptions of the quality of nursing care and related hospital services: A validity and reliability study
Besey Ören, Neriman Zengin, Nebahat Yıldız
PMID: 28275750  PMCID: PMC5336623  doi: 10.14744/nci.2016.42650  Sayfalar 187 - 193 (483 kere görüntülendi)

6.
Timoma tedavisinde Myastenia Gravis'in prognostik faktör olarak etkisi
The effect of myasthenia gravis as a prognostic factor in thymoma treatment
Bülent Aydemir
PMID: 28275751  PMCID: PMC5336624  doi: 10.14744/nci.2016.60352  Sayfalar 194 - 200 (475 kere görüntülendi)

7.
Kadınlarda farklı bir iskelet bölgesi olarak proksimal tibianın kemik mineral yoğunluğunun normal aralığı
Normal range of BMD in proximal tibia as a different skeletal site at women
Mustafa Arif Aluclu, Fatih Bati, Ersoy Kekilli
PMID: 28275752  PMCID: PMC5336625  doi: 10.14744/nci.2016.95866  Sayfalar 201 - 208 (466 kere görüntülendi)

8.
Postoperatif üriner retansiyonun öngörülmesinde ultrason ile mesane hacmi ölçümünün kullanılması
Use of bladder volume measurement assessed with ultrasound to predict postoperative urinary retention
Nilgün Kavrut Öztürk, Ali Sait Kavaklıı
PMID: 28275753  PMCID: PMC5336626  doi: 10.14744/nci.2016.03164  Sayfalar 209 - 216 (500 kere görüntülendi)

9.
Yoğun bakım ünitesine yatışı olan kanser hastalarının analizi
Analysis of cancer patients admitted to intensive care unit
Yakup Aksoy, Ayhan Kaydu, Ömer Fatih Şahin, Cem Kıvılcım Kaçar
PMID: 28275754  PMCID: PMC5336627  doi: 10.14744/nci.2016.67699  Sayfalar 217 - 221 (387 kere görüntülendi)

OLGU SUNUMU
10.
Postmenopozal kadında primer ovaryan leiomyom: Vaka takdimi
Primary ovarian leiomyoma in a postmenopausal woman: A case report
Ilhan Şanverdi, Fisun Vural, Osman Temizkan, Orhan Temel, Habibe Ayvacı, Pembegül Güneş
PMID: 28275755  PMCID: PMC5336628  doi: 10.14744/nci.2015.07379  Sayfalar 222 - 224 (675 kere görüntülendi)

11.
Mediastinal tüberküloz lenfadenite bağlı şilotoraks: Olgu Sunumu
Chylothorax due to tuberculosis lymphadenitis
Orkide Kutlu, Soner Demirbaş, Abdullah Sakin
PMID: 28275756  PMCID: PMC5336629  doi: 10.14744/nci.2015.52714  Sayfalar 225 - 228 (419 kere görüntülendi)

12.
Posttravmatik çoklu kanal etiyolojili dirençli benign paroksismal pozisyonel vertigo ‘’Olgu Sunumu’’
Post-traumatic refractory multiple canal benign paroxysmal positional vertigo: a case report
Mehmet Akif Dündar, Serhan Derin, Mitat Arıcıgil, Mehmet Akif Eryılmaz, Hamdi Arbağ
PMID: 28275757  PMCID: PMC5336630  doi: 10.14744/nci.2015.36349  Sayfalar 229 - 232 (588 kere görüntülendi)

13.
Fibromiyalji hastasında pregabalin kaynaklı hiperprolaktinemi: Olgu sunumu
Pregabalin-induced hyperprolactinemia in a patient with fibromyalgia: A case report
Aslıhan Taraktaş, Nilgün Mesci, Gülcan Öztürk, Duygu Geler Külcü, Ece Aydoğ
PMID: 28275758  PMCID: PMC5336631  doi: 10.14744/nci.2015.71501  Sayfalar 233 - 236 (834 kere görüntülendi)

14.
Cerrahlar için ciddi muamma: Güdük apandisit
A serious conundrum for surgeons: Stump appendicitis
Mehmet Fatih Ekici, Zülfü Bayhan, Sezgin Zeren, Bercis İmge Uçar, Mehmet Korkmaz, Ayşe Nur Değer
PMID: 28275759  PMCID: PMC5336632  doi: 10.14744/nci.2016.21043  Sayfalar 237 - 239 (745 kere görüntülendi)


 
©NCI 2016. Bu sitenin tüm hakları Istanbul Kuzey Klinikleri’ne aittir.
LookUs & Online Makale