ISSN 2148-4902
e-ISSN 2536-4553
 

Cilt : 5 Sayı : 1 Yıl : 2018

 
North Clin Istanb: 3 (2)
Cilt: 3  Sayı: 2 - 2016
Özetleri Göster | << Geri
ÖZGÜN ARAŞTIRMA
1.
Streptozotosin İle Diyabet Oluşturulmuş Sıçanlarda Viscum Album’un Proflaktik Etkileri
The prophylactic effect of Viscum album in streptozotocin-induced diabetic rats
Asuman Türkkan, Hasan Basri Savaş, Berire Yavuz, Ayşe Yiğit, Efkan Uz, Nezire Aslı Bayram, Banu Kale
PMID: 28058393  PMCID: PMC5206470  doi: 10.14744/nci.2016.22932  Sayfalar 83 - 89 (500 kere görüntülendi)

2.
Serum ve folliküler sıvısı anti-müllerian hormon düzeyinin elde edilen oosit sayısı, fertilizasyon ve klinik gebelik oranları üzerine etkisi
The effect of serum and follicular fluid anti-Mullerian hormone level on the number of oocytes retrieved and rate of fertilization and clinical pregnancy
Seda Eymen Bolat, Şafak Özdemirci, Taner Kasapoğlu, Bülent Duran, Levent Göktaş, Ertuğrul Karahanoğlu
PMID: 28058394  PMCID: PMC5206471  doi: 10.14744/nci.2016.02418  Sayfalar 90 - 96 (514 kere görüntülendi)

3.
Karotis cisim tümörleri cerrahisinde anestezik yaklaşımlar
Anesthetic approaches in carotid body tumor surgery
Ali Sait Kavaklı, Nilgün Kavrut Öztürk
PMID: 28058395  PMCID: PMC5206472  doi: 10.14744/nci.2016.32154  Sayfalar 97 - 103 (442 kere görüntülendi)

4.
Postoperatif safra kaçağı olan hastalarda endoskopik tedavi sonuçlarının retrospektif analizi
A retrospective analysis of endoscopic treatment outcomes in patients with postoperative bile leakage
Süleyman Sayar, Şehmus Ölmez, Ufuk Avcıoğlu, İlyas Tenlik, Bünyamin Sarıtaş, Kamil Özdil, Emin Altıparmak, Ersan Özaslan
PMID: 28058396  PMCID: PMC5206459  doi: 10.14744/nci.2016.65265  Sayfalar 104 - 110 (435 kere görüntülendi)

5.
Sağlıklı genç bireylerde alkolik olmayan yağlı karaciğer hastalığının sıklığı
The prevalence of non-alcoholic fatty liver disease in healthy young persons
Gökcan Okur, Zehra Karacaer
PMID: 28058397  PMCID: PMC5206460  doi: 10.14744/nci.2016.28199  Sayfalar 111 - 117 (323 kere görüntülendi)

6.
Evde sağlık hizmeti alan hastalara bakım veren bireylerin depresyon düzeylerinin belirlenmesi
Determining depression level of caregivers providing home healthcare services
Bilal Arıcan, Murat Güney, Nuseybe Akbal, Bahadır Han Demiral, Ahmet Nadir, İlknur Kavcı Kokar, Mustafa Reşat Dabak, Mehmet Sargın
PMID: 28058398  PMCID: PMC5206461  doi: 10.14744/nci.2016.65487  Sayfalar 118 - 123 (248 kere görüntülendi)

7.
Yaşlı hemodiyaliz hastalarında nutrisyonel durumun antropometrik ölçümler ve MQSGA ile değerlendirilmesi
Evaluation of nutritional status using anthropometric measurements and MQSGA in geriatric hemodialysis patients
İrem Pembegül Yiğit, Ramazan Ulu, Hüseyin Çeliker, Ayhan Doğukan
PMID: 28058399  PMCID: PMC5206462  doi: 10.14744/nci.2016.73383  Sayfalar 124 - 130 (434 kere görüntülendi)

OLGU SUNUMU
8.
Pediatrik Bir Hastada Kompleks Bölgesel Ağrı Sendromunu (KBAS) Taklit Eden Inflammatuar Atrit: Olgu Sunumu
Inflammatory arthritis mimicking Complex Regional Pain Syndrome (CRPS) in a child: A case report
Zeliha EĞİLMEZ, Selin Turan Turgut, Afitap İçağasıoğlu, İrem Bıçakcı
PMID: 28058400  PMCID: PMC5206463  doi: 10.14744/nci.2015.33043  Sayfalar 131 - 134 (743 kere görüntülendi)

9.
Apert sendromu: Literatür derlemesi ile olgu sunumu
Apert syndrome: A case report and review of the literature
Tuba Tülay Koca
PMID: 28058401  PMCID: PMC5206464  doi: 10.14744/nci.2015.30602  Sayfalar 135 - 139 (449 kere görüntülendi)

10.
Hiperlökositoz ile Başvuran Adenovirüse Bağlı Boğmaca Benzeri Sendrom: Olgu Sunumu
Pertussis-like syndrome associated with adenovirus presenting with hyperleukocytosis: Case report
Hakan Sarbay, Aziz Polat, Emin Mete, Yasemin Işık Balcı, Mehmet Akın
PMID: 28058402  PMCID: PMC5206465  doi: 10.14744/nci.2015.15807  Sayfalar 140 - 142 (364 kere görüntülendi)

11.
Duodenum divertikülü perforasyonu: Olgu Sunumu
Perforated duodenal diverticulum: A case report
Mehmet Gülmez, Mehmet Kamil Yıldız, Hacı Mehmet Odabaşı, Hacı Hasan Abuoğlu, Onur İlhan, Kübra Kaytaz
PMID: 28058403  PMCID: PMC5206466  doi: 10.14744/nci.2016.50469  Sayfalar 143 - 145 (363 kere görüntülendi)

12.
Sağ diyafram agenezisi ve ekstremite anomalisi olan yetişkinde laparoskopik kolesistektomi: Literatürde bir ilk
Laparoscopic cholecystectomy in an adult with agenesis of right hemidiaphragm and limb reduction defects: First report in literature
Julide Sağıroğlu, Ercüment Tombalak, Sarenur Başaran Yılmaz, Fikret Balyemez, Tunç Eren, Orhan Alimoğlu
PMID: 28058404  PMCID: PMC5206467  doi: 10.14744/nci.2015.68926  Sayfalar 146 - 149 (705 kere görüntülendi)

DAVETLI DERLEME
13.
Servikal Tüberküloz Lenfadenitinde Teşhiste Yaşanan Zorluklar: derleme
Diagnostic challenges in cervical tuberculous lymphadenitis: A review
Hande Senem Deveci, Mustafa Kule, Zeynep Altın Kule, Tülay Erden Habeşoğlu
PMID: 28058405  PMCID: PMC5206468  doi: 10.14744/nci.2016.20982  Sayfalar 150 - 155 (350 kere görüntülendi)

14.
Ayrıştırma Teknikleri: Kromatografi
Separation techniques: Chromatography
Özlem Coşkun
PMID: 28058406  PMCID: PMC5206469  doi: 10.14744/nci.2016.32757  Sayfalar 156 - 160 (692 kere görüntülendi)


 
©NCI 2016. Bu sitenin tüm hakları Istanbul Kuzey Klinikleri’ne aittir.
LookUs & Online Makale