ISSN 2148-4902
e-ISSN 2536-4553
 

Cilt : 3 Sayı : 3 Yıl : 2016

 
North Clin Istanb: ()
En Çok İndirilen Makaleler
<< Geri
ÖZGÜN ARAŞTIRMA
1.
Mamografi sonuçları BI-RADs 4 olarak gruplandırılan hastaların klinikopatoloji bulgularının karşılaştırılması
Comparison of clinicopathological findings among patients whose mammography results were classified as category 4 subgroups of the BI-RADs
İhsan Metin Leblebici, Süleyman Bozkurt, Turgut Tunç Eren, İbrahim Ali Özemir, Jülide Sağıroğlu, Orhan Alimoğlu
PMID: 28058294  PMCID: PMC5175017  doi: 10.14744/nci.2014.21931  NCI 2014; 1 - 1 | Sayfalar 1 - 5 (1126 kere görüntülendi)

2.
Fibromiyalji Sendromuna Yeni Bir Bulgu mu Ekleniyor?
Is There a New Finding Added to Fibromyalgia Syndrome?
Banu Sarıfakıoğlu, Aliye Yıldırım Güzelant, Şeref Alpsoy, Birol Topçu, Cüneyt Ünsal, Nilay Şahin
PMID: 28058295  PMCID: PMC5175027  doi: 10.14744/nci.2014.37450  NCI 2014; 1 - 1 | Sayfalar 6 - 12 (1114 kere görüntülendi)

3.
Lateral Epikondilit Tedavisinde ESWT’ nin Etkinliği
Efficiency of ESWT Utilization In the Treatment of Lateral Epicondylitis
Korhan Bayram, Hilal Yeşil, Erdal Doğan
PMID: 28058299  PMCID: PMC5175021  doi: 10.14744/nci.2014.77487  NCI 2014; 1 - 1 | Sayfalar 33 - 38 (1071 kere görüntülendi)

OLGU SUNUMU
4.
Miyoklonus- Distoni Sendromu: Vaka Sunumu
Myoclonus-dystonia syndrome: case report
Emel Oğuz Akarsu, Reyhan Sürmeli, Destina Yalçın
PMID: 28058330  PMCID: PMC5175042  doi: 10.14744/nci.2014.28247  NCI 2014; 1 - 3 | Sayfalar 187 - 190 (957 kere görüntülendi)

ÖZGÜN ARAŞTIRMA
5.
Sağlıklı genç erkeklerde, sigara kullanımının hematolojik parametreler üzerine etkisi
Effects of Smoking on Healthy Young Men’s Hematologic Parameters
Besime İnal, Tuba Hacıbekiroğlu, Bilger Çavuş, Zeliha Musaoğlu, Hatice Demir, Berrin Karadağ
PMID: 28058297  PMCID: PMC5175019  doi: 10.14744/nci.2014.39974  NCI 2014; 1 - 1 | Sayfalar 19 - 25 (942 kere görüntülendi)

DAVETLI DERLEME
6.
Sentetik Kannabinoidler
Synthetic cannabinoids
Rabia Bilici
PMID: 28058316  PMCID: PMC5175064  doi: 10.14744/nci.2014.44153  NCI 2014; 1 - 2 | Sayfalar 121 - 126 (922 kere görüntülendi)

OLGU SUNUMU
7.
Aural Miyazis: Olgu Sunumu
Aural myiasis: case report
Erdem Mengi, Erhan Demirhan, İlker Burak Arslan
PMID: 28058327  PMCID: PMC5175039  doi: 10.14744/nci.2014.96967  NCI 2014; 1 - 3 | Sayfalar 175 - 177 (918 kere görüntülendi)

ÖZGÜN ARAŞTIRMA
8.
Sık Tonsillofarenjit Geçiren Çocuklarda Serum D Vitamini Düzeyleri
Serum Vitamin D Levels in Children with Recurrent Tonsillopharyngitis
Abdülhamit Çollak, Abdülkadir Bozaykut, Bilge Demirel, Rabia Gönül Sezer, Lale Pulat Seren, Mahmut Doğru
PMID: 28058296  PMCID: PMC5175018  doi: 10.14744/nci.2014.76486  NCI 2014; 1 - 1 | Sayfalar 13 - 18 (909 kere görüntülendi)

9.
Stres Üriner İnkontinans Cerrahisinde Transobturator Bant (TOT) Etkinliğinin Değerlendirilmesi
Investigation of the efficacy of transobturator tape (TOT) surgery in stress urinary incontinence
Mehmet Sühha Bostancı, Selçuk Özden, Orhan Ünal, Arif Serhan Cevrioğlu, Nermin Akdemir, Mustafa Albayrak
PMID: 28058319  PMCID: PMC5175031  doi: 10.14744/nci.2014.30085  NCI 2014; 1 - 3 | Sayfalar 137 - 140 (893 kere görüntülendi)

OLGU SUNUMU
10.
Progestin Kullanımı Sonrası Disfonksiyonel Kanama Nedeniyle Oluşan Hematokolposun Yönetimi: Olgu Sunumu
Management Of Hematometrocolpos Due Dysfunctional Uterine Bleeding Following Progestin use: A Case Report
Murat Bakacak, Fazıl Avcı, Mehmet Sühha Bostancı, Zeyneb Bakacak, Salih Serin, Önder Ercan, Bülent Köstü
PMID: 28058301  PMCID: PMC5175023  doi: 10.14744/nci.2014.32932  NCI 2014; 1 - 1 | Sayfalar 45 - 48 (876 kere görüntülendi)

DAVETLI DERLEME
11.
Esnek Düztabanlık
Flexible Flatfoot
Aziz Atik, Selahattin Özyürek
PMID: 28058304  PMCID: PMC5175026  doi: 10.14744/nci.2014.29292  NCI 2014; 1 - 1 | Sayfalar 57 - 64 (829 kere görüntülendi)

ÖZGÜN ARAŞTIRMA
12.
Malatya Devlet Hastanesi Evde Sağlık Hizmetleri Birimine Bağlı Hastaların Demografik Özellikleri Ve Genel Hastalıkları Açısından Değerlendirilmesi
Evaluation of demographic characteristics, and general disease state of patients affliated with home health care unit of Malatya State Hospital
Ersoy Öksüz, Elif Onat, Andleeb Shahzadi, Zeliha Yazıcı, Cumali Çetin
PMID: 28058324  PMCID: PMC5175036  doi: 10.14744/nci.2014.14633  NCI 2014; 1 - 3 | Sayfalar 166 - 172 (824 kere görüntülendi)

OLGU SUNUMU
13.
Duloksetin kullanımına bağlı parkinsonizm: Bir olgu sunumu
Parkinsonism by using duloxetine: A case report
Arzu Bayrak, Buğra Çetin, Handan Meteris, Sermin Kesebir
PMID: 28058376  PMCID: PMC5175115  doi: 10.14744/nci.2015.63634  NCI 2015; 2 - 3 | Sayfalar 243 - 246 (823 kere görüntülendi)

14.
Jeneralize Lupus Vulgaris: Olgu Sunumu
Disseminated Lupus Vulgaris: A Case Report
Burçe Can, İlkin Zindancı, Zafer Türkoğlu, Mukaddes Kavala, Vasfiye Uluçay, Filiz Topaloğlu Demir
PMID: 28058303  PMCID: PMC5175025  doi: 10.14744/nci.2014.98608  NCI 2014; 1 - 1 | Sayfalar 53 - 56 (821 kere görüntülendi)

ÖZGÜN ARAŞTIRMA
15.
Tek enjeksiyon aksiller blok tekniğinde uygulama deneyimlerimiz
Our experiences in a single injection axillary block technique
Yonca Yanlı, Mehtap Özdemir, Nurten Bakan
PMID: 28058300  PMCID: PMC5175022  doi: 10.14744/nci.2014.02996  NCI 2014; 1 - 1 | Sayfalar 39 - 44 (810 kere görüntülendi)

OLGU SUNUMU
16.
Gebelikte akut apandisit: Olgu serisi ve derleme
Acute appendicitis in pregnancy: Case series and review
Buşra Burcu, Özgür Ekinci, Tuba Atak, Kıvılcım Orhun, Turgut Tunç Eren, Orhan Alimoğlu
PMID: 28058387  PMCID: PMC5175079  doi: 10.14744/nci.2015.96530  NCI 2016; 3 - 1 | Sayfalar 60 - 63 (789 kere görüntülendi)

ÖZGÜN ARAŞTIRMA
17.
Bir Devlet Hastanesinde Çalışan Hemşirelerin Farmakovijilans, Advers İlaç Reaksiyonu ve Olay Raporlama Hakkındaki Bilgi Tutum ve Davranışları
The knowledge, attitude and behaviours of nurses about pharmacovigilance, adverse drug reaction and adverse event reporting in a state hospital
Fisun Vural, Seval Çiftçi, Birol Vural
PMID: 28058321  PMCID: PMC5175033  doi: 10.14744/nci.2014.41636  NCI 2014; 1 - 3 | Sayfalar 147 - 152 (785 kere görüntülendi)

OLGU SUNUMU
18.
Bir trombüs hikayesi ve PRES
A trombosis story and PRES
Vural Kartal, Zeynep Zara, Sema Yılmaz, Aylin Ayhan, Asım Yörük, Çetin Timur
PMID: 28058302  PMCID: PMC5175024  doi: 10.14744/nci.2014.25744  NCI 2014; 1 - 1 | Sayfalar 49 - 52 (780 kere görüntülendi)

19.
Ani İşitme Kaybı ile Seyreden Multiple Skleroz Olgusu
Sudden sensorineural hearing loss in a multiple sclerosis case
Muhammet Tekin, Gül Özbilen Acar, Osman Halit Çam, Fatih Mehmet Hanege
PMID: 28058313  PMCID: PMC5175061  doi: 10.14744/nci.2014.35744  NCI 2014; 1 - 2 | Sayfalar 109 - 113 (768 kere görüntülendi)

ÖZGÜN ARAŞTIRMA
20.
Kronik Hepatit B Hastalarında Pegile İnterferon Alfa 2a ve Adefovir Dipivoksil Tedavilerinin Karşılaştırılması
Comparison of Adefovir Dipivoxil and Pegylated Interferon Alpha 2a Treatment in Chronic Hepatitis B Patients
Pınar Korkmaz, Gaye Usluer, İlhan Özgüneş, Elif Doyuk Kartal, Nurettin Erben, Saygın Nayman Alpat
PMID: 28058298  PMCID: PMC5175020  doi: 10.14744/nci.2014.27247  NCI 2014; 1 - 1 | Sayfalar 26 - 32 (748 kere görüntülendi) 
©NCI 2016. Bu sitenin tüm hakları Istanbul Kuzey Klinikleri’ne aittir.
LookUs & Online Makale