ISSN 2148-4902
e-ISSN 2536-4553
 

Cilt : 4 Sayı : 2 Yıl : 2017

 
North Clin Istanb: ()
Baskıdaki Makaleler
<< Geri
1.
Gastrik Polip Saptanan Hastaların Analizi
Analysis of Patients with Gastric Polyps
Şehmus Ölmez, Süleyman Sayar, Bünyamin Sarıtaş, Ayla Yıldız Savaş, Ufuk Avcıoğlu, İlyas Tenlik, Ersan Özaslan, Hasan Tankut Köseoğlu, Emin Altıparmak
doi: 10.14744/nci.2017.50480  

2.
Autoimmune hemolytic anemia associated with infliximab use in ulcerative colitis
Fazia A. Mir, Alhareth Al Juboori, Jack D. Bragg, Veysel Tahan
doi: 10.14744/nci.2017.77045  

3.
Erişkin yaşta tanı alan bir Gaucher olgusu: Bu yaş grubunda nadir bir splenomegali nedeni
Gaucher Disease Diagnosed in an Adult: Rare Cause of Hepatosplenomegaly in Adult Age Group
Volkan Karakuş, Yelda Dere, Özcan Dere, Fahri Şahin, Nazan Özsan
doi: 10.14744/nci.2017.01336  

4.
Endositik yolakta difteri toksini ve mutant formunun (CRM197) hücre içi trafiği
Intracellular trafficking of diphtheria toxin and its mutated form (CRM197) in the endocytic pathway
Bilge Özerman Edis, Ebru Hacıosmanoğlu, Başak Varol, Muhammet Bektaş
doi: 10.14744/nci.2017.55798  

5.
Dev Abdominal Aortik Anevrizma Keseli Tip Ia Endoleak’in Açık Cerrahi Tamiri
Open Repair of Type Ia Endoleak with a Giant Abdominal Aortic Aneurysm Sac
Cemal Kocaaslan, Mustafa Aldag, Tamer Kehlibar, Mehmet Yilmaz, Ebuzer Aydin, Bulend Ketenci
doi: 10.14744/nci.2017.79037  

6.
İİAB sonrası infarkta gitmiş tiroid nodülünde Papiller karsinom? ya da Reaktif papiller değişiklikler? ve eşlik eden senkron beyin sapında Astrositom; Vaka sunumu ve literatürün gözden geçirilmesi
Papillary carcinoma? or Reactive papillary changes? in the infarcted thyroid nodule after FNA and accompanying synchronous brain stem astrocytoma: Case report and literature review
Ceren Canbey Göret, Nuri Emrah Göret, Ömer Faruk Özkan, Muammer Karaayvaz
doi: 10.14744/nci.2017.27147  

7.
Uzun bir inşaat demirinin batmasına bağlı yaralanma: olgu sunumu
Penetrating injury caused by a long construction iron: a case report
Seyithan Özaydın, Aykan Gülleroğlu, Birgül Karaaslan, Süleyman Çelebi, Cemile Beşik, Melike Korkmaz Toker, Serdar Sander
doi: 10.14744/nci.2017.75508  

8.
Peripaertum kardiyomyopati ve ventriküler trombüs: Vaka sunumu ve literatür taranması
Peripartum cardiomyopathy and ventricular thrombus: A case report and review of literature
Uğur Aksu, Selim Topcu, Oktay Gulcu, Ibrahim Halil Tanboğa
doi: 10.14744/nci.2017.53254  

9.
Gerçek radial arter anevrizmasında rekonstrüktif cerrahi: Olgu sunumu
Reconstructive Surgery of True Aneurysm of Radial Artery: A Case Report
Sevinç Bayer Erdoğan, Serdar Akansel, Nehir Tandoğar Selçuk, Serap Aykut Aka
doi: 10.14744/nci.2017.98700  

10.
Spontan böbrek hematomu gelişen böbreğin berrak hücreli sarkomu: Nadir bir prezentasyon
Renal clear cell sarcoma presenting as a spontaneously renal hematoma: A rare presentation
Zeynep Canan Özdemir, Burcu Ayvacı, Yeter Düzenli Kar, Mehmet Oğuzman, Mehmet Sürhan Arda, Mustafa Fuat Açıkalın, Özcan Bör
doi: 10.14744/nci.2017.75537  

11.
Sağ Alt Kadran Ağrısının Nadir Nedeni Soliter Çekum Divertiküliti: Dört Olgu
Solitary Cecum Diverticulitis, A Rare Cause Of Right Lower Quadrant Pain: Four Cases
Adem Yüksel, Osman Civil, Muhammed Kadri Çolakoğlu, Fatih Sümer, Ahmet Tuğrul Eruyar
doi: 10.14744/nci.2017.60565  

12.
Radiyal arter yoluyla kronik total oklüzyona yapılan başarılı perkütan koroner girişim
The successful percutaneous coronary intervention for chronic total occlusion via radial artery
Mustafa Adem Tatlısu
doi: 10.14744/nci.2017.20092  

13.
Hemodiyaliz Hastasında İki Aylık Tanısal Gecikme Sonrası Ultrason İle Tanı Konulan Patolojik Falanks Fraktürü
Ultrasound Diagnosis of a Pathological Phalanx Fracture in a Patient With Chronic Kidney Disease: After 2-month Diagnostic Delay
Selçuk Sayılır
doi: 10.14744/nci.2017.16878  

14.
Down Sendromunda Tekrarlayan Enfeksiyonlarin Altinda Yatan Sebepler
Underlying Factors Of Recurrent Infections In Down Syndrome
Türkan Patıroğlu, Murat Cansever, Fulya Bektaş
doi: 10.14744/nci.2017.69379  

15.
Sağ atrial trombusü taklit eden büyük bir Chiari Network vakası
A case of large Chiari network mimicking right atrial thrombus
Sevinç Bayer Erdoğan, Serdar Akansel, Murat Sargın, Müge Evren Taşdemir Mete, Gökhan Arslanhan, Serap Aykut Aka
doi: 10.14744/nci.2017.76094  

16.
Levetirasetam Tedavisinin Nadir Bir Komplikasyonu: Halüsinasyon
A Rare Complication of Levetiracetam Theraphy: Hallucination
Seher Erdoğan, Mehmet Boşnak
doi: 10.14744/nci.2016.44366  

17.
Çocukluk çağı boyun kitlelerine klinik yaklaşım. 98 olgunun retrospektif analizi
Clinical approach to pediatric neck masses. Retrospective analysis of 98 cases
Özlem Ünsal, Pınar Soytaş, Seyhan Özakkoyunlu Hasçiçek, Berna Uslu Coşkun
doi: 10.14744/nci.2017.15013  

18.
Merkezi Sinir Sistemi Tümörlü Kadaverik Donörlerden Karaciğer Nakli: İnönü Deneyimleri
Deceased Donor Liver Transplantation from Donors With Central Nervous System Malignancy: Inonu Experience
Volkan Ince, Veysel Ersan, Fatih Ozdemir, Bora Barut, Cemalettin Koc, Burak Isik, Cuneyt Kayaalp, Sezai Yilmaz
doi: 10.14744/nci.2017.74436  

19.
Subdural hematomla birlikte dural prostat metastazı
Dural Prostate Metastasis Presenting Itself with Subdural Hematoma
Mehmet Reşid Önen, Ali Erhan Kayalar, Ersin Haciyakupoğlu, İlkay Tosun, Gözde Kır, Sait Naderi
doi: 10.14744/nci.2017.47354  

20.
Herpes simpleks ensefaliti gelişen çocukta erken dönem rehabilitasyon sonuçları
Early rehabilitation results in a child developing herpes simplex encephalitis
Şeyma Toy, Filiz Özdemir, Fatma Kızılay, Yüksel Ersoy, Hakan Apaydın
doi: 10.14744/nci.2016.24582  

21.
Femoro-Tibial Açı İle Meniskal Yaralanma Arasındaki İlişkinin Değerlendirmesi
Evaluation Of Relationship Between Femoro-Tibial Angle And Meniscus Injury
Mehmet Şirik
doi: 10.14744/nci.2017.79847  

22.
Acil servise başvuran rabdomiyoliz olgularının değerlendirilmesi
Evaluation of rhabdomyolysis cases that apply emergency service
Serdar Özdemir, Oktay Öcal, Gökhan Aksel
doi: 10.14744/nci.2017.85619  

23.
Aloe vera bazlı Nerium oleander ekstraktının yara iyileştirme potansiyelinin incelenmesi
Evaluation of the wound healing potential of Aloe vera extract of Nerium oleander
Sevcan Gul Akgun, Sezgin Aydemir, Naziye Ozkan, Meral Yuksel, Semra Sardas
doi: 10.14744/nci.2017.94914  

24.
Türkiye'nin kırsal ve kentsel bölgelerinde doğum korkusu: İki populasyonun karşılaştırılması
Fear of childbirth in urban and rural regions of Turkey: Comparison of two resident populations
Filiz Okumuş, Nevin Şahin
doi: 10.14744/nci.2017.46693  

25.
Adenokarsinom ve yolk sac tümörü bileşenleri ile mide kanseri: Nadir bir klinik tablo
Gastric cancer with adenocarcinoma and yolk sac tumor components: A rare entity
Metin Yalaza, Mehmet Tolga Kafadar, Ahmet Türkan
doi: 10.14744/nci.2017.60437  

26.
Metformin kullanan tip 2 diyabetes mellitus’lu hastalarda vitamin b12 eksikliğinin periferal nöropati ile ilişkisinin incelenmesi
Investigation of the vitamin b12 deficiency with peripheral neuropathy in the type 2 diabetes mellitus using metformin
Serdar Olt, Orhan Öznas
doi: 10.14744/nci.2017.98705  

27.
Postmenopozal osteoporozda lipid profili ve plazma aterojenik indeksi
Lipid profile and plasma atherogenic index in postmenopausal osteoporosis
Gülçin Şahin Ersoy, Engin Ersin Şimşek, Doğan Vatansever, Halim Ömer Kaşıkçı, Buket Keser, Önder Sakin
doi: 10.14744/nci.2017.61587  

28.
Polikistik Over Sendromlu Hastalarda Vücut Kitle İndeksi ve İnsulin Direncinin Yardımla Üreme Üzerine Etkisi
The Impact of Body Mass Index and Insulin Resistance on IVF Outcomes of Polycystic Ovary Syndrome
Yigit Cakiroglu, Emek Doger, Fisun Vural, Sule Yildirim Kopuk, Birol Vural
doi: 10.14744/nci.2017.79663  

29.
Karaciğer Nakli Hastalarında Akut Apandisit Yönetimi: Alvarado Skoru Ne Kadar Etkili?
The management of acute appendicitis in liver transplant patients: How effective is the Alvarado score?
Volkan Ince, Bora Barut, Fatih Ozdemir, Veysel Ersan, Koray Kutluturk, Fatih Gonultas, Asim Onur, Burak Isik, Ramazan Kutlu, Sezai Yilmaz
doi: 10.14744/nci.2017.24381  

30.
Katekolaminlere Dirençli Septik Şoklu Çocuk Hastada Terlipresin Kullanımı
Using Terlipressin in a Pediatric Patient with Septic Shock Resistant to Catecholamines
Seher Erdoğan, Mehmet Boşnak
doi: 10.14744/nci.2016.24085   
©NCI 2016. Bu sitenin tüm hakları Istanbul Kuzey Klinikleri’ne aittir.
LookUs & Online Makale