ISSN: 2148-4902 | E-ISSN: 2536-4553
Giant arachnoid granulation mimicking dural sinus thrombosis [North Clin Istanb]
North Clin Istanb. 2017; 4(2): 185-187 | DOI: 10.14744/nci.2017.93063

Giant arachnoid granulation mimicking dural sinus thrombosis

Ercan Ayaz, Başak Atalay, Begümhan Baysal, Senem Şentürk, Ahmet Aslan
Department Of Radiology, Istanbul Medeniyet University, Goztepe Training And Research Hospital, Istanbul, Turkey

Arachnoid granulations are composed of dense collageneous connective that include clusters of arachnoid cells. They tend to invaginated into the dural sinuses through which cerebrospinal fluid enters the venous system. Arachnoid granulations are most commonly seen at the junction between the middle and lateral thirds of the transverse sinuses near the entry sites of the superficial veins.
Herein we present twenty one years old female that applied our clinic with recurrent headaches. Magnetic resonance (MR) imaging findings of showed 3.5 cm sized lesion which extended from confluence sinuum through the superior sagittal sinus. The lesion made scallop shaped erosion in the neighboring occipital bone. To exclude sinus thrombosis MR venography was performed and displayed maintained venous flow around the lesion. The headaches were treated symptomatically with medical therapy.
Giant arachnoid granulations can be misdiagnose as dural sinus thrombosis. MR imaging combined with the MR venography, is the most useful diagnostic tool to differentiate the giant AG from the dural sinus thrombosis.

Keywords: Arachnoid granulation, dural sinus thrombosis, MR venography, Pacchionian granulation

Dural Sinüs Trombozunu Taklit Eden Dev Araknoid Granülasyon

Ercan Ayaz, Başak Atalay, Begümhan Baysal, Senem Şentürk, Ahmet Aslan
İstanbul Medeniyet Üniversitesi, Göztepe Eğitim Ve Araştırma Hastanesi, Radyoloji Ana Bilim Dalı, İstanbul

Araknoid granülasyonlar; yoğun kollajen içeren bağ doku içerisinde kümelenmiş araknoid hücre kümelerinden oluşmaktadır. Beyin omurilik sıvısının venöz sisteme drene olduğu alanlardan dural sinüslere invajine olurlar. En sık subdural yüzeyel venlerin transvers sinüse girdikleri orta ve lateral 1/3’lük kesimlerin bileşkesinde görülürler.
Biz burada tekrarlayan baş ağrısı şikayetleriyle kliniğimize başvuran hastayı sunuyoruz. Hastanın çekilen manyetik rezonans (MR) görüntülemesinde uzun aksı 3.5 cm’ye ulaşan ve conluens sinuum’dan superior sagital sinüse uzanan lezyon mevcuttu. Lezyonun komşu kemikte deniz kabuğu şeklinde erozyona neden olduğu görüldü. Trombozu dışlamak için yapılan MR venografi sonucunda lezyon çevresinde venöz akımın korunduğu saptandı.
Dev araknoid granülasyonlar görüntüleme işlemlerinde yanlışlıkla trombüs lehine yorumlanabilir. Lezyonların ayrımında MR görüntüleme ve MR venografi en kullanışlı yöntemlerdir.

Anahtar Kelimeler: Araknoid granülasyon, dural sinüs trombozu, MR vengorafi, Pacchionian granülasyon

Ercan Ayaz, Başak Atalay, Begümhan Baysal, Senem Şentürk, Ahmet Aslan. Giant arachnoid granulation mimicking dural sinus thrombosis. North Clin Istanb. 2017; 4(2): 185-187

Corresponding Author: Ercan Ayaz, Türkiye
LookUs & Online Makale