ISSN: 2148-4902 | E-ISSN: 2536-4553
Food Additives And Microbiota [North Clin Istanb]
North Clin Istanb. Ahead of Print: NCI-92499 | DOI: 10.14744/nci.2019.92499

Food Additives And Microbiota

Fatih Gültekin, Manolya Eser Oner, Hasan Basri Savas, Bora Dogan
Department of Medical Biochemistry, Alanya Alaaddin Keykubat University Medical Faculty, Antalya, Turkey

The usage of food additives in food production is inevitable in this modern world. Although only safe amount of them are approved, their safety has always been questioned. The effects of food additives on microbiota have not been investigated in detailed manner up to know. In this review, the effects of artificial sweeteners, sugar alcohols, emulsifiers, food colorants, flavor enhancers, thickeners, anticaking agents, and preservatives on microbiota were reviewed. Even though, most of the results illustrated negative outcomes, few of them showed positive effects of food additives on microbiota. Although it is difficult to obtain exact results due to differences in experimental animals and models, it can be said that nonnutritive synthetic sweeteners lead to glucose intolerance by affecting microbiota and a part of sugar alcohols show similar effects like probiotics.

Keywords: Food additives, microbiota, glucose intolerance, synthetic sweeteners, sugar alcohols, emulsifiers, food colorants, flavor enhancers, thickeners, anticaking agents, preservatives

Gıda Katkı Maddeleri Ve Mikrobiyota

Fatih Gültekin, Manolya Eser Oner, Hasan Basri Savas, Bora Dogan
Department of Medical Biochemistry, Alanya Alaaddin Keykubat University Medical Faculty, Antalya, Turkey

Gıda üretiminde gıda katkı maddelerinin kullanımı modern dünyada kaçınılmazdır. Sadece güvenli miktarları onaylanmış olsa da, güvenlikleri her zaman sorgulanmıştır. Gıda katkı maddelerinin mikrobiyota üzerindeki etkileri, bildiğimiz kadarıyla detaylı bir şekilde araştırılmamıştır. Bu derlemede, yapay tatlandırıcıların, şeker alkollerinin, emülgatörlerin, gıda renklendiricilerinin, lezzet arttırıcıların, koyulaştırıcıların, topaklanma önleyicilerin ve koruyucuların mikrobiyota üzerindeki etkileri gözden geçirilmiştir. Her ne kadar sonuçların çoğu olumsuz bulgulara işaret etse de, araştırmaların bir kısmı gıda katkı maddelerinin mikrobiyota üzerindeki olumlu etkilerini göstermiştir. Deney hayvanlarında ve modellerinde farklılıklar nedeniyle kesin sonuçlar elde etmek zor olmakla birlikte, mikrobiyotayı etkileyerek, besleyici olmayan sentetik tatlandırıcıların glukoz intoleransına yol açtığı ve şeker alkollerinin bir kısmının probiyotikler gibi benzer etkiler gösterdiği söylenebilir.

Anahtar Kelimeler: Gıda katkı maddeleri, mikrobiyota, glukoz intoleransı, sentetik tatlandırıcılar, şeker alkolleri, emülgatörler, gıda renklendiriciler, lezzet arttırıcılar, kıvam arttırıcılar, topaklanma önleyiciler, koruyucular.Corresponding Author: Hasan Basri Savas

Quick Search
LookUs & Online Makale