ISSN 2148-4902
e-ISSN 2536-4553
 

Volume : 6 Issue : 2 Year : 2019

 
Early results of comparison of polypropylene mesh and 75% resorbable mesh (monofilament polypropylene and poly-L-lactic acid (PLLA) mesh) for laparoscopic total extraperitoneal (TEP) inguinal hernia repair. [North Clin Istanb]
North Clin Istanb. Ahead of Print: NCI-91129 | DOI: 10.14744/nci.2018.91129  

Early results of comparison of polypropylene mesh and 75% resorbable mesh (monofilament polypropylene and poly-L-lactic acid (PLLA) mesh) for laparoscopic total extraperitoneal (TEP) inguinal hernia repair.

Birol Agca, Yalin Iscan, Kemal Memişoğlu
Department of General Surgery, Fatih Sultan Mehmet Training and Research Hospital, Istanbul, Turkey

INTRODUCTION: Laparoscopic totally extraperitoneal (TEP) hernia repair has become increasingly widespread. Faster recovery than conventional open methods shortens the return to work. Polypropylene (PP) mesh is still in use in hernia surgery because it is an inexpensive and easily accessible patch.The post-operative chronic pain and foreign body sensation are the disadvantages of these PP patches. Poly-L-lactic acid and polypropylene (PLLA) was used in our study because of the good biocompatibility and low tissue inflammation response. We compared the early clinical outcomes of PP patch and PLLA patches.
METHODS: Between January 2013 and April 2018,469 patients with inguinal hernia underwent TEP procedure. Patients were divided into two groups. PP mesh (n=211) in group 1, PLLA mesh (n= 258) in group 2. Patients were compared in terms of age, gender, hernia side, ASA scores, duration of operation, pain, time to return to work, sensation of foreign body, seroma and hematoma.
RESULTS: A total of 469 patients were analyzed retrospectively (426 male,43 female). The mean age was 52.23±13.66 years. The operative times of the patients were 40.92 ± 8.9 minutes in group 1 and 38.82 ±8.5 minutes in group 2 (P<0.05).The time to return to work was 10.2 ± 1.47 days in Group 1 and 8.4 ± 1.0 days in Group 2(P<0.05).Visual Analog Scale (VAS) In group 2, it was lower than in group 2 (P <0.005). In group 2,the feeling of organic body decreased in early and late period (P<0.005). Seroma and hematoma were less in Group 2 than in Group 1 (P <0.005). The mean follow-up period of the patients was 18 (3-63) months, 2 patients in Group 1, 2 patients in Group 2 recurred.
DISCUSSION AND CONCLUSION: The PLLA patch used in the TEP method is thought to be a herniated patch that can be safely used because of its ease of application and less postoperative complication rates and more rapid return to work.

Keywords: Laparoscopic hernia repair, mesh, poly-L-lactic acid


Laparoskopik total ekstraperitoneal (TEP) inguinal herni onarımında polipropilen mesh ve% 75 resorbe edilebilir mesh (monofilaman polipropilen ve poli-L-laktik Asit (PLLA) örgü) karşılaştırılmasının erken sonuçları

Birol Agca, Yalin Iscan, Kemal Memişoğlu
Fatih Sultan Mehmet Eğitim ve Araştırma Hastanesi, Genel Cerrahi Kliniği, İstanbul

GİRİŞ ve AMAÇ: Laparoskopik Total ekstraperitoneal (TEP) fıtık onarımı giderek yaygınlaşmıştır.Geleneksel açık yöntemlere göre daha hızlı iyileşme işe dönüşü kısaltmaktadır. Polipropilen (PP) yama ucuz ve kolay ulaşılan bir yama olması nedeniyle fıtık cerrahisinde halen sık kullanılmaktadır. Ameliyat sonrası kronik ağrı ve yabancı cisim hissi bu PP yamaların dezavantajlarıdır. Poli-L-laktik asit ve polipropilen(PLLA) birlikteliğinden oluşturulmuş kompozit bir yama çalışmamızda biyouyumluğunun iyi ve doku inflamasyon cevabının düşük olması nedeniyle kullanıldı. Bu çalışmada TEP yönteminde uyguladığımız PP yama ve PLLA yamanın erken dönem klinik sonuçları karşılaştırıldı.
YÖNTEM ve GEREÇLER: Ocak 2013 ile Nisan 2018 arasında 469 tek taraflı kasık fıtığına TEP uygulandı. PP mesh kullanılan 211 hasta Grup-1, PLLA mesh kullanılan 258 hasta Grup-2 olarak tanımlandı. Gruplar yaş, cinsiyet, fıtık tarafı, ASA skorları, ameliyat süresi, ameliyat sonrası 1. gün ve 3. ay Visual Analogue Scale (VAS) ağrı skorları, işe dönüş zamanı ve postopertaif komplikasyonlar yönünden karşılaştırıldı
BULGULAR: Toplam 469 olgunun retrospektif analizi ile yapılmıştır (426 erkek,43 kadın). Ortalama yaş 52.23±13.66 dır. Hastaların ameliyat süreleri Grup 1 de 40,92±8,9 dakika, Grup 2 de 38,82±8,5 dakikadır (P<0.05). İşe dönüş zamanları Grup 1 de 10,2±1,47gün,Grup 2 de 8,4±1,0 gündür (P<0.05).Visual Analog Scale(VAS) da ameliyat sobnrası 1.gün ve 3. ayda grup 2’de daha düşüktür (P<0.005).Yabancı cisim hissi Grup 2’de erken dönem ve geç dönemde azalmıştır (P<0.005). Seroma ve hematom gelişimi Grup 2 de daha azdır (P<0.005). Hastaların ortalama takip süresi 18 (3-63) ay olup bu sürede 2 olgu grup 1’de, 2 olguda grup 2’de nüks etmiştir.
TARTIŞMA ve SONUÇ: TEP yönteminde kullanılan PLLA yama kolay uygulanabilme özelliği ve ameliyat sonrası daha az komplikayon oranları ve daha çabuk işe dönüş sağlaması bakımından güvenle kullanılabilecek bir fıtık yaması olduğu düşünülmektedir.

Anahtar Kelimeler: Laparoskopik fıtık onarımı,yama,poli-L-laktik asit
Corresponding Author: Birol Agca, Türkiye


TOOLS
Full Text PDF
Print
Download citation
RIS
EndNote
BibTex
Medlars
Procite
Reference Manager
Share with email
Share
Send email to author

Similar articles
PubMed
Google Scholar 
©NCI 2019. Bu sitenin tüm hakları Istanbul Kuzey Klinikleri’ne aittir.