ISSN 2148-4902
e-ISSN 2536-4553
 

Volume : 6 Issue : 1 Year : 2019

 
Evaluation of Using Pediatric Emergency Rooms [North Clin Istanb]
North Clin Istanb. Ahead of Print: NCI-79990 | DOI: 10.14744/nci.2018.79990  

Evaluation of Using Pediatric Emergency Rooms

Yakup Çağ1, Mustafa Özçetin2, Abdurrahman Avar Ozdemir3, Hanim Elveren4
1University of Health Sciences, Dr. Lütfi Kırdar Kartal Training and Research Hospital, Department of Pediatrics
2IstanbulUniversity, Istanbul Faculty of Medicine, Department of Pediatrics
3Biruni University, Istanbul Medicine Hospital, Department of Pediatrics
4Association of Istanbul Anatolia South Public Hospitals General Secretary

INTRODUCTION: The overload of pediatric emergency units around the world became an increasingly growing problem for patients and health care professionals. Researching the features of use of pediatric emergency services will provide information for creating an effective emergency medical system, increasing patient satisfaction and reducing the costs. In this study; we aimed to evaluate the admissions to pediatric emergency rooms, the effectiveness of service in emergency rooms and develop suitable strategies to increase the amount and quality of medical service given in pediatric emergency rooms.
METHODS: In the study, 296,858 (51.2% female, 48.8% male) patient admissions to the emergency rooms and 384,171 (46.3% female, 53.7% male) admissions to the outpatient clinics of same eight hospitals two of which were research and training hospitals between January 2015 and June2015 have been retrospectively scanned.
RESULTS: The average age of patients who admitted to the emergency room was 89.1 (±21.3) months while it was 87.2 (±18.7) months in patients who admitted to the outpatient clinics. Upper respiratory tract infection was the most frequent (44.23%) diagnosis in emergency rooms and most of these (63.67%) patients admitted to the two training and research hospitals that provide advanced level health care. Also, the request for diagnostic purpose was determined significantly high in emergency rooms.
DISCUSSION AND CONCLUSION: The proper use of emergency services is very important in order to provide fast and effective healthcare to the real emergencies who admit to the emergency rooms and maintain appropriate use of the resources of emergency rooms.

Keywords: pediatric emergency, overcrowding, non-urgent


Çocuk Acil Servislerinin Kullanımlarının Değerlendirilmesi

Yakup Çağ1, Mustafa Özçetin2, Abdurrahman Avar Ozdemir3, Hanim Elveren4
1Sağlık Bilimleri Üniversitesi, Dr. Lütfi Kırdar Kartal Eğitim ve Araştırma Hastanesi, Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları Kliniği
2İstanbul Üniversitesi, İstanbul Tıp Fakültesi, Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları Anabilim Dalı
3Biruni Üniversitesi, İstanbul Medicine Hospital, Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları Kliniği
4İstanbul Anadolu Güney Kamu Hastaneleri Birliği Genel Sekreterliği

GİRİŞ ve AMAÇ: Tüm dünyada çocuk acil ünitelerinin kalabalıklığı, hastalar ve sağlık çalışanları için giderek artan bir sorun haline gelmiştir. Çocuk acil servislerinin kullanımının özelliklerinin araştırılması, etkin bir acil sağlık sistemi oluşturulmasına, hasta memnuniyetinin artmasına ve maliyetlerin düşürülmesi için kaynak bilgiyi sağlayacaktır. Biz bu çalışmada; çocuk acil servislerinde verilen sağlık hizmetini ve kalitesini artırıcı uygun stratejilerin geliştirilmesine katkıda bulunmayı amaçladık.
YÖNTEM ve GEREÇLER: Çalışmada, 2015 yılı Ocak ve Haziran ayları arasında 2’si eğitim ve araştırma hastanesi olan toplam 8 hastanenin acil servislerine başvuran 296858 (%51,2 kız, %48,8 erkek) hasta ile aynı tarihlerde hastanelerin polikliniklerine başvuran 384171 (%46,3 kız, %53,7 erkek) hasta karşılaştırıldı.
BULGULAR: Olguların yaş ortalaması acile başvuranlarda 89,1 (±0,213) ay, polikliniklere başvuranlarda ise 87,2 (±0,187) ay idi. Üst solunum yolu enfeksiyonları acil servislerde en sık görülen tanı grubu olup, bunların çoğu (%63,67) ileri düzey sağlık hizmeti veren iki eğitim ve araştırma hastanesinde idi. Ayrıca tanısal amaçlı tetkik istenme de acil servislerde anlamlı olarak yüksek saptandı.
TARTIŞMA ve SONUÇ: Acil servisin amacına uygun olarak kullanımı, acil servise başvuran gerçek acil hastalara daha hızlı ve etkin müdahale yapılabilmesi ve acil servisin kaynaklarının uygun olarak kullanılabilmesi bakımından önemlidir. Acil servisin doğru kullanımını engelleyen faktörlerin saptanması ve çözüm önerileri için daha fazla çalışmaya ihtiyaç vardır.

Anahtar Kelimeler: çocuk acil, kalabalık, acil dışı
Corresponding Author: Mustafa Özçetin, Türkiye


TOOLS
Full Text PDF
Print
Download citation
RIS
EndNote
BibTex
Medlars
Procite
Reference Manager
Share with email
Share
Send email to author

Similar articles
PubMed
Google Scholar 
©NCI 2019. Bu sitenin tüm hakları Istanbul Kuzey Klinikleri’ne aittir.