ISSN 2148-4902
e-ISSN 2536-4553
 

Volume : 6 Issue : 3 Year : 2019

 
An Investigation of Hemodynamically Significant Coronary Artery Lesions Predictors Assessed by Fractional Flow Reserve: A Propensity Score Matching Analysis [North Clin Istanb]
North Clin Istanb. Ahead of Print: NCI-79058 | DOI: 10.14744/nci.2019.79058  

An Investigation of Hemodynamically Significant Coronary Artery Lesions Predictors Assessed by Fractional Flow Reserve: A Propensity Score Matching Analysis

Uğur Aksu1, Kamuran Kalkan1, Emrah Aksakal1, Oktay Gülcü2, Selami Demirelli1, Selim Topcu2
1Erzurum Regional Training and Research Hospital, Department of Cardiology, Erzurum, TURKEY
2Ataturk University Medical School, Department of Cardiology, Erzurum, TURKEY

INTRODUCTION: Fractional flow reserve (FFR) provides more useful information regarding myocardial metabolism and demand-supply convenience as compared to anatomical measurements and we aimed to investigate FFR predictors after propensity score matching (PSM) analysis in patients with intermediate coronary lesions.
METHODS: Patients who underwent coronary angiography between January 2014 and March 2015 due to suspicion of coronary artery disease were included in the study. Patients were divided into two groups according to the FFR status and predictors of FFR before and after PSM analysis were investigated.
RESULTS: A total of 290 patients (a total of 310 lesions) were included in the study (61±12 years, 75.5% males). In univariate analysis after PSM analysis, Diameter stenosis (DS) and proximal LAD lesion(PLL) were associated with lower FFR values.
DISCUSSION AND CONCLUSION: This study indicated that the majority of traditional FFR predictors did not reach the limit of significance after PSM analysis and we suggest that DMS and PLL are one step ahead of predicting lesion severity compared to other traditional risk factors.

Keywords: Fractional flow reserve, Coronary artery disease, propensity score matching


Fraksiyonel Akım Yedeği ile Ölçülen Ciddi Koroner Arter Darlığının Araştırılması: Eğilim Skoru Eşleştirme Analizi

Uğur Aksu1, Kamuran Kalkan1, Emrah Aksakal1, Oktay Gülcü2, Selami Demirelli1, Selim Topcu2
1Erzurum Regional Training and Research Hospital, Department of Cardiology, Erzurum, TURKEY
2Ataturk University Medical School, Department of Cardiology, Erzurum, TURKEY

GİRİŞ ve AMAÇ: Fraksiyonel akim rezervi (FFR) anatomik ölçümlere göre miyokardiyal metabolizma ve arz talep uyumu hakkında daha faydalı bilgiler verir ve biz ara lezyonu olan hastalarda FFR belirteçlerini eğilim skoru analizi ile araştırdık.
YÖNTEM ve GEREÇLER: Ocak 2014 ile Mart 2015 yılları arasında koroner arter hastalığı şüphesiyle anjiyografi yapılmış ve ara koroner lezyon saptanan hastalar çalışmaya alındı. Hastalar FFR durumuna göre iki gruba ayrılarak FFR belirteçleri PSM öncesi ve sonrası araştırıldı.
BULGULAR: 290 hasta çalışmaya alınmıştır (yaş ortalaması 61±12, %75,5 erkek). PSM sonrası tek değişkenli analizde diyamater stenoz (DS) ve proksimal LAD lezyonu(PLL) düşük FFR ile ilişkili bulundu.
TARTIŞMA ve SONUÇ: Bu çalışmada geleneksel FFR belirteçlerinin PSM analizi sonrası istatistiksel anlamlılık sınırına ulaşmadığını gösterdik ve biz lezyon ciddiyetinin tahmininde PLL ve (DS)’nin diğer belirteçlere göre bir adım daha önde olduğunu düşünüyoruz.

Anahtar Kelimeler: Fractional flow reserve, Coronary artery disease, propensity score matching
Corresponding Author: Uğur Aksu


TOOLS
Full Text PDF
Print
Download citation
RIS
EndNote
BibTex
Medlars
Procite
Reference Manager
Share with email
Share


Similar articles
PubMed
Google Scholar


 
©NCI 2019. Bu sitenin tüm hakları Istanbul Kuzey Klinikleri’ne aittir.