ISSN: 2148-4902 | E-ISSN: 2536-4553
Acute gastric dilatation due to binge eating may be fatal [North Clin Istanb]
North Clin Istanb. 2017; 4(2): 199-202 | DOI: 10.14744/nci.2016.72677

Acute gastric dilatation due to binge eating may be fatal

Oğuzhan Dinçel, Mustafa Göksu
Department Of General Surgery, Adıyaman University, Faculty Of Medicine, Adıyaman, Turkey

Acute gastric dilatation was first described by Duplay in 1833. Since the stomach has rich blood circulation, necrosis and perforation due to dilatation are rarely seen. Clinically, more than 90% of cases have complaints of vomiting. The most useful method to determine diagnosis and etiology is computerized tomography (CT). Medical treatment is suitable for cases that have no necrosis or peritonitis findings. Delay in surgical treatment increases the risk of mortality. The present case is that of a diagnosis of gastric perforation due to acute gastric dilatation in a 24-year-old female patient.

Keywords: Binge eating, gastric dilatation, intravascular disseminated coagulation, mortality

Aşırı yemeye bağlı gastrik dilatasyon ölümcül olabilir.

Oğuzhan Dinçel, Mustafa Göksu
Adıyaman Üniversitesi Tıp Fakültesi, Genel Cerrahi, Adıyaman, Türkiye

Akut gastrik dilatasyonun ilk tarifi Duplay tarafından1833 yılında bildirilmiştir. Mide zengin bir kan dolaşımına sahip olduğundan, nekroz ve perforasyon nadir görülür. Klinik vakaların% 90'dan fazlasında kusma şikayetleri vardır. Tanı ve etyolojiyi ortaya koymada en yararlı metod bilgisayarlı tomografidir. Medikal tedavi, nekroz ve peritonit bulguları olmayan olgularda uygundur. Cerrahi tedavide gecikmeler mortalite riskini artırabilir. Bu çalışmada, akut mide dilatasyonu nedeniyle mide perforasyonu tanısı konan 24 yaşındaki kadın hasta sunuldu.

Anahtar Kelimeler: gastrik di̇, latasyon, aşırı yeme, dissemine intravasküler koagülasyon, ölüm riski

Oğuzhan Dinçel, Mustafa Göksu. Acute gastric dilatation due to binge eating may be fatal. North Clin Istanb. 2017; 4(2): 199-202

Corresponding Author: Oğuzhan Dinçel, Türkiye
LookUs & Online Makale