ISSN 2148-4902
e-ISSN 2536-4553
 

Volume : 6 Issue : 3 Year : 2019

 
Clinical Importance of High-Sensitivity Troponin T in Patients without Coronary Artery Disease [North Clin Istanb]
North Clin Istanb. Ahead of Print: NCI-71135 | DOI: 10.14744/nci.2019.71135  

Clinical Importance of High-Sensitivity Troponin T in Patients without Coronary Artery Disease

Lutfu Askin, Okan Tanrıverdi, Serdar Turkmen
Department of Cardiology, Adiyaman Education and Research Hospital, Adiyaman, Turkey

Cardiac troponin is the preferred biomarker for the diagnosis of acute coronary syndrome (ACS), but many other diseases can be identified with elevated troponin levels in the absence of ACS. The recent development of a high-sensitive cardiac troponin T (hs-cTnT) assay permits detection of very low levels of cTnT. The use of hs-cTnT assay has emerged as a tool for identifying high-risk individuals for primary preventive treatment and can detect subclinical injury in asymptomatic patients. Hs-cTnT analyzes are generally related to ischemia in the literature and therefore we made an evaluation about hs-cTnT analysis in non-coronary patients which may contribute to the literature. (NCI-2019-0195.R1)

Keywords: Acute myocardial infarction, Ischemia, Subclinical damage, High sensitive cardiac troponin T


Koroner Arter Hastalığı Olmayan Hastalarda Yüksek Duyarlılık Troponin T'nin Klinik Önemi

Lutfu Askin, Okan Tanrıverdi, Serdar Turkmen
Department of Cardiology, Adiyaman Education and Research Hospital, Adiyaman, Turkey

Kardiyak troponin, akut koroner sendromun (AKS) tanısı için tercih edilen biyobelirteçtir, ancak AKS yokluğunda troponin seviyelerinin yükselmesiyle birçok başka hastalık tanımlanabilir. Yüksek duyarlı kardiyak troponin T (hs-cTnT) testinin geliştirilmesi, çok düşük cTnT seviyelerinin tespitine izin verir. Hs-cTnT testinin kullanımı, birincil önleyici tedavi için yüksek riskli bireylerin belirlenmesinde bir araç olarak ortaya çıkmıştır ve asemptomatik hastalarda subklinik hasarı tespit edebilmektedir. Hs-cTnT analizleri ile ilgili olarak literatürde genelde iskemi ile ilgili makaleler olup bu nedenle literatüre katkı sağlayabilecek non-koroner hastalarda hs-cTnT analizi ile ilgili bir değerlendirme yaptık.

Anahtar Kelimeler: Akut miyokard infarktüsü, İskemi, Subklinik hasar, Yüksek duyarlı kardiyak troponin T
Corresponding Author: Lutfu Askin


TOOLS
Print
Download citation
RIS
EndNote
BibTex
Medlars
Procite
Reference Manager
Share with email
Share


Similar articles
PubMed
Google Scholar 
©NCI 2019. Bu sitenin tüm hakları Istanbul Kuzey Klinikleri’ne aittir.