ISSN 2148-4902
e-ISSN 2536-4553
 

Volume : 6 Issue : 1 Year : 2019

 
Congenital Mirror Movement and Migraine Association- Case Report [North Clin Istanb]
North Clin Istanb. Ahead of Print: NCI-59862 | DOI: 10.14744/nci.2018.59862  

Congenital Mirror Movement and Migraine Association- Case Report

Serkan Kırık1, Hamza Şahin2
1Kahramanamaras Sutcu Imam University Department Of Pediatric Neurology
2Kahramanamaras Sutcu Imam University Department Of Neurology

Mirror movements occur in early childhood, due to the maturation of the corpus callosum of non-crossing motor pathways.It was considered normal until the age of 10 and was rarely reported after 10 years. Mirror movements are involuntary movements that occur in homologous contralateral extremity on voluntary activation. Permanent mirror movements can occur with anomalies, however also reported familial and sporadic cases. Migraine is the most common primary headache in childhood. Prevalence ranges from 1-3% between the ages of 3-7 and 8-23% in the adolescence. In adolescence, girls are more frequent. Imaging studies are not necessary for diagnosing migraine; detailed history and physical examination are sufficient. In this study, here we present a girl with mirror movement accompanied migraine.

Keywords: Mirror movements, migraine, child


Konjenital Ayna Hayali Hareketi ve Migren Birlikteliği- Vaka Sunumu

Serkan Kırık1, Hamza Şahin2
1Kahramanmaraş Sütçü İmam Üniversitesi Çocuk Nöroloji Bilim Dalı
2Kahramanmaraş Sütçü İmam Üniversitesi Nöroloji Anabilim Dalı

Ayna hayali hareketler, erken çocukluk çağında, çaprazlaşmayan motor yolakların korpus kallozumun maturasyonuna bağlı olarak ortaya çıkar. On yaşına kadar normal kabul edilip, sonrasında daha nadir olarak bildirilmiştir. Bir ekstremitede ortaya çıkan istemli hareketin aynı anda karşı taraf ekstremitede taklit edildiği hareketlerdir. Kalıcı ayna hayali hareketler, anomalilerle birlikte olabildiği gibi ailevi ve sporadik olgulara da rastlanılabilmektedir. Migren, çocukluk döneminde en sık karşılaşılan birincil başağrısı nedenidir. Prevalansı 3-7 yaşları arasında %1-3 iken ergenlikte ise %8-23’e çıkar. Ergenlikte, kız çocuklarda daha sıktır. Migren tanısı için görüntülemeye ihtiyaç yoktur, ayrıntılı öykü ile fizik muayene yeterlidir.Bu yazıda migren ile birliktelik gösteren ayna hayali hareketi olgusu sunulmuştur.

Anahtar Kelimeler: Ayna hayali hareketler, migren, çocuk
Corresponding Author: Serkan Kırık, Türkiye


TOOLS
Full Text PDF
Print
Download citation
RIS
EndNote
BibTex
Medlars
Procite
Reference Manager
Share with email
Share
Send email to author

Similar articles
PubMed
Google Scholar 
©NCI 2019. Bu sitenin tüm hakları Istanbul Kuzey Klinikleri’ne aittir.