ISSN 2148-4902
e-ISSN 2536-4553
 

Volume : 6 Issue : 2 Year : 2019

 
The history of establishment and evaluation period of Ottoman-Turkish urology inside the surgical science [North Clin Istanb]
North Clin Istanb. Ahead of Print: NCI-52296 | DOI: 10.14744/nci.2018.52296  

The history of establishment and evaluation period of Ottoman-Turkish urology inside the surgical science

Ayhan Verit1, Ahmet Ürkmez2, Sedat Tellaloğlu3
1University of Health Sciences, Medical Faculty, Fatih Sultan Mehmet Hospital, Dept. of Urology, Istanbul, Turkey
2University of Health Sciences, Medical Faculty, Haydarpaşa Hospital, Dept. of Urology, Istanbul, Turkey
3University of Istanbul, Istanbul Medical School, Istanbul, Turkey

The first Urological international organization was occurred in Paris in the year 1908 and three Ottoman Urologist had been present among the total 29. At that year, Ottoman Urological society had only 9 Urologist, almost all of them from the Ottoman minorities with the exception of two, under the main branch of General Surgery. Among them, Cemil Pasha who was the first dean and the department chief of Surgery, and also urology, of the Medical School in modern manner (1909) and was the most dominant figure of the pioneers of the Turkish Surgery-Urology. Four beds among 20 were separated for Urology clinic.

Keywords: History of Urology, Ottoman, Turkish


Cerrahi bilimi içerisinde Türk-Osmanli ürolojisi kuruluşu ve gelişimi süreci tarihi

Ayhan Verit1, Ahmet Ürkmez2, Sedat Tellaloğlu3
1Sağlık Bilimleri Üniversitesi Tıp Fakültesi, Fatih Sultan Mehmet Hastanesi, Üroloji Kliniği, Ataşehir-İstanbul
2Sağlık Bilimleri Üniversitesi Tıp Fakültesi, Haydarpaşa Hastanesi, Üroloji Kliniği, Üsküdar-İstanbul
3İstanbul Üniversitesi İstanbul Tıp Fakültesi, Üroloji Anabilim dalı, Çapa-İstanbul

İlk uluslararası Üroloji birliği 1908 yılında Paris’de oluşturulmuştur ve 29 katılımcı arasında üç Osmanlı üroloğu vardı. Aynı yıl, Osmanlı ana brans olan cerrahi içindeki üroloji derneğinde ikisi hariç hemen tamamı azınlık olan dokuz ürolog vardı. Aralarındaki Cemil Paşa, modern anlamdaki Tıp fakültesinin ilk dekanı ve Cerrahi kliniğinin ve tabi ki Ürolojinin, ilk klinik şefiydi ve öncüler içinde Türk ürolojisi için en belirgin kişiydi. 20 yatak içinde 4’ü üroloji için ayrılmıştı.

Anahtar Kelimeler: Üroloji Tarihi, Osmanlı, Türk
Corresponding Author: Ayhan Verit, Türkiye


TOOLS
Full Text PDF
Print
Download citation
RIS
EndNote
BibTex
Medlars
Procite
Reference Manager
Share with email
Share
Send email to author

Similar articles
PubMed
Google Scholar 
©NCI 2019. Bu sitenin tüm hakları Istanbul Kuzey Klinikleri’ne aittir.