ISSN 2148-4902
e-ISSN 2536-4553
 

Volume : 6 Issue : 2 Year : 2019

 
Otorhinolaryngolojical Symtoms Among Smokeless Tobacco (Maras Powder) Users [North Clin Istanb]
North Clin Istanb. Ahead of Print: NCI-50024 | DOI: 10.14744/nci.2018.50024  

Otorhinolaryngolojical Symtoms Among Smokeless Tobacco (Maras Powder) Users

Saime Sağıroğlu1, Ayşegül Erdoğan2, Adem Doğaner3, Ramazan Azim Okyay2
1Department Of Otorhinolaringology, Kahramanmaras Sutcu Imam University, Kahramanmaras, Turkey.
2Department Of Public Health, Faculty Of Medicine, Kahramanmaras Sutcu Imam University, Kahramanmaras
3Department Of Biostatistics And Medical Informatics, Faculty Of Medicine, Kahramanmaraş Sutcu Imam University, Kahramanmaraş, Turkey.

INTRODUCTION: This study aims to investigate the relationship between smokeless tobacco (Maras Powder) consumption and otorhinolaryngological symptoms.
METHODS: This descriptive study was carried on a total of 599 participants. The participatns were divided into two groups. Of these, 299 (49.9%) patients aged over 18 years were the first group who have used smokeless tobacco for at least 5 years and the rest were the second group which included 300 (50.1%) healthy volunteers who did not use tobacoo or its products and demonstrated similarities to first group. For data collection a questionnaire consisting of 45 questions was applied to the participants.
RESULTS: Cough, sputum, shortness of breath, dysphagia, snore and apnea-hypopnea were found to be significantly increased in smokeless tobacco users. The highest odds ratio was found for sputum as 2.615. Similarly oral cavity symptoms, such as mouth tickling, dryness of throat, mouth sores, halitosis, taste disorders and toothache were found to be significantly increased in smokeless tobacco users. It is noteworthy that halitosis was 9.4 times more among smokeless tobacco users than the non tobacco user group. Sinonasal symptoms such as sneeze, headache, facial fullness and anorexia were found to be significantly increased in smokeless tobacco users. However there were no differences between groups in terms of ear symptoms.
DISCUSSION AND CONCLUSION: This study demonstrated that the negative effect of smokeless tobacco consumption was greater particularly in the oral cavity and in addition gave a rise to a number of serious upper respiratory tract complaints.

Keywords: Maras powder, symptoms, smokeless tobacco, otorhinolaryngology.


Sigarasız Tütün (Maraş Otu) Kullanıcılarında Otorinolaringolojik Semptomlar

Saime Sağıroğlu1, Ayşegül Erdoğan2, Adem Doğaner3, Ramazan Azim Okyay2
1Kahramanmaraş Sütçü İmam Üniversitesi Tıp Fakültesi, Kulak Burun Boğaz Baş ve Boyun Cerrahisi Ana Bilim Dalı, Kahramanmaraş.
2Kahramanmaraş Sütçü İmam Üniversitesi Tıp Fakültesi, Halk Sağlığı Bölümü, Kahramanmaraş, Türkiye
3Kahramanmaraş Sütçü İmam Üniversitesi Tıp Fakültesi, Biyoistatistik Bölümü, Kahramanmaraş

GİRİŞ ve AMAÇ: Bu çalışmada, dumansız tütün (Maraş otu) tüketimi ile otorinolaringolojik semptomlar arasındaki ilişki araştırıldı.
YÖNTEM ve GEREÇLER: Çalışma tanımlayıcı bir çalışma olup, toplam 599 katılımcı üzerinden gerçekleştirildi. 18 yaşın üzerinde olan bireyler çalışmaya alındı. En az 5 yıl Maraş otu kullanan 299 (% 49.9) kişi Maraş otu kullanan grubu, 300 (% 50.1) sağlıklı gönüllü de Maraş otu kullanmayan grubu oluşturdu. Veri toplama amacıyla katılımcılara 45 sorudan oluşan bir anket uygulandı.
BULGULAR: Maraş otu kullananlarda öksürük, balgam, nefes darlığı, disfaji, horlama ve apneye bağlı hipopne anlamlı olarak artmış bulundu. En yüksek olasılık oranı balgamda 2.615 olarak bulundu. Benzer şekilde dumansız tütün kullananlarda ağızda uyuşma hissi, boğaz kuruluğu, ağız yaraları, ağız kokusu, tat bozuklukları ve diş ağrısı gibi ağız boşluğunun semptomlarının belirgin şekilde arttığı görüldü. Ayrıca ağız kokusu, kontrol grubuna göre 9.4 kat daha fazla olduğu saptandı. Dumansız tütün kullananlarda hapşırma, baş ağrısı, yüz dolgunluğu gibi sinonazal semptomların ve iştahsızlığın belirgin şekilde arttığı bulundu. Bununla birlikte, kulak belirtileri açısından gruplar arasında fark saptanmadı.
TARTIŞMA ve SONUÇ: Bu çalışma, dumansız tütün tüketiminin olumsuz etkisinin özellikle ağız boşluğunda daha fazla olduğunu ve bunun yanında bazı ciddi üst solunum yolu şikayetlerinde de artış olduğunu ortaya koymuştur.

Anahtar Kelimeler: Maraş otu, semptom, dumansız tütün, otorinolaringoloji.
Corresponding Author: Saime Sağıroğlu, Türkiye


TOOLS
Full Text PDF
Print
Download citation
RIS
EndNote
BibTex
Medlars
Procite
Reference Manager
Share with email
Share
Send email to author

Similar articles
PubMed
Google Scholar 
©NCI 2019. Bu sitenin tüm hakları Istanbul Kuzey Klinikleri’ne aittir.