ISSN 2148-4902
e-ISSN 2536-4553
 

Volume : 5 Issue : 4 Year : 2018

 
Hair whitening and obesity are independently related to ascending aorta dilatation in young-middle aged men [North Clin Istanb]
North Clin Istanb. Ahead of Print: NCI-43433 | DOI: 10.14744/nci.2017.43433  

Hair whitening and obesity are independently related to ascending aorta dilatation in young-middle aged men

Mustafa Cetın1, Emrah Bozbeyoğlu3, Turan Erdoğan1, Sinan Altan Kocaman2, Ömer Şatıroğlu1, Murtaza Emre Durakoğlugil1
1Recep Tayyip Erdogan University, Medical Faculty, Department of Cardiology, Rize, Turkey
2Ankara Guven Hospital, Department of Cardiology, Ankara, Turkey
3Dr. Siyami Ersek Thoracic and Cardiovascular Surgery Training and Research Hospital, Istanbul, Turkey

INTRODUCTION: Hair whitening (HW) is strongly linked with aging. Ascending aortic dilation and HW share common etiologic factors. We investigated the association of HW with ascending aortic diameters.
METHODS: Our study included 93 male subjects aged below fifty years. All patients underwent echocardiography to measure ascending aortic diameter, in addition to routine biochemistry tests, and physical examination, and thorough medical history. Hair whitening score (HWS) was defined according to the percentage of white hair (HWS 1 <25%; HWS 2: 25-50%; HWS 3: 50-75%; HWS 4: 75-100)

RESULTS: Patients with highest HWS were older, and had higher percentage of hypertension and family history of HW. Moreover, this subgroup had increased ascending aortic diameter, higher serum uric acid, and lower total bilirubin concentrations. Multivariate analyses including age, hypertension, height, waist circumference, CRP, and family history of HW identified body weight and HW score as the independent predictors of ascending aortic diameter.
DISCUSSION AND CONCLUSION: An independent association between the degree of hair whitening and ascending aortic dilation exists in middle-aged men, which may depend on co-existing factors that enhance both pathologies rather than causality. We think that oxidative stress may be one of these stressors.

Keywords: Hair whitening, hair greying, obesity, oxidative stress, men, ascending aorta dilatation


Saç beyazlaması ve obesite genç orta yaşlı erkeklerde asendan aort dilatasyonu ile bağımsız ilişkiliidir

Mustafa Cetın1, Emrah Bozbeyoğlu3, Turan Erdoğan1, Sinan Altan Kocaman2, Ömer Şatıroğlu1, Murtaza Emre Durakoğlugil1
1Recep Tayyip Erdoğan Üniversitesi Tıp Fakültesi, Kadiyoloji Ana Bilim Dalı, Rize, Türkiye
2Ankara Güven Hastanesi, Kardiyoloji Bölümü, Ankara, Türkiye
3Dr. Siyami Ersek Hastanesi Göğüs ve Kalp Damar Cerrahisi Merkezi, İstanbul, Türkiye

GİRİŞ ve AMAÇ: Saç beyazlaması (SB) yaşlanma ile ilişkilidir. SB ve asendan aort dilatasyonu (AAD) ortak etyolojik faktörlere sahiptir. Bu çalışmada, SB ile asendan aort çaplarının ilişkisini değerlendirdik.
YÖNTEM ve GEREÇLER: Çalışmamıza 50 yaştan küçük 93 erkek katıldı. Tüm hastara öykü, fizik muayene, ve rutin biyokimya testlerine ek olarak ekokardiyografi yapılarak asendan aort boyutları ölçüldü. Saç beyazlama skoru (SBS), saçtaki beyaz yüzdesine gore hesaplandı. (SBS 1 <25%; SBS 2: 25-50%; SBS 3: 50-75%; SBS 4: 75-100)
BULGULAR: SBS skoru yüksek olan hastalar daha yaşlı olup, hipertansiyon ve ailede saç beyazlama öyküleri daha sıktı. Daha da önemlisi, bu hastaların asendan aort çapları daha genişti, serum ürik asit düzeyleri daha yüksek, toplam bilirubin konsantrasyonu daha düşüktü. Hipertansiyon, yaş, bel çevresi, CRP ve ailede SB öyküsünün dahil edildiği çok değişkenli analizde aort çapının bağımsız belirteçlerinin vücut ağırlığı ve SBS olduğu asendan saptandı.
TARTIŞMA ve SONUÇ: Orta yaş erkeklerde SB derecesi ve asendan aort dilatasyonu arasında, nedensillekten ziyade her iki patolojiyi de arttırabilecek ortak faktörlere bağlanabilecek, bağımsız bir ilişki mevcuttur. Biz oksidatif stresin bu faktörlerden biri olabileceğini düşünüyoruz.

Anahtar Kelimeler: Saç beyazlaması, obezite, oksidatif stres, erkek, asendan aort dilatasyonu
Corresponding Author: Mustafa Cetın, Türkiye


TOOLS
Full Text PDF
Print
Download citation
RIS
EndNote
BibTex
Medlars
Procite
Reference Manager
Share with email
Share
Send email to author

Similar articles
PubMed
Google Scholar 
©NCI 2019. Bu sitenin tüm hakları Istanbul Kuzey Klinikleri’ne aittir.