ISSN 2148-4902
e-ISSN 2536-4553
 

Volume : 6 Issue : 3 Year : 2019

 
Aggressive clinical course of large cell neuroendocrine carcinoma of ampulla of Vater [North Clin Istanb]
North Clin Istanb. Ahead of Print: NCI-36002 | DOI: 10.14744/nci.2019.36002  

Aggressive clinical course of large cell neuroendocrine carcinoma of ampulla of Vater

Recep Erçin Sönmez1, fatih büyüker, Rabia Burcin Girgin, Tunc Eren, Gürhan Baş, Orhan Alimoglu
1Department of General Surgery, İstanbul Medeniyet University, İstanbul, Turkey
2Department of Pathology, İstanbul Medeniyet University, İstanbul, Turkey

A 78-year-old male patient with history of righ hemicolectomy due to adenocarcinoma was admitted by the complaint of epigastric discomfort. Laboratory data showed increase in liver biochemistries (aspartate aminotransferase (AST): 159 IU/L, alanine aminotransferase (ALT): 235 IU/L, alkaline phosphatase (ALP): 350 IU/L, gamma glutamyl transferase (GGT): 911 IU/L, total bilirubin: 1.55 mg/dl and direct bilirubin: 0.82 mg/dl). Endoscopic retrograde cholangiopancreatiography (ERCP) done after the gastrointestinal (GI) upper endoscopy was compatible with tumoral lesion, and biopsy confirmed ‘neuroendocrine carcinoma’. Pylorus-preserving pancreaticoduodenectomy (PPPD) had been performed with R0 resection. Pathologic evaluation revealed 1,5 cm tumor of large cell neuroendocrine carcinoma (LCNEC). Five months later, biyopsy of suspicious lesions in liver had been documented as ‘high grade neuroendocrine carcinoma metastasis’. He was referred to oncology for chemotherapy but unfortunatelly he had expired three months later. Large cell neuroendocrine carcinoma (LCNECs) of ampulla of Vater may have aggressive clinical course despite radical resections involving lymph node dissections. Small tumor size and lymph node negativity are not reliable factors for this tumor type.

Keywords: Neuroendocrine tumor; ampulla of vater; large cell type


Ampulla vateri yerleşimli büyük hücreli nöroendokrin karsinomunun agresif klinik seyri

Recep Erçin Sönmez1, fatih büyüker, Rabia Burcin Girgin, Tunc Eren, Gürhan Baş, Orhan Alimoglu
1Department of General Surgery, İstanbul Medeniyet University, İstanbul, Turkey
2Department of Pathology, İstanbul Medeniyet University, İstanbul, Turkey

Adenokarsinom tanısıyla 3 yıl önce sağ hemikolektomi öyküsü bulunan 78 yaşında erkek hasta epigastrik rahatsızlık şikayeti ile başvurdu. Laboratuvar testlerinde karaciğer biyokimyasını gösteren enzim değerlerinde yükseklik saptandı (aspartat aminotransferaz (AST): 159 IU/L, alanin aminotransferaz (ALT): 235 IU/L, alkalen fosfataz (ALP): 350 IU/L, gama glutamil transferaz (GGT): 911 IU/L, total bilirubin: 1.55 mg/dl ve direkt bilirubin: 0.82 mg/dl). Üst gastrointestinal sistem (GİS) endoskopisinden sonra yapılan endoskopik retrograd kolanjiyopankreatografisinde (ERCP) ampulla vateri yerleşimli, tümöral lezyon ile uyumlu görünümde olan alan saptandı ve yapılan biyopsi sonucu “nöroendokrin karsinomu” olarak doğrulandı. Hastaya bunun üzerine R0 rezeksiyonu ile pilor koruyucu pankreatikoduodenektomi (PKPD) ameliyatı uygulandı. Patolojik değerlendirmesinde 1,5 cm çapında büyük hücreli nöroendokrin karsinom (LCNEC) saptandı. Beş ay sonra yapılan kontrol görüntülemesinde karaciğerdeki şüpheli lezyonlardan alınan biyopsi sonucu “yüksek dereceli nöroendokrin karsinom metastazı” olarak saptanan hasta kemoterapi için onkolojiye sevk edildi ancak üç ay sonra eks doldu. Ampulla vaterin büyük hücreli nöroendokrin karsinomu (LCNEC), geniş lenf nodu diseksiyonu içeren radikal rezeksiyonlara rağmen agresif klinik ile seyredebilir. Küçük tümör boyutu ve lenf nodu negatifliği bu tümör tipi için güvenilir faktörler değildir.

Anahtar Kelimeler: Nöroendokrin tümör; ampulla vateri; büyük hücre tipi
Corresponding Author: Recep Erçin Sönmez


TOOLS
Full Text PDF
Print
Download citation
RIS
EndNote
BibTex
Medlars
Procite
Reference Manager
Share with email
Share


Similar articles
PubMed
Google Scholar


 
©NCI 2019. Bu sitenin tüm hakları Istanbul Kuzey Klinikleri’ne aittir.