ISSN 2148-4902
e-ISSN 2536-4553
 

Volume : 6 Issue : 2 Year : 2019

 
Bİlateral simultaneous non-arteritic anterior ischemic optic neuropathy with occlusion of unilateral cillioretinal arter: case report [North Clin Istanb]
North Clin Istanb. Ahead of Print: NCI-23230 | DOI: 10.14744/nci.2018.23230  

Bİlateral simultaneous non-arteritic anterior ischemic optic neuropathy with occlusion of unilateral cillioretinal arter: case report

Utku Limon1, Betül İlkay Sezgin Akçay1, Erdem Akçay2
1Health Sciences University Umraniye Training and Research Hospital Eye Clinic Istanbul/Turkey
2Health Sciences University Umraniye Training and Research Hospital Anesthesia and Reanimation Clinic Istanbul/Turkey

A 45-year-old female patient was consulted for bilateral visual loss. She was receiving hemodialysis since 15 years. At presentation ophthalmologic examination her visual acuity was hand movements in the right eye and light perception negative in the left. Direct light response was weak in the right eye and absent in left eye. A total afferent pupillary defect was detected in the left eye. Fundoscopy revealed bilateral sectorial pale, sectorial hyperaemi and swollen optic discs. On the left papilla there was splinter haemorrhages. At the right eye there was a pale edema at superior maculopapillary bunch that coherent with occlusion of cillioretinal arter. She was diagnosed as non-arteritic ischemic optic neuropathy based on the clinical and funduscopic examination. Methylprednisolone intravenous 1000mg/day for 3 days then oral methylprednisolone 1 mg/kg/day was given for 1 week. Simultaneous acetylsalicylic acid 325 mg/day and hydration with 0.9 % 1000cc isotonic solution treatment started. After 2 months visual acuities were not change in both eyes and both optic disks were pale.

Keywords: ischemic optic non-arteritic neuropathy, hemodialysis, cillioretinal arter


Bilateral simultane non-arteritik anterior iskemik optik nöropati ve tek taraflı siliyoretinal arter oklüzyonu

Utku Limon1, Betül İlkay Sezgin Akçay1, Erdem Akçay2
1Sağlık Bilimleri Üniversitesi Ümraniye Eğitim ve Araştırma Hastanesi Göz Kliniği İstanbul/Türkiye
2Sağlık Bilimleri Üniversitesi Ümraniye Eğitim ve Araştırma Hastanesi Anestezi ve Reanimasyon Kliniği İstanbul/Türkiye

Anestezi ve yoğun bakım servisinde hemodiyaliz için sağ femoral katater takılması sonrası gelişen kanama nedeniyle takip edilen 45 yaşında kadın hasta iki taraflı görme kaybı nedeniyle kliniğimize konsülte edildi. Oftalmolojik muayenesinde görme keskinliği sağ gözde el hareketi düzeyinde, sol gözde ise ışık negatifti. Direkt ışık refleksi sağda zayıf solda ise negatifti. Fundus muayenesinde sağ ve solda optik diskleri ödemli ve aynı zamanda sağda siliyoretinal arter tıkanıklığı mevcut idi. Hastanın sedimentasyon ve C reaktif protein değerleri normal sınırlarda idi. Hastanın oftalmolojik, fundus floresein anjiografik ve sistemik konsültasyon muayeneleri sonuçlarına dayanarak hastaya non-arteritik anterior iskemik optik nöropati tanısı konuldu. Hastaya metilprednizolon 3 gün boyunca damardan 1000 mg / gün daha sonra ağızdan 1 mg / kg/gün metilprednizon 1 hafta verildi eş zamanlı olarak aspirin 325 mg / gün ve % 0.9'luk 1000 cc/gün izotonik solüsyon ile hidrasyon tedavisi yapıldı. Hastanın görme keskinlikleri ikinci ayın sonunda değişmedi ve her iki optik diski soluktu.

Anahtar Kelimeler: hemodiyaliz, non-arteritik iskemik optik nöropati, siliyoretinal arter
Corresponding Author: Utku Limon, Türkiye


TOOLS
Full Text PDF
Print
Download citation
RIS
EndNote
BibTex
Medlars
Procite
Reference Manager
Share with email
Share
Send email to author

Similar articles
PubMed
Google Scholar 
©NCI 2019. Bu sitenin tüm hakları Istanbul Kuzey Klinikleri’ne aittir.