ISSN 2148-4902
e-ISSN 2536-4553
 

Volume : 5 Issue : 4 Year : 2018

 
Effects of weapon types, interventions, and transport times on complications in combat injuries to musculoskeletal system [North Clin Istanb]
North Clin Istanb. Ahead of Print: NCI-09225 | DOI: 10.14744/nci.2018.09225  

Effects of weapon types, interventions, and transport times on complications in combat injuries to musculoskeletal system

Rahman Şenocak1, Hüseyin Taş2, Orhan Üreyen3, Şahin Kaymak1, Oğuz Hançerlioğulları1
1Gülhane traning and research hospital/Ankara, department of general surgery
2IKÇU Ataturk training and research hospital/izmir, department of general surgery
3Bozyaka training and research hospital/izmir, department of general surgery

INTRODUCTION: To analyze the effects of weapon type, medical interventions, and transportation time on complications due to combat-related injuries of the musculoskeletal and soft tissue.
METHODS: A total of 108 patients treated at the emergency department over a period of 3.5 years were included in this study. The effects of weapon type, type of first intervention team, interventions at the emergency department, and transport time on complications were compared by retrospectively assessing patients’ recorded data.
RESULTS: The average age of 108 patients with soft tissue injuries was 24 years. Twenty-five patients developed complications. The ratio of complications in patients with injuries from explosive weapons was 25.42% and was significantly greater (p < 0.05) than the rate observed from non-explosive weapons. Regarding the transport time of patients reaching the hospital, the greatest complication rate was 30.77% in patients transported to the hospital in 2–4 hours; this rate was significantly (p < 0.05) greater than for those transported in other time ranges. Regarding the emergency department procedures, the complication rate was 37.50% and significantly higher (p < 0.05) in the group that received debridement + irrigation + late primary repair.
DISCUSSION AND CONCLUSION: Transporting the injured to the emergency department within the first two hours, treatment including irrigation and debridement, and secondary healing following explosive injuries containing contamination and dead tissue appear to be good options for reducing complications.

Keywords: combat related injuries, musculoskeletal system, soft tissue, complication rates


Kas iskelet sisteminin ateşli silah yaralanmalarında silah tipinin, müdahalelerin ve transport zamanının komplikasyonlar üzerine etkisi.

Rahman Şenocak1, Hüseyin Taş2, Orhan Üreyen3, Şahin Kaymak1, Oğuz Hançerlioğulları1
1SBÜ Gülhane Eğitim ve Araştırma Hastanesi, Genel Cerrahi/ Ankara
2IKÇU Atatürk Eğitim ve Araştırma Hastanesi, Genel cerrahi/İzmir
3Bozyaka Eğitim ve Araştırma Hastanesi, Genel Cerrahi/izmir

GİRİŞ ve AMAÇ: Bu çalışmada, kas iskelet ve yumuşak dokuların ateşli silahlarla yaralanmalarında, yaralanma tipinin, tıbbi müdahalelerin ve nakil süresinin komplikasyonlar üzerine etkisinin araştırılması amaçlanmıştır.
YÖNTEM ve GEREÇLER: Çalışmaya 3,5 yıl süresince acil servise başvuran toplam 108 hasta dahil edildi. Yaralanma tipinin, ilk müdahaleyi yapan ekibin, yapılan ilk müdahalenin ve nakil süresinin gelişen komplikasyonlar üzerine olan etkisi retrospektif olarak toplanan veriler üzerinden analiz edildi.
BULGULAR: Yumuşak doku yaralanması olan 108 hastanın ortalama yaşı 24 idi. 25 hastada komplikasyon gelişti. Patlayıcı ile yaralanan hastalardaki komplikasyon oranı % 25.42 olarak bulundu ve bu oran patlayıcı olmayan (mermi ) yaralanmalara göre istatistiksel olarak daha yüksekti (p<0.05). Hastaneye nakil sürelerine göre, en yüksek komplikasyon oranı nakil süresi 2-4 saat arası olan grupta olup %30.77 olarak hesaplandı. Bu oran diğer nakil sürelerine göre istatistiksel olarak daha yüksek bulundu (p<0.05). Acil servis müdahalelerine göre, debritman + yıkama + geciktirilmiş primer kapama uygulanan grupta komplikasyon oranı %37.5 olarak hesaplandı ve diğer gruplara göre istatistiksel olarak daha yüksek bulundu (p<0.05).
TARTIŞMA ve SONUÇ: Yaralanma sonrasında ilk 2 saat içerisinde hastaneye nakil, kontamine ve nekrotik dokuları barındıran patlayıcı yaralanmaları takiben irrigasyon, debritman ve sekonder iyileşmeyi içeren tedavi yaklaşımları komplikasyonların azaltılmasında iyi seçenekler olarak görünmektedir.

Anahtar Kelimeler: ateşli silah yaralanması, kas iskelet sistemi, yumuşak doku, komplikasyon oranları
Corresponding Author: Şahin Kaymak, Türkiye


TOOLS
Full Text PDF
Print
Download citation
RIS
EndNote
BibTex
Medlars
Procite
Reference Manager
Share with email
Share
Send email to author

Similar articles
PubMed
Google Scholar 
©NCI 2019. Bu sitenin tüm hakları Istanbul Kuzey Klinikleri’ne aittir.