ISSN 2148-4902
e-ISSN 2536-4553
 

Volume : 6 Issue : 2 Year : 2019

 
Treatment choice in metaplastic breast cancer: A report of 5 cases [North Clin Istanb]
North Clin Istanb. 2018; 5(4): 365-369 | DOI: 10.14744/nci.2018.09124  

Treatment choice in metaplastic breast cancer: A report of 5 cases

Turan Acar1, Nihan Acar1, Gulten Sezgin2, Melek Bekler Gokova1, Betul Bolat Kucukzeybek3, Mehmet Haciyanli1
1Department of General Surgery, Izmir Katip Celebi University Ataturk Training and Research Hospital, Izmir, Turkey
2Department of Interventional Radiology, Izmir Katip Celebi University Ataturk Training and Research Hospital, Izmir, Turkey
3Department of Pathology, Izmir Katip Celebi University Ataturk Training and Research Hospital, Izmir, Turkey

Metaplastic breast carcinoma (MBC) is a general term defining a heterogeneous group that includes biphasic lesions, with both malignant epithelial and mesenchymal tissue components. Although its clinical findings are similar to those present in invasive ductal carcinoma, it rarely presents with the findings of inflammatory breast cancer. It is generally seen in the fifth decade. MBC spreads via lymph and blood circulation. Most common distant metastasis areas include lungs and the bone. Although the treatment generally relies on the same principles applied in invasive ductal carcinoma, a more aggressive treatment should be employed in at-risk groups due to higher rates of local recurrence. In this study, we aimed to discuss clinicopathological features and treatment approach in 5 women with MBC.

Keywords: Breast, cancer; lymph; metaplastic; node; sentinel.


Metaplastik Meme Kanserinde Tedavi Yaklaşımı Ne Olmalı? 5 Vakalık Olgu Sunumu

Turan Acar1, Nihan Acar1, Gulten Sezgin2, Melek Bekler Gokova1, Betul Bolat Kucukzeybek3, Mehmet Haciyanli1
1İzmir Katip Çelebi Üniversitesi Atatürk Eğitim Ve Araştırma Hastanesi, Genel Cerrahi Kliniği, İzmir
2İzmir Katip Çelebi Üniversitesi Atatürk Eğitim Ve Araştırma Hastanesi, Radyoloji Kliniği,i̇zmir
3İzmir Katip Çelebi Üniversitesi Atatürk Eğitim Ve Araştırma Hastanesi, Patoloji Kliniği, İzmir

Metaplastik meme karsinomu (MMK) hem habis epitel hem de mezenşimal doku bileşenleri bulunan bifazik lezyonları içeren heterojen bir grubu tanımlayan genel bir terimdir. Klinik bulguları invaziv duktal karsinoma benzer olsa da, nadiren inflamatuvar meme karsinomu bulguları mevcut olabilir. Genellikle beşinci dekant da görülür. Metaplastik meme karsinomu lenf ve kan dolaşımı ile yayılır. En sık akciğer ve kemiğe uzak metastaz yapar. Tedavi yaklaşımı genel olarak invaziv duktal karsinomda aynı ilkelere dayanmasına rağmen, lokal nüks oranlarının yüksek olması nedeniyle risk altındaki gruplarda daha agresif tedavi uygulanmalıdır. Bu çalışmada MMK tanılı beş kadın hastanın klinikopatolojik özelliklerini ve tedavi yaklaşımını tartışmayı amaçladık.

Anahtar Kelimeler: Meme, kanser, metaplastik, sentinel, lenf, nodu.


Turan Acar, Nihan Acar, Gulten Sezgin, Melek Bekler Gokova, Betul Bolat Kucukzeybek, Mehmet Haciyanli. Treatment choice in metaplastic breast cancer: A report of 5 cases. North Clin Istanb. 2018; 5(4): 365-369

Corresponding Author: Turan Acar, Türkiye


TOOLS
Full Text PDF
Print
Download citation
RIS
EndNote
BibTex
Medlars
Procite
Reference Manager
Share with email
Share
Send email to author

Similar articles
PubMed
Google Scholar 
©NCI 2019. Bu sitenin tüm hakları Istanbul Kuzey Klinikleri’ne aittir.