ISSN 2148-4902
e-ISSN 2536-4553
 

Volume : 6 Issue : 1 Year : 2019

 
The Evaluation of Nailfold Videocapillaroscopy findings in Type 2 Diabetic Patients with and without Diabetic Retinopathy [North Clin Istanb]
North Clin Istanb. Ahead of Print: NCI-02222 | DOI: 10.14744/nci.2018.02222  

The Evaluation of Nailfold Videocapillaroscopy findings in Type 2 Diabetic Patients with and without Diabetic Retinopathy

Sibel Bakirci Üreyen1, Erkan Çelik2, Seyyid Bilal Açıkgöz3, Zeynep Ertürk4, Aysel Gürkan Toçoğlu4, Narin Nasıroğlu İmga5, Muhammed Kaya4, Ali Tamer4
1University of Ottawa, Rheumatology, Ottawa, CANADA
2Sakarya Education and Research Hospital,Ophthalmology, Sakarya, TURKEY
3Kocaeli Derince Education and Research Hospital, Internal Medicine, Kocaeli, TURKEY
4Sakarya Education and Research Hospital, Internal Medicine, Sakarya, TURKEY
5Ankara Numune Education and Research Hospital, Endocrinology, Ankara, TURKEY

INTRODUCTION: Diabetes Mellitus (DM) is described as a chronic hyperglycemic state and is associated with microvascular structural alterations. The objective of this study was to investigate the diameters of capillary loops and morpho-structural changes using nailfold video capillaroscopy (NVC) in patients with type 2 DM with and without diabetic retinopathy (DR).
METHODS: This cross-sectional, single-center study was conducted in patients with type 2 DM who were followed in outpatient clinics of ophthalmology and internal medicine.General demographic data were collected from patients. All patients were examined by an ophthalmologist in terms of DR. NVC was performed by rheumatologist, blinded to the clinical data. The diameters of apical, arterial, and venous loop of capillaries were measured and the microvascular changes of capilleries were scored.
RESULTS: Forty-four type 2 DM patients with DR (% 47,7 males) and 20 type 2 DM patients without DR (% 55 males) were included in this study. In our study, type 2 DM patients with DR had more frequent capillary hemorrhage, more frequent ectasia, more frequent giant capillary and more frequent neo angiogenesis than type 2 DM patients without DR, however, these finding did not reach statistical significance.
DISCUSSION AND CONCLUSION: Further controlled studies with large sample size are need to be done to determine the characteristic NVC findings of DR in patients with type 2 DM.

Keywords: Diabetes Mellitus, diabetic retinopathy, nailfold video capillaroscopy, microvascular changes


Retinopatisi Olan ve Olmayan Tip 2 Diyabetli Hastalarda Tırnak Yatağı Videokapillaroskopi Bulgularının Değerlendirilmesi

Sibel Bakirci Üreyen1, Erkan Çelik2, Seyyid Bilal Açıkgöz3, Zeynep Ertürk4, Aysel Gürkan Toçoğlu4, Narin Nasıroğlu İmga5, Muhammed Kaya4, Ali Tamer4
1Ottawa Universitesi, Romatoloji, Ottawa, KANADA
2Sakarya Eğitim ve Araştırma Hastanesi, Göz Hastalıkları, Sakarya, TÜRKİYE
3Sağlık Bilimleri Üniversitesi, Kocaeli Derince Eğitim ve Araştırma Hastanesi, İç Hastalıkları, Kocaeli, TÜRKİYE
4Sakarya Eğitim ve Araştırma Hastanesi, İç Hastalıkları, Sakarya, TÜRKİYE
5Ankara Numune Eğitim ve Araştırma Hastanesi, Endokrinoloji, Ankara, TÜRKİYE

GİRİŞ ve AMAÇ: Diabetes Mellitus (DM), kronik hiperglisemik durum olarak tanımlanır ve mikrovasküler yapısal değişikliklerle ilişkilidir. Bu çalışmanın amacı, diyabetik retinopati (DR) ’si olan ve olmayan tip 2 DM'li hastalarda, tırnak yatağı videokapillaroskopi (TVK) kullanarak kapiller damar çaplarını ve kapillerin yapısal değişikliklerini incelemektir.
YÖNTEM ve GEREÇLER: Bu kesitsel, tek merkezli çalışma, oftalmoloji ve iç hastalıkları polikliniklerinde takip edilen tip 2 DM'li hastalarda yapılmıştır. Genel demografik veriler hastalardan toplanıldı. Tüm hastalar bir oftalmolog tarafından DR açısından değerlendirildi. Tırnak yatağı videokapillaroskopi bir romatolog tarafından klinik verilere kör olarak yapıldı Kapillerin, apikal, arteriyel ve venöz bacaklarının çapları ölçüldü ve mikrovaskuler degişiklikler skorlandı.
BULGULAR: Kırk dört DR’si olan tip 2 DM hastası ((% 47,7 erkek), 20 DR’si olmayan tip 2 DM hastası(% 55 erkek) bu çalışmaya dahil edildi. Biz çalısmamızda istatiksel anlamlılığa ulaşmasada, kıvrımlı kapil, kanama alanı, ektazisi, dev kapil ve neo angiogenezisin DR pozitifliği olan hastalarda, DR negatifliği olan hastalara göre daha yüksek oranda tespit ettik.
TARTIŞMA ve SONUÇ: DM’ li hastalarda, DR’nin karakteristik kapillaroskopik bulguların belirlenmesi için daha büyük örneklem büyüklügüne sahip kontrollü çalışmaların yapılmasına ihtiyaç vardır.

Anahtar Kelimeler: Diabetes Mellitus, diyabetik retinopati, tırnak yatağı videokapillaroskopi, mikrovasküler degisiklikler
Corresponding Author: Sibel Bakirci Üreyen, Canada


TOOLS
Full Text PDF
Print
Download citation
RIS
EndNote
BibTex
Medlars
Procite
Reference Manager
Share with email
Share
Send email to author

Similar articles
PubMed
Google Scholar 
©NCI 2019. Bu sitenin tüm hakları Istanbul Kuzey Klinikleri’ne aittir.